Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Συνάντηση δικτύου εμπειρογνωμόνων Pompidou

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, ο Συντονιστής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, κ. Μενέλαος Κανάκης, συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι με παρουσιάσεις και ομιλίες, που διοργανώθηκε στο αμφιθέατρο του Βυζαντινού Μουσείου, στα πλαίσια της συνάντησης του δικτύου εμπειρογνωμόνων Pompidou, EXASS Net, με θέμα "Πρόσφυγες και ναρκωτικά: εκτίμηση αναγκών, πρακτικές υποστήριξης, πρόληψη κινδύνου (Refugees and Drugs: estimating needs, support practices, preventing risk)".

Ο κ. Κανάκης εκπροσώπησε τον Ε.Ε.Σ. πραγματοποιώντας ομιλία με θέμα "Πρόσφυγες και ναρκωτικά στα Κέντρα φιλοξενίας. Πέρα από αριθμούς και στατιστικές". Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, αναφέρθηκε στη συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση αναφορικά με τις αιτίες που ευνοούν ή εντείνουν τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από φιλοξενούμενους στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Στη συνέχεια, παρουσίασε τις υπηρεσίες και τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχει ο Ερυθρός Σταυρός, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ομάδας, τους στόχους ως προς την κάλυψη σχετικών αναγκών των εξυπηρετούμενων μέσω των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και τη θετική επίδρασή τους στην αντιμετώπιση και πρόληψη του φαινομένου.

Επίσης, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των εθελοντών Ε.Ε.Σ. στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων και στη σταθερή παροχή εκπαιδεύσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε εθελοντές και επαγγελματίες προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των εξυπηρετούμενων.

<< Επιστροφή