Αρχική σελίδα   » Καταστατικό Ε.Ε.Σ.


Καταστατικό Ε.Ε.Σ.

Για να κατεβάσετε το νέο Καταστατικό του Ε.Ε.Σ., που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μελών του, στις 2 Δεκεμβρίου 2018, πιέστε εδώ