Αρχική σελίδα   » Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφόρησης και Υποστήριξης Προσφύγων

Η Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφόρησης & Υποστήριξης Προσφύγων (Hotline) 
λειτουργεί στο πλαίσιο του

Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων 
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Το τηλέφωνο της γραμμής είναι:

+30 210 51 40 440

What's app / Viber:

+30 6934 724 893

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν σε:

Παροχή σωστής,επικαιροποιημένης πληροφόρησης, καθοδήγησης, υποστήριξης και συμβουλών
στην μητρική γλώσσα προσφύγων και μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα.

Παρέχεται πληροφόρηση για:

Θέματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο (διαδικασία ασύλου, άδεια παραμονής, νομικά θέματα κ.α.)
Πληροφόρηση για φορείς, υπηρεσίες και τις αντίστοιχες παροχές τους
Διαμεσολάβηση και διευκόλυνση σε φορείς και υπηρεσίες
Διερμηνεία μέσω τηλεφώνου.
Στήριξη και κατευθύνσεις

Μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής η επικοινωνία γίνεται στις εξής γλώσσες:

Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Αραβικά
Φαρσί
Παστού
Νταρί
Ρωσικά
Σουαχίλι
Ουρντού
Kinyarwanda
Kirundi

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9.00 π.μ. ως τις 20.00 μ.μ.