Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2007 Κοινωνικό Ξενώνα Αστέγων για τη φιλοξενία αστέγων (το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ το κτίριο του Ξενώνα έχει παραχωρηθεί από το ΕΚΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προγραμματικής Σύμβασης).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών στέγασης και φιλοξενίας, σίτισης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, ασφάλειας και βοήθειας των αστέγων, με προοπτική την κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση, ώστε να αποφευχθεί η μονιμότητα της παραμονής και η ασυλοποίησή τους. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσονται στοχευμένες υποστηρικτικές δράσεις από εξειδικευμένο προσωπικό, για την ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης, την άρση των εμποδίων και την αποφυγή του κοινωνικού  αποκλεισμού.

Επιδιώκονται επίσης ευρύτερες συνεργασίες με φορείς, υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και την ομαλή κοινωνική ένταξη των αστέγων.

Ο Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Επικούρου 34 και λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα:
Έλληνες / Ελληνίδες υπήκοοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
Άνεργοι άνω των 45
Πολυμελείς οικογένειες που βιώνουν σε πολλαπλά επίπεδα τον κοινωνικό αποκλεισμό
Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό
Παλιννοστούντες - μετανάστες που βρίσκονται πολλά έτη στην Ελλάδα και πληρούν βασικές προϋποθέσεις κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης (άδεια παραμονής εργασίας).

Εισαγωγή στον Κοινωνικό Ξενώνα Αστέγων (Δικαιολογητικά) 
Για την εισαγωγή στον Κοινωνικό Ξενώνα ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης των ωφελούμενων και απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Βασικές ιατρικές εξετάσεις
2. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του τελευταίου Οικονομικού Έτους

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3313772 0 - 3