Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού

Θετική η απήχηση του διμερούς προγράμματος του Εκπαιδευτικού Υγειονομικού Σταθμού Αθηνών για το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του, σε συνεργασία με τον Ισπανικό  Ερυθρό  Σταυρό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες, γηγενή πληθυσμό, που διαμένουν στον ευρύτερο αστικό χώρο της Αθήνας, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση τους.  Κινείται σε δύο  άξονες και συγκεκριμένα:

1. Στην υπηρεσία, όπου λειτουργεί παιδιατρικό Ιατρείο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 - 14.00, και όπου παράλληλα αναπτύσσονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες προωθητικές της υγείας.

Στο τρίμηνο που εκπονείται το πρόγραμμα (Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο) προσήλθαν 873 παιδιά και δέχθηκαν υπηρεσίες υγείας που αφορούσαν αγωγή υγείας, παιδιατρική εξέταση, εμβολιασμό σε 698 βρέφη και παιδιά, χορήγηση φαρμάκων σε 47 ασθενή παιδιά. Συμπληρώθηκε το ατομικό δελτίο υγείας σε 100 μαθητές ενώ σε δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας παραπέμφθηκαν 92 παιδιά για περαιτέρω έλεγχο.

Η επικοινωνία των ωφελουμένων υποστηρίζεται με διερμηνεία σε αραβικά και φαρσί.

2. Στην κοινότητα, όπου το πρόγραμμα εκπονείται με κινητή ομάδα υγείας, που περιλαμβάνει γενικό ιατρό, νοσηλεύτρια και διερμηνέα.

Από τις δράσεις υγείας ωφελήθηκαν 542 άτομα με  ιατρική  εξέταση, δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός και συμπληρώθηκε το ατομικό δελτίο υγείας σε  52  παιδιά άνω των 15 ετών. Επί πλέον, με τη διαμεσολάβηση της ομάδας  παραπέμφθηκαν 130 άτομα σε δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας συνοδεία διερμηνέων. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προώθηση της υγείας.

<< Επιστροφή