Πριν από 155 χρόνια, στις 22 Αυγούστου 1864, με πρωτοβουλία της Ελβετίας, υπογράφεται, αρχικά από δώδεκα χώρες, η Σύμβαση της Γενεύης που προέβλεπε ουσιαστικά την ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού.
"Η Οργανωτική Επιτροπή των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων, Πάτρα 2019 ευχαριστεί τον Ε.Ε.Σ., Υποστηρικτή των Αγώνων, για την συμπαράστασή του στην προετοιμασία της Διοργάνωσης!"
Ολοκλήρωση τριήμερης αποστολής κλιμακίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην πυρκαγιά της Εύβοιας.
Με αφορμή το τραγικό περιστατικό του θανάτου του 19χρονου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέλνει δυο απινιδωτές στο νησί της Σάμου.
Προσχέδιο Κανονισμού Νέου Τομέα Εθελοντισμού ΕΕΣ
Μήνυμα Προέδρου Ε.Ε.Σ.
Εξελικτικές Μεταρρυθμίσεις του Ε.Ε.Σ.

Προσχέδιο του Κανονισμού του Ενιαίου Τομέα Εθελοντισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράταση Διαβούλευσης έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Ενοποίηση των Τριών Εθελοντικών Σωμάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Όπως είναι γνωστό σε όλους μας και έχει καταστεί σαφές προς τον Ε.Ε.Σ., από τα Όργανα της Διεθνούς Ομοσπονδίας, είμαστε υποχρεωμένοι να εκσυγχρονίσουμε και να εναρμονίσουμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΔΟΕΣ.