Γενική Συνέλευση Ε.Ε.Σ. 31ης Μαρτίου 2019: Διαβάστε και κατεβάστε τα Ψηφοδέλτια των Υποψηφίων Μελών για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Επιτροπή Δεοντολογίας Ε.Ε.Σ.
Γενική Συνέλευση Ε.Ε.Σ. 31ης Μαρτίου 2019: Διαβάστε και κατεβάστε τα Ψηφοδέλτια των Υποψηφίων Μελών για τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφ. Τμημάτων Ε.Ε.Σ. ανά την επικράτεια.
Πρόσκληση Μελών του Ε.Ε.Σ. στη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2019, ταυτόχρονα στην Αθήνα και στα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ ανά την Επικράτεια, για τον ορισμό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και για την εκλογή Τακτικών & Αναπληρωματικών Μελών Κ.Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας ΕΕΣ.
Προσκλήσεις Περιφερειακών Συνελεύσεων Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ε.Σ. 31ης Μαρτίου 2019.
Επιστολή Προέδρου ΔΟΕΣ κ. Francesco Rocca
Γνωρίστε τους Υποψηφίους για το Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ.
Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Επιστολή Προέδρου Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ.

Γνωρίστε τους Υποψηφίους για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Σ. μέσα από τα έντυπα παρουσίασης.

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους στον Ε.Ε.Σ. Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και τους τρόπους εγγραφής.