Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Απόφαση άρσης ποινών σε Εθελοντές του Ε.Ε.Σ.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018

To Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Σ., κατά τη συνεδρίασή του της 20ης Μαρτίου 2018, αφού διαπίστωσε το γεγονός της επιβολής ποινών και διαγραφών σε εθελοντές του Ε.Ε.Σ. και μετά από γενόμενη συζήτηση,

αποφάσισε

ομόφωνα όπως ακυρωθούν και αρθούν όλες οι εξεταζόμενες ποινές και διαγραφές που επεβλήθησαν σε εθελοντές του Ε.Ε.Σ., κατά το χρονικό διάστημα 2014 έως 2017, καθώς από τα εξεταζόμενα έγγραφα προέκυψε ότι όλες ανεξαιρέτως οι επιβληθείσες ποινές ή διαγραφές εθελοντών είναι ανυπόστατες, αυθαίρετες, παράνομες και σε κάθε περίπτωση άκυρες, αφού σε καμία εξεταζόμενη περίπτωση δεν συντρέχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις και με την επιβολή τους δε, παραβιάζεται το άρθρο 20 του Συντάγματος.  

<< Επιστροφή