Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Επιστολή Προέδρου Δ.Ο.Ε.Σ. προς τον Ε.Ε.Σ.


O Πρόεδρος

Κ. Ανδρέα Μαμαντόπουλο
Πρόεδρο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Γενεύη, 18 Ιανουαρίου 2019

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σας γνωστοποιώ τη λήψη της από 27 Δεκεμβρίου επιστολή σας με την οποία αιτείστε από εμένα να ανακαλέσω το καθεστώς αναστολής του Εθνικού σας Συλλόγου, δεδομένου ότι έχετε εκπληρώσει δύο από τα τέσσερα βήματα που συμφωνήθηκαν στο πλάνο δράσης. Εξέτασα επιμελώς το αίτημά σας και διαβουλεύτηκα με την Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διαμεσολάβησης για την Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση.

Στην από 20 Δεκεμβρίου 2018 επιστολή μου, σας ενημέρωσα ότι η υπ' αριθμ. 18/02/14 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ετίθετο, όπως αναμενόταν, σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2019. Όπως επεσήμανα και σε εκείνη την επιστολή, η Δ.Ο.Ε.Σ. είναι πολύ ικανοποιημένη με την πρόσφατη πρόοδο που σημείωσε το Συμβούλιό σας, με την έγκριση του νέου Καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση και την επικύρωσή του από το Δικαστήριο. Έχετε ξεκινήσει την καμπάνια μελών και έχετε ανακοινώσει τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών στις 17 Φεβρουαρίου 2019. Πρόκειται για πολύ ενθαρρυντικά βήματα στη σωστή κατεύθυνση.

Παρόλα αυτά, ο Ε.Ε.Σ. έχει ακόμη δύο προαπαιτούμενα να ολοκληρώσει ώστε να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

H αποκατάσταση της ιδιότητας μέλους ρυθμίζεται από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς - Διαδικασίες της Δ.Ο.Ε.Σ. Το 'Aρθρο 12.6 του Καταστατικού αναφέρει ότι μπορεί να επισυμβεί "όταν οι λόγοι για τη θέση σε αναστολή έχουν πλέον εκλείψει, σύμφωνα και με τους Κανονισμούς - Διαδικασίες". Επιπλέον, ο Κανόνας 4.5 αναφέρει ότι η Δ.Ο.Ε.Σ. θα πρέπει να προσδιορίσει "ότι ο Εθνικός Σύλλογος επέλυσε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου ανεστάλη η ιδιότητα μέλους του" και να αξιολογήσει "ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι πιθανό να επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον".

Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμούμε πρόωρο να αποκαταστήσουμε την ιδιότητα μέλους του Ε.Ε.Σ. χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές που θα διασφαλίσουν μία νομιμοποιημένη ηγεσία στον Εθνικό Σύλλογο. Οι εκλογές αυτές θα λάβουν χώρα με τη συμμετοχή μελών και εθελοντών του Ε.Ε.Σ. στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Φεβρουαρίου 2019. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη δέσμευση της νέας ηγεσίας, καθώς και ένα προτεινόμενο πλάνο ανάκαμψης, προκειμένου να αξιολογήσουμε τη δυνατότητα του Ε.Ε.Σ. να επιλύσει την παρούσα κρίση.

Ελπίζω ότι εκλαμβάνατε τη θέση μάς ως ένδειξη δέσμευσης εκ μέρους της Δ.Ο.Ε.Σ. να υποστηρίξει την ξεκάθαρη πρόοδο που έχει συντελεστεί στον Ε.Ε.Σ., αλλά και ως υποχρέωση σεβασμού του Καταστατικού και των Κανονισμών - Διαδικασιών.

Η νέα ηγεσία που θα εκλεγεί στον Ε.Ε.Σ. από τη Γενική Συνέλευση της 17ης Φεβρουαρίου 2019 θα πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο ανάκαμψης για τον Εθνικό Σύλλογο. Εφόσον υπάρξει θετική εισήγηση της Επιτροπής Συμμόρφωσης & Διαμεσολάβησης, θα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να επανεξετάσω το καθεστώς της ιδιότητας μέλους του Ε.Ε.Σ.

Εκ μέρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (Δ.Ο.Ε.Σ.) εύχομαι για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) ευτυχισμένο και επιτυχημένο 2019.

Με εκτίμηση,
Francesco Rocca

Διάβαστε την επιστολή (μετάφραση και πρωτότυπο) πιέζοντας εδώ

<< Επιστροφή