Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Επιβεβαίωση εγγραφής - Απόκτηση ιδιότητας Μέλους

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατά την συνεδρίασή του της 26ης Φεβρουαρίου 2019, επαναβεβαίωσε τη σταθερή του επιδίωξη και μέριμνα για την υλοποίηση της  απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τη διεξαγωγή εκλογών την 31η Μαρτίου 2019, προκειμένου να αναδειχθούν τα Περιφερειακά Συμβούλια και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών καταδεικνύει το ισχυρό ενδιαφέρον των πολιτών και την αποδοχή του ανοίγματος προς την κοινωνία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Για την ομαλή και τεχνικά απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, τη διασφάλιση του κύρους της αλλά και των συνθηκών διαφάνειας, όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής από 3 Δεκεμβρίου 2018 και ύστερα, για την επιβεβαίωσή αυτής και την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται να προσέλθουν στα κέντρα εγγραφών, ανάλογα με το εάν ανήκουν σε κάποιο Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. ή στην Κεντρική Διοίκηση, μέχρι τις 20 Μαρτίου και ώρα 12μ.μ., προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι προσερχόμενοι θα παραλαμβάνουν επίσης ενημερωτικό έντυπο για τον Ε.Ε.Σ.

Όσοι δεν επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους, δεν θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους.

Οι εγγραφές νέων μελών στο εξής θα πραγματοποιούνται με αυτοπρόσωπη παρουσία.


Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου πιέζοντας εδώ

<< Επιστροφή