Αρχική σελίδα   » Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί, Προσκλήσεις, Ανακοινώσεις

-2024- 

Αθήνα, 21 Μαϊου 2024

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανανέωση του Συμβολαίου Συντήρησης 520 αδειών λογισμικού ωρομέτρησης, διάρκειας ενός (1) έτους. Για να δείτε τη Πρόσκληση πιέστε εδώ.

 

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 16/24-04-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νοσηλευτή ή Βοηθού νοσηλευτή, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στηνΑθήνα-Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νοσηλευτή/Βοηθού νοσηλευτή, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα-Δομή Γ’, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 9, ημερομηνία δημοσίευσης 27.03.2024). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.


Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων, με ημερομηνία δημοσίευσης 19/2/2024,  για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Διοικητικής υποστήριξης & δημιουργίας εντύπων και ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ στην Αθήνα. Για να δείτε τα αποτελέσματα πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 11 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων, με ημερομηνία δημοσίευσης 27/3/2024, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου καθημερινής φροντίδας, στο ΚΦΑΑ Καλαβρύτων. Για να δείτε τα αποτελέσματα πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 17/29-04-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Γ'. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 13/26-04-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εκπαιδευτικού (μερικής απασχόλησης) στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Γ'. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση μίας (1) θέσης PSS Facilitator/Επαγγελματία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψυχοκοινωνικών και ψυχο-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του ΕΕΣ στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος EU4HEALTH. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2024


Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 12, ημερομηνία δημοσίευσης 27.03.2024). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 15/25-04-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ. 

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λευκών ειδών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ωφελούμενων του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα Δομή Γ. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ωφελούμενων του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα, για ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά είδη. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ωφελούμενων του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα Δομή Γ, για ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά είδη. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κ.Φ.Α.Α. που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακής χρήσης για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κ.Φ.Α.Α. που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα - Δομή Γ. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης στο πρόγραμμα μισθοδοσίας του Ε.Ε.Σ., διάρκειας 40 ωρώνΓια να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

 

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ημερομηνία δημοσίευσης 19/2/2024, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων και νομικών-διοικητικών διαδικασιών και μίας (1) θέσης Διερμηνέα/Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή γαλλικής στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας. Για να δείτε τα αποτελέσματα:


- για τη θέση του Υπαλλήλου Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων και νομικών-διοικητικών διαδικασιών, πιέστε εδώ

- για τη θέση του Διερμηνέα/Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή γαλλικής, πιέστε εδώ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα γαλλικής με απαιτούμενη γνώση Pular ή/και Soussou, Malinke, Kissi στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ

 

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων μόνο ως προς την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα γαλλικής με απαιτούμενη γνώση Pular ή/και Soussou, Malinke, Kissi στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ στην Αθήνα (Πρόσκληση με ημερομηνία δημοσίευσης 19.02.2024). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 14/17-04-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συντονιστή, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ

 

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συντονιστή, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 8, ημερομηνία δημοσίευσης 07.03.2024). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ

 

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί ανάκλησης των αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 3/23.1.2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων, τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΕΣ στις 14/3/2024 και αφορούσαν στην πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα φάρσι , στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ


Αθήνα, 15 Απριλίου 2024

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 


Αθήνα, 12 Απριλίου 2024


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρόσκλησης 3/10-04-2024), για την κάλυψη μιας θέσης Μετακινούμενου Στελέχους Πεδίου RFL (RFL FLYING OFFICER) με έδρα το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Ε.Ε.Σ στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της προσκλήσεως πιέστε εδώ.


Αθήνα, 1 Απριλίου 2024


Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 24 Μαϊου 2024 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός γραφείου, 2ου ορόφου, εμβαδού 32τ.μ. επί της οδού Εγνατία 63, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

 

 

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 24 Μαϊου 2024 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος, 4ου ορόφου, εμβαδού 67τ.μ. επί της οδού Μακεδονικής Αμύνης 28, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 27 Μαρτίου 2024

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 9/27-03-2024) για την κάλυψη θέσης Νοσηλευτή/Βοηθού Νοσηλευτή στο ΚΦΑΑ Αθήνας – Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

 

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νοσηλευτή ή Βοηθού Νοσηλευτή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας-Δομή Γ΄(Πρόσκληση υπ. αριθμ. 4/24.1.2024).Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 12/27-03-2024) για την κάλυψη θέσης Διερμηνέα Σομαλικής στο ΚΦΑΑ Καλαβρύτων. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

 

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης διερμηνέα σομαλικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων (Πρόσκληση 7 με ημερομηνία δημοσίευσης 26.2.2024). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 10/27-03-2024) για την κάλυψη θέσης Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας στο ΚΦΑΑ Αθήνας – Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 11/27-03-2024) για την κάλυψη θέσης Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας στο ΚΦΑΑ Καλαβρύτων. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Οδηγό για τις ανάγκες μετακίνησης της Ομάδας Υγείας του ΕΕΣ, που θα δραστηριοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα, με έδρα το ΠΤ ΕΕΣ Θεσσαλονίκης. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά γυναικολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών, Καλλιθέας και την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςπαρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2024


Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 6 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων, με ημερομηνία δημοσίευσης 31/1/2024, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου καθημερινής φροντίδας, στο ΚΦΑΑ Αθήνας-Δομή Γ΄. Για να δείτε τα αποτελέσματα πιέστε εδώ

Ανάρτηση αποτελεσμάτων των υπ' αριθμ. 2, 3 & 4 Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ημερομηνίες δημοσίευσης 16, 23 & 24 /1/2024, αντίστοιχα, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εκπαιδευτικού και μίας (1) θέσης Διερμηνέα Φάρσι στο ΚΦΑΑ Καλαβρύτων καθώς και μίας (1) θέσης Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Νοσηλευτή/Βοηθού Νοσηλευτή στο ΚΦΑΑ Αθήνας-Δομή Γ΄. Για να δείτε τα αποτελέσματα:

 

- για τη θέση του Εκπαιδευτικού, πιέστε εδώ

 

- για τη θέση του Διερμηνέα Φάρσι, πιέστε εδώ

 

- για τη θέση του Ψυχολόγου, πιέστε εδώ

 

- για τη θέση του Νοσηλευτή/Βοηθού Νοσηλευτή, πιέστε εδώ

 

 


Αθήνα, 13 Μαρτίου 2024

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης PSS Facilitator, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ., στη Θεσσαλονίκη, (Πρόσκληση με ημερομηνία δημοσίευσης 11.01.2024). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2024


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 8/07-03-2024) για την κάλυψη θέσης Συντονιστή στο ΚΦΑΑ Καλαβρύτων. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2024

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 7/26-02-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

 

 

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 5, ημερομηνία δημοσίευσης 01.02.2024). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.


 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μετακινούμενου Στελέχους RFL (Flying RFL Officer) της Διεύθυνσης Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών-RFL

 

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

 

 

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2024

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση:

 

· Μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξης και Δημιουργίας Έντυπων και Ψηφιακών μέσων ενημέρωσης - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε πρωινή και απογευματινή απασχόληση, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα

 

· Μιας (1) θέσης Υπαλλήλου Συμβουλευτικής σε θέματα Δικαιωμάτων και Νομικών - Διοικητικών Διαδικασιών (Migrant Advice Bureau Service/MABS) - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε πρωινή και απογευματινή απασχόληση, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα

 

· Μίας (1) θέσης Διερμηνέα/ Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή Γαλλικών –Αραβικών -Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε πρωινή και απογευματινή απασχόληση , στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα.

 

Η γνώση κάποιας εκ των γλωσσών Lingala, Swahili Kinyarwanda, Kirundi θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

· Μίας (1) θέσης Διερμηνέα/ Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή Γαλλικών με απαιτούμενη γνώση Pular ή/και Soussou, Malinke, Kissi, – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε πρωινή και απογευματινή απασχόληση , στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα.

 

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2024

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνέα - Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή γλώσσας Γαλλικής για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενων Παραπομπών Διερμηνείας (ACCREF) εδώ.

 

 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

 

Ανακοίνωση περί άγονης διαδικασίας: Με την περάτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, που ακολούθησαν την, από 16 Μαρτίου 2023, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (ΥΣ 29/14-03-23)για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μετακινουμένου Στελέχους RFL (Flying RFL Officer), για τον Τομέα Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών – RFL, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κήρυξε άγονη την όλη διαδικασία και θα προβεί σε νέα προκήρυξη της εν λόγω θέσεως εργασίας.

 


Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2024

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (Υ. Σ 19/31-1-2024), για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διαχειριστή Ψηφιακών Mέσων (Data Administrator) της Διεύθυνσης Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών - RFL. Για να δείτε τη σχετική Πρόσκληση, πιέστε εδώ.Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2024

 

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΕΕΣ την 27η Νοεμβρίου 2023 (Πρόσκληση υπ’ αριθμ 25), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Κοινωνικού λειτουργού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Γ’. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

 


Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2024

 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 5/01-02-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

 

 

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1, ημερομηνία δημοσίευσης 10.01.2024). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ

 


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2024

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 6/31-01-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου καθημερινής φροντίδας, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα-Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

 


Ανακοίνωση περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διαχειριστή Ψηφιακών Δεδομένων (Data Administrator) για τον Τομέα Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών του ΕΕΣ (ΥΣ/22) Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2024

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 4/24-01-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νοσηλευτή ή Βοηθού νοσηλευτή, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα-Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2024

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 3/23-01-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εκπαιδευτικού & μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2024

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 2/16-01-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ψυχολόγου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αθήνα-Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ


Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2024


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση μίας (1) θέσης PSS Facilitator/Επαγγελματία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψυχοκοινωνικών και ψυχο-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του ΕΕΣ στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος EU4HEALTH. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2024

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης PSS Facilitator στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Θεσσαλονίκης (Πρόσκληση με ημερομηνία δημοσίευσης 21.11.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 1/10-1-24), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ

-2023- 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2023

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΕΕΣ την 9η Νοεμβρίου 2023, για την πλήρωσητης μίας (1) εκ των δύο θέσεων Πολιτισμικού διαμεσολαβητή/Διερμηνέα ουκρανικής, στην Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων και Οικογενειών στην Αθήνα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτουμένου προγράμματος EU4Health.

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Επισημαίνεται πως στην παρούσα φάση λόγω αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού, η πλήρωση της δεύτερης θέσης δεν καθίσταται εφικτή και κατά συνέπεια θα εκτιμηθεί σε δεύτερο χρόνο η σχετική δυνατότητα.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΕΕΣ την 17η Νοεμβρίου 2023 (Πρόσκληση υπ’ αριθμ 23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου/Δικηγόρου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ
.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2023


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΔιερμηνέα/Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή Ουκρανικής γλώσσας, για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενων Παραπομπών Διερμηνείας (ACCREF). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 25/27-11-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Κοινωνικού λειτουργού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα-Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023


Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 21 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ημερομηνία δημοσίευσης 13/10/2023, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού, μίας (1) θέσης Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Διερμηνέα φάρσι, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα – Δομή Γ'. Για να δείτε τα αποτελέσματα:

- για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού, πιέστε εδώ

- για τη θέση του Ψυχολόγου, πιέστε εδώ

- για τη θέση του Διερμηνέα φάρσι, πιέστε εδώ


Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2023

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την κάλυψη μίας (1) θέσης PSS Facilitator στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Θεσσαλονίκης (EU4HEALTH - Πρόσκληση με ημερομηνία δημοσίευσης 22.9.2023).

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ανάρτηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την κάλυψη μίας (1) θέσης PSS Facilitator στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Θεσσαλονίκης (EU4HEALTH). Για να δείτε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 24/17-11-23) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο ΚΦΑΑ Καλαβρύτων. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός (1) διαμερίσματος, 102,00 τ.μ. τετάρτου (4ου) ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ 3-5, στην Αθήνα. Το διαμέρισμα χρήζει ανακαίνισης.

Τιμή ενοικίου: διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00€) για κατοικία, ενώ για χρήση βραχυχρόνιων υπομισθώσεων τετρακόσια ευρώ (400,00€).

Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 15η/12/2023 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού1, Αθήνα.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων, 2103643674Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2023

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΕΕΣ στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού στην Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων και Οικογενειών στην Αθήνα. Για να δειτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 23/17-11-23) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου/Δικηγόρου (προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών), στο ΚΦΑΑ Καλαβρύτων. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Πολιτισμικού διαμεσολαβητή/διερμηνέα ουκρανικής στην Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ  (EU4HEALTH). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε  εδώ.

Ανάρτηση Αποτελέσματος της υπ. αριθμ. 20/28.9.2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων. Για να δείτε το αποτέλεσμα πιέστε εδώ.

Ανάρτηση Αποτελέσματος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 3.10.2023, για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα αραβικής/γαλλικής στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας. Για να δείτε το αποτέλεσμα πιέστε εδώ.

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Πολιτισμικού διαμεσολαβητή/διερμηνέα ουκρανικής στην Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ (EU4HEALTH - Πρόσκληση με ημερομηνία δημοσίευσης 22.9.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε  εδώ.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερομηνία δημοσίευσης 22.9.2023), για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στην Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων και Οικογενειών στην Αθήνα και μίας (1) θέσης PSS Facilitator στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ στη Θεσσαλονίκη.  Για να δείτε τα αποτελέσματα:

- για τη θέση του Ψυχολόγου , πιέστε εδώ.

- για τη θέση του PSS Facilitator, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2023


Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα – Δομή Γ και στα Καλάβρυτα, διάρκειας 6 μηνών με δικαίωμα προαίρεσης 6 μηνών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για να δείτε τη Διακήρυξη πιέστε εδώ. Για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης πιέστε εδώ.


Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος του Ε.Ε.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει εμπορικού περιθωρίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, διάρκειας 1 έτους με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 1 έτους. Για να δείτε τη Διακήρυξη πιέστε εδώ. Για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών εκπαίδευσης στο πρόγραμμα μισθοδοσίας του Ε.Ε.Σ., διάρκειας 40 ωρών. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.


Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και δικύκλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), για το χρονικό διάστημα από 29/11/2023 έως και 28/11/2024. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.


Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα - Δομή Γ.

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.


Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ιματισμού και υπόδησης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ωφελούμενων των δύο (2) Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. σε Αθήνα και Καλάβρυτα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.


Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2023

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης διερμηνέα σομαλικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων (Πρόσκληση 19 με ημερομηνία δημοσίευσης 22.9.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος, ως εξής:

 

· Διαμέρισμα 3ου ορόφου, εμβαδού 76,05 τ.μ. επί της οδού Κρίσσης 33, περιοχή Κυψέλη - Αθήνα.

Τιμή εκκίνησης 350,00€ για κατοικία, 400,00€ για επαγγελματική στέγη και 500,00€ για χρήση βραχυχρόνιων υπομισθώσεων.

Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 24η/11/2023 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού 1, Αθήνα.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674


Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος, ως εξής:

 

· Διαμέρισμα ισογείου, εμβαδού 24,00 τ.μ. επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 119Α , περιοχή Εξάρχεια - Αθήνα.

Τιμή εκκίνησης εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€).

Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 30η/10/2023 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού 1, Αθήνα.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δύο (2) διαμερισμάτων, ως εξής:

 

· Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 47,54 τ.μ. επί της οδού Δημ. Σούτσου 38 Αθήνα.

Τιμή εκκίνησης 400,00€ για κατοικία, ή επαγγελματική στέγη και 650,00€ για χρήση βραχυχρόνιων υπομισθώσεων.

Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

· Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 147,07 τ.μ. επί της οδού Δημ. Σούτσου 38 Αθήνα.

Τιμή εκκίνησης 750,00€ για κατοικία, ή επαγγελματική στέγη και 900,00€ για χρήση βραχυχρόνιων υπομισθώσεων.

Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 15η/11/2023 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού 1, Αθήνα.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674


Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 21/13-10-23), για την πλήρωση: μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού, μίας (1) θέσης Ψυχολόγου & μίας (1) θέσης Διερμηνέα φάρσι, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα-Δομή Γ. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ
.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2023


Ανάρτηση αποτελεσμάτων των υπ' αριθμ. 17 & 18 Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ημερομηνία δημοσίευσης 14/09/2023, για την πλήρωση  μίας (1) θέσης εργασίας Νοσηλευτή/Βοηθού Νοσηλευτή, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ Αθήνας-Δομή Γ΄ και μίας (1) θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ Καλαβρύτων.
Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης για τη θέση εργασίας Νοσηλευτή/Βοηθού Νοσηλευτή πιέστε εδώ.
Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης για τη θέση εργασίας Εκπαιδευτικού πιέστε εδώ.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2023


O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης υπαλλήλου για τη Δ/νση Οικονομικών / Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης Προγραμμάτων, για τις ανάγκες των προγραμμάτων της International Federation of Red Cross & Red Crescent. Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.


Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 03/10/2023, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Αραβικών - Γαλλικών. Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε πρωινή και απογευματινή απασχόληση, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων, στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Νοσηλευτή/τριας, για την  Κινητή Ομάδα Υγείας ΕΕΣ. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 20/28-09-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εκπαιδευτικού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση ενός ακινήτου, ως εξής:

 

Τριώροφο διατηρητέο κτίριο ( ΦΕΚ 349Δ/19-07-1985) με υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, Α΄ όροφο και Β΄ όροφο, συνολικού εμβαδού 2.098,77τ.μ.  που έχει προσόψεις επί των οδών Αιόλου αρ. 61, Βύσσης αρ. 4 και δίοδο από την οδό Πολυκλείτου, επί οικοπέδου συνολικού  εμβαδού 532,12 τ.μ.

 

Τα στοιχεία των ορόφων είναι:

   - Υπόγειο εμβαδού 523,13 τ.μ., επικοινωνία με το ισόγειο με δύο

      εσωτερικές κλίμακες με την οδό Αιόλου και με την πάροδο της οδού   

      Πολυκλείτου.

      Αποτελείται από βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους.

   - Ισόγειο εμβαδού 523,13 τ.μ. με προσόψεις στην οδό Αιόλου στην οδό 

     Βύσσης και στην θεσμοθετημένη δίοδο προς την οδό Πολυκλείτου.

   - Ημιώροφος εμβαδού 470,00 τ.μ. με εισόδους από το ισόγειο με κλίμακες.  

      Έχει φωτισμό από την οδό Αιόλου, την οδό Βύσσης και από την    

      Πολυκλείτου.

   - Α΄ όροφος εμβαδού 266,55 τ.μ. και έχει προσόψεις στην οδό Αιόλου και  

     στην Βύσσης.

   - Β΄ όροφος εμβαδού 266,55 τ.μ. και έχει προσόψεις στην οδό Αιόλου και

     στην Βύσσης

 

Το αρχικό τίμημα της εκποίησης ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.800.000€).

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των ενδιαφερομένων που θα καταθέτουν μέχρι την 14/11/2023 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού 1, Αθήνα.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων, 2103643674


Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δύο διαμερισμάτων, ως εξής:

1)    Διαμέρισμα 1ου Ορόφου  Εθνικής Αντιστάσεως 10 - Γλυφάδα 72,39 τ.μ.

Τιμή ενοικίου: 550,00€ για κατοικία, 600,00€ για επαγγελματική στέγη και 850,00€ για βραχυχρόνια υπομίσθωση. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

2)    Διαμέρισμα 1ου Ορόφου  Εθνικής Αντιστάσεως 10 - Γλυφάδα 59,55 τ.μ.

Τιμή ενοικίου: 450,00€ για κατοικία, 600,00€ για επαγγελματική στέγη και 750,00€ για βραχυχρόνια υπομίσθωση. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα κατατεθούν μέχρι την 30/10/2023 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού1, Αθήνα.

Πληροφ.: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 210-3643674


Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για μία (1) θέση PSS Facilitator, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Θεσσαλονίκης (Πρόσκληση με ημερομηνία δημοσίευσης 9/6/2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού, μίας (1) θέσης Ψυχολόγου, δύο (2) θέσεων  Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα ουκρανικής στην Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων και Οικογενειών, στην Αθήνα και μίας (1) θέσης PSS Facilitator στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ, στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 19/22-09-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2023


Ανάρτηση Αποτελέσματος της υπ. αριθμ. 16/1.9.2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας-Δομή Γ΄. Για να δείτε το αποτέλεσμα πιέστε εδώ.


Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 18/14-09-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νοσηλευτή/Βοηθού Νοσηλευτή, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αθήνα (ΚΦΑΑ Γ’). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 17/14-09-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εκπαιδευτικού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2023


Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νοσηλευτή ή Βοηθού Νοσηλευτή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας-Δομή Γ΄(Πρόσκληση υπ. αριθμ. 16/10.8.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την μίας (1) θέσης Εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων(Πρόσκληση υπ. αριθμ. 15/12.7.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 


Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 16/1-9-23) για την κάλυψη θέσης Υπευθύνου Καθημερινής Φροντίδας, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δύο (2) διαμερισμάτων, ως εξής:
- Διαμέρισμα 7, 2ου ορόφου, 76,36 τ.μ. επί της οδού Πιπίνου 29-31, Αθήνα Τιμή ενοικίου: 400€ για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.
- Διαμέρισμα 9, 2ου ορόφου, 76,36 τ.μ. επί της οδού Πιπίνου 29-31, Αθήνα Τιμή ενοικίου: 400€ για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.
Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 18η/09/2023 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού 1, Αθήνα.Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων,  2103643674

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός (1) διαμερίσματος, ως εξής:
- Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 175,39 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 5,60 τ.μ. επί της οδού Βουλής 38, ΑθήναΤιμή ενοικίου: 2.200,00€ για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.
Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 18η/09/2023 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα.Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων, 2103643674

 

 
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), διάρκειας ενός (1) έτους. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), διάρκειας ενός (1) έτους. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.


Αθήνα, 16 Αυγούστου 2023


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 15/12.7.2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων, για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Ειδικότερα:


Για τη θέση του Εκπαιδευτικού, πιέστε εδώ.
Για τις θέσεις των Υπευθύνων Καθημερινής Φροντίδας, πιέστε εδώ.
Για τη θέση του Προσωπικού Καθαριότητας, πιέστε εδώ.
Για τη θέση του Βοηθού Νοσηλευτή, πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 16/10-08-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νοσηλευτή ή Βοηθού Νοσηλευτή, πλήρους απασχόλησης στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στο ΚΦΑΑ Αθήνας-Δομή Γ. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2023


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΔιερμηνέα - Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή γλώσσας Γαλλικής για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενων Παραπομπών Διερμηνείας (ACCREF) εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Νοσηλευτή/τριας, για την  Κινητή Ομάδα Υγείας ΕΕΣ. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 27 Ιουλίου 2023

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 14/6.7.2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων εργασίας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας-Δομή Γ΄Ειδικότερα:

Για τη θέση του Συντονιστή, πιέστε εδώ.
Για τις θέσεις των Κοινωνικών Λειτουργών, πιέστε εδώ.
Για τις θέσεις των Ψυχολόγων, πιέστε εδώ.
Για τις θέσεις των Εκπαιδευτικών, πιέστε εδώ.
Για τη θέση του Διατροφολόγου, πιέστε εδώ.
Για τη θέση του Διοικητικά Υπεύθυνου, πιέστε εδώ.
Για τη θέση του Διερμηνέα αραβικής, πιέστε εδώ.
Για τη θέση του Διερμηνέα σομαλικής, πιέστε εδώ.
Για τη θέση του Διερμηνέα ουρντού, πιέστε εδώ.
Για τις θέσεις των Υπευθύνων Καθημερινής Φροντίδας, πιέστε εδώ.
Για τις θέσεις του Προσωπικού Καθαριότητας, πιέστε εδώ.
Για τη θέση του Νομικού Σύμβουλου/Δικηγόρου, πιέστε εδώ.


Αθήνα, 12 Ιουλίου 2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 15/12-07-23), για την πλήρωση:

Δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού, πλήρους απασχόλησης

  Μίας (1) θέσης Νοσηλευτή ή Βοηθού Νοσηλευτή, πλήρους απασχόλησης

  Δύο (2) θέσεων Υπευθύνου Καθημερινής Φροντίδας, πλήρους απασχόλησης

  Μίας (1) θέσης Προσωπικού Καθαριότητας, με ημιαπασχόλησηστο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣστο ΚΦΑΑ Καλαβρύτων.


Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), διάρκειας ενός (1) έτους. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.


Αθήνα, 6 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 14/06-07-23), για την πλήρωση:

 • Μίας (1) θέσης Συντονιστή
 • Τριών (3) θέσεων Κοινωνικού Λειτουργού
 • Τριών (3) θέσεων Ψυχολόγου
 • Τριών (3) θέσεων Εκπαιδευτικού
 • Μίας (1) θέσης Διατροφολόγου (έδρα στην Αθήνα και κάλυψη αναγκών και στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα)
 • Μίας (1) θέσης Διοικητικά Υπευθύνου
 • Μίας (1) θέσης Διερμηνέα αραβικής
 • Μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής
 • Μίας (1) θέσης Διερμηνέα ουρντού ή μπάνγκλα
 • Δώδεκα (12) θέσεων Υπευθύνου Καθημερινής Φροντίδας
 • Δύο (2) θέσεων Προσωπικού Καθαριότητας, και  
 • Μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου/Δικηγόρου (προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών).

στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ – Δομή Αθήνας. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2023


Ανάρτηση ανακοίνωσης περί ακύρωσης των αποτελεσμάτων, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αθήνα-Δομή Α’, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 11, ημερομηνία δημοσίευσης 11.04.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο επανασχεδιασμού των τριών (3) Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα (Δομές Φιλοξενίας Α΄, Β΄ & Γ΄) και της συνακόλουθης αναδιάρθρωσης του στελεχιακού δυναμικού που απαιτείται, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 13 Πρόσκληση, με ημερομηνία δημοσίευσης 15.5.2023, που αφορούσε στην πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Φροντιστή ανηλίκων / Υπευθύνου καθημερινής φροντίδας στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας – Δομές Φιλοξενίας  Α΄, Β΄ & Γ΄ (πέντε θέσεις ανά Δομή).

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2023

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνέα γλώσσας φαρσί, για παροχή υπηρεσιών υγείας, στον ΕΥΣ Αθηνών. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2023

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος, ως εξής:
- Ισόγειο διαμέρισμα, εμβαδού 29,78 τ.μ. επί της οδού Ύδρας 10, Κυψέλη - Αθήνα. Τιμή εκκίνησης 150,00€ για κατοικία ή επαγγελματική στέγη και 350,00€ για χρήση βραχυχρόνιων υπομισθώσεων. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 30η/6/2023 και ώρα 14:00.
Πληροφ.: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2023

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αθήνα-Δομή Β’, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 11, ημερομηνία δημοσίευσης 11.04.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2023

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΕΕΣ την 11η Απριλίου 2023 (Αρ. Πρόσκλησης 11). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 9/6/2023, για την πλήρωση μίας (1) θέσης PSS Facilitator/Επαγγελματία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψυχοκοινωνικών και ψυχο-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του ΕΕΣ στην Θεσσαλονίκη. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις ανάγκες των ωφελούμενων των πέντε (5) Κ.Φ.Α.Α. που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. σε Αθήνα (Δομές Α, Β, Γ), Βόλο και Καλάβρυτα. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των ωφελούμενων των πέντε (5) Κ.Φ.Α.Α. που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. σε Αθήνα (Δομές Α, Β, Γ), Βόλο και Καλάβρυτα. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2023

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση γραφείων, ως εξής:

 

· Επαγγελματική Στέγη 1ου ορόφου, συνολικού εμβαδού 437,80 τ.μ. επί της οδού ΑΙΟΛΟΥ 100, Αθήνα. Τιμή ενοικίου: 2.000€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 21η/6/2023 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακίνητων, 210-3643674Αθήνα, 25 Μαΐου 2023

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση: δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ Καλαβρύτων & μίας (1) θέσης Διερμηνέα μπάνγκλα, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’, σε συνέχεια των Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΕΕΣ την 29η Μαρτίου και την 20η Απριλίου 2023 (Αρ. Προσκλήσεων 10 & 12 αντιστοίχως). Για να δείτε τους πίνακες κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση του Συμβολαίου Συντήρησης 580 αδειών λογισμικού ωρομέτρησης, διάρκειας ενός (1) έτους.

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.


Αθήνα, 22 Μαΐου 2023

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης PSS Facilitator στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Θεσσαλονίκης (Πρόσκληση με ημερομηνία δημοσίευσης 3.4.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 13/15-05-23) για την κάλυψη:

 • Πέντε (5) θέσεων Φροντιστή ανηλίκων/Υπευθύνου καθημερινής φροντίδας – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα - Δομή Α’
 • Πέντε (5) θέσεων Φροντιστή ανηλίκων/Υπευθύνου καθημερινής φροντίδας – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα - Δομή Β’
 • Πέντε (5) θέσεων Φροντιστή ανηλίκων/Υπευθύνου καθημερινής φροντίδας – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα - Δομή Γ’.

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 12 Μαΐου 2023

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΕΕΣ την 10η Μαρτίου 2023 (Αρ. Πρόσκλησης 9). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 420 τεμαχίων αναμνηστικών, γυάλινων με το λογότυπο του ΕΕΣ. Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν με κλειστούς σφραγισμένους φακέλους στον ΕΕΣ , στην Δ/νση Προμήθειων έως τις 10/5/23 και ώρα 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως  απευθυνθείτε στην Δ/νση Τύπου του ΕΕΣ στο τηλέφωνο 210 3609825.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ)», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. 6%. Δικαίωμα προαίρεσης: 50% του συμβατικού τιμήματος. Για να δείτε την Περίληψη πατήστε εδώ. Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.


Αθήνα, 25 Απριλίου 2023

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Γ’, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΕΕΣ την 28η Φεβρουαρίου 2023 (Αρ. Πρόσκλησης 7)Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΕΕΣ την 9η Φεβρουαρίου 2023 (Αρ. Πρόσκλησης 6)Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ


Αθήνα, 20 Απριλίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 12/20-04-23), για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023


Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 8, ημερομηνία δημοσίευσης 06.03.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ


Αθήνα, 11 Απριλίου 2023

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Νοσηλευτή/τριας, για την  Κινητή Ομάδα Υγείας ΕΕΣ. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 11/11-4-23), για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων διερμηνέα σομαλικής, ως ακολούθως: μία (1) θέση στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’, μία (1) θέση στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Β’, μία (1) θέση στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου & μία (1) θέση στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού συμβούλου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ


Αθήνα, 10 Απριλίου 2023

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή – Διερμηνέα γλώσσας Αραβικών για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό ΕΕΣ Αθηνών. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση  παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2023

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση –μεταξύ άλλων- μίας (1) θέσης διερμηνέα σομαλικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ Αγριάς Βόλου & μίας (1) θέσης διερμηνέα σομαλικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ Καλαβρύτων, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 7, με ημερομηνία δημοσίευσης 28.02.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.


Αθήνα, 3 Απριλίου 2023

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός (1) διαμερίσματος, ως εξής:

 

· Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 175,39 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 5,60 τ.μ. επί της οδού Βουλής 38, Αθήνα

Τιμή ενοικίου: 2.000,00€ για κατοικία και 2.200,00€ για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 18η/4/2023 και ώρα 13:30 στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων, 2103643674


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 3/4/2023, για την πλήρωση μίας (1) θέσης PSS Facilitator/Επαγγελματία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψυχοκοινωνικών και ψυχο-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του ΕΕΣ στην Θεσσαλονίκη. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ


Αθήνα, 29 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 10/29-3-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα Bangla, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα-Δομή Α’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2023


Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δύο (2) διαμερίσματων, ως εξής:

 

 • Διαμέρισμα 7 2ου ορόφου, 76,36 τ.μ. επί της οδού Πιπίνου 29-31, Αθήνα

Τιμή ενοικίου: 500€ για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

 • Διαμέρισμα 9 2ου ορόφου, 76,36 τ.μ. επί της οδού Πιπίνου 29-31, Αθήνα

Τιμή ενοικίου: 500€ για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 6η/4/2023 και ώρα 13:30 στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων, 2103643674

 


Αθήνα, 23 Μαρτίου 2023

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα bangla στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ Αθήνας-Δομή Α’, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 5, με ημερομηνία δημοσίευσης 16.02.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 


Αθήνα, 16 Μαρτίου 2023

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός (1) διαμερίσματος, ως εξής:

 

· Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 76,05 τ.μ. επί της οδού Κρίσσης 33, Κυψέλη, Αθήνα

Τιμή ενοικίου: 400€ για κατοικία και 450€ για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 28η/4/2023 και ώρα 13:30 στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων, 2103643674

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (YΣ 29/14-03-2023), για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μετακινουμένου Στελέχους RFL (Flying RFL Officer) του Τομέα Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών - RFLΓια να δείτε τη σχετική πρόσκληση, πιέστε εδώ


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή  υπηρεσιών τοποθέτησης και τακτοποίησης τριακοσίων τεμαχίων καθισμάτων, καθώς και τριακοσίων τεμαχίων καλυμμάτων για καθίσματα χρώματος λευκού, για εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Ε.Ε.Σ στις 25 Μαρτίου 2023, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 21/03/2023 και ώρα 14:00, στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών, 210-3613560.Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προγράμματος Ηλεκτρονικού Μητρώου του Τομέα Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. καθώς και ετήσιας συντήρησής του. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 9/10-03-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων & μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ( Υ. Σ / 22- 2- 2023) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διαχειριστή Ψηφιακών Mέσων (Data Administrator ) του Τομέα Αναζητήσεων / Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών - RFL. Για να δείτε τη σχετική Πρόσκληση, πιέστε εδώ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 8/06-03-23), για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων διερμηνέα σομαλικής, ως ακολούθως: μία (1) θέση στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Γ’, μία (1) θέση στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου & μία (1) θέση στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα (Αρ. Προσκλ. 7/28-2-23). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2023

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ Καλαβρύτων, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 2, με ημερομηνία δημοσίευσης 16.01.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αθήνα-Δομή Γ’, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 4, ημερομηνία δημοσίευσης 20.01.2023). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 5/16-2-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα Bangla, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα-Δομή Α’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2023

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οχήματος τύπου van – κινητής μονάδας υποστήριξης αστέγων στην Αθήνα (ορθή επανάληψη ως προς το κριτήριο κατακύρωσης). Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ. Για να δείτε την Περίληψη πατήστε εδώ.


Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2023

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα μπάνγκλα, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αθήνα-Δομή Α’, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 20, ημερομηνία δημοσίευσης 04.11.2022). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 6/9-2-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αθήνα-Δομή Α’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση:

Α. Mίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αθήνα-Δομή Α’ (αρ. Πρόσκλησης 21/23.11.2022). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα πιέστε εδώ.

Β. Mίας (1) θέσης Διερμηνέα φάρσι, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αγριά Βόλου (αρ. Πρόσκλησης 20/4.11.2022). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα πιέστε εδώ.

Γ. Mίας (1) θέσης Διοικητικού υπαλλήλου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αθήνα-Δομή Γ’ (αρ. Πρόσκλησης 20/4.11.2022). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (ημερομηνία δημοσίευσης 29/12/2022), για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και μίας (1) θέσης Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα Ουκρανικών με χρέη διοικητικής υποστήριξης - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση της Κινητής Ομάδας του ΕΕΣ στη Βόρεια Ελλάδα, με βάση εργασίας τα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Για να δείτε τα αποτελέσματα:

Α. Για τη θέση του Ψυχολόγου, πιέστε εδώ.

Β. Για τη θέση του Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα Ουκρανικών με χρέη διοικητικής υποστήριξης, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών ή άλλου αρμόδιου φορέα της πιστοποίησης - βεβαίωσης του απολογισμού ανάλωσης Προϋπολογισμού της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Ε.Σ. για την υλοποίηση του έργου: "Κ.Φ.Α.Α. του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"». Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2023

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Διερμηνέα - Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή γλώσσας Ουρντού για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενων Παραπομπών Διερμηνείας (ACCREF). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση ματαίωσης διαγωνισμού (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 181955) για την «Προμήθεια οχήματος τύπου van – κινητής μονάδας υποστήριξης αστέγων στην Αθήνα», λόγω εσφαλμένου κριτηρίου ανάθεσης που αφορά την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για την απόφαση πατήστε εδώ


Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2023

αποτελέσματα των αγώνων ναυαγοσωστικής, που έλαβαν χώρα στις 17 Δεκεμβρίου 2022, στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οχήματος τύπου van – κινητής μονάδας υποστήριξης αστέγων στην Αθήνα. Για να δείτε την Περίληψη πατήστε εδώ. Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 4/20-1-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αθήνα-Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

Ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνέα - Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή γλώσσας Γαλλικής για το Πρόγραμμα ΣυνοδευόμενωνΠαραπομπών Διερμηνείας (ACCREF). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 2/16-1-23), για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών προκειμένου να κάνει τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Ε.Ε.Σ. του Οικονομικού Έτους 2022.

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2023

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Νοσηλευτή που θα στελεχώνει την Ομάδα Υγείας που θα δραστηριοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα, με έδρα το ΠΤ ΕΕΣ Θεσσαλονίκης.Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 1/9-1-23), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

-2022- 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας,αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 20, ημερομηνία δημοσίευσης 04.11.2022). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων, για την κάλυψη:

Μίας (1) θέσης Ψυχολόγου - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Μίας (1) θέσης Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα Ουκρανικών με χρέη διοικητικής υποστήριξης- Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι ως άνω θέσεις εργασίας αφορούν στη στελέχωση της Κινητής Ομάδας του ΕΕΣ στη Βόρεια Ελλάδα, με βάση εργασίας τα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Θεσσαλονίκης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΕΕΣ την 4η Νοεμβρίου 2022 (Αρ. Πρόσκλησης 20). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Νοσηλευτή που θα στελεχώνει την Ομάδα Υγείας που θα δραστηριοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα με έδρα το ΠΤ ΕΕΣ Θεσσαλονίκης. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022

Ανάρτηση αποτελεσμάτων
για την πλήρωση:

α. μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου.

β. μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’,σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 18 και ημερομηνία δημοσίευσης 04/10/2022.

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα για τη θέση του Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου,πιέστε εδώ & για τη θέση του Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση:

- Διαμερίσματος 2ου ορόφου, νεόδμητο, 162,09 τ.μ. με δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης 14,17 τ.μ. έκαστη επί της οδού Μπακοπούλου 4, Ν. Ψυχικό. Τιμή ενοικίου: 2.000€ για κατοικία και 2.100€ για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 23η/12/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στην οδό Λυκαβηττού 1 Αθήνα ή μέχρι την 25η/12/2022 με σφραγίδα ταχυδρομείου.

- Ισόγειας μονοκατοικίας 102,68 τ.μ. με Υπόγειο 48,69 τ.μ. και Αποθηκευτικό Χώρο 1ου ορόφου 9,11 τ.μ. επί της οδού Σαρανταπόρου 72 – Χολαργός. Τιμή ενοικίου: 1.100,00€ για κατοικία και 1.150,00€ για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 27η/12/2022 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού 1, Αθήνα.

Πληροφ.: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 210-3643674

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά οδηγό για τις ανάγκες μετακίνησης της Ομάδας Υγείας του ΕΕΣ, που θα δραστηριοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα με έδρα το ΠΤ ΕΕΣ Θεσσαλονίκης. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

- Για την κάλυψη θέσης νοσηλευτή/τρια που θα στελεχώνει την Ομάδα Υγείας που θα δραστηριοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα με έδρα το ΠΤ ΕΕΣ Θεσσαλονίκης. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

-
Για την κάλυψη θέσης Παιδιάτρου που θα στελεχώνει την Ομάδα Υγείας που θα δραστηριοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα με έδρα το ΠΤ ΕΕΣ Θεσσαλονίκης. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 21/23-11-22), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Φιλοξενίας Α’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (ημερομηνία δημοσίευσης: 25.10.2022) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού/Χειριστή περιπτώσεων, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός(Ε.Ε.Σ.) αναρτά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας(1) θέσης υπαλλήλου για την παροχή υπηρεσιών στην Υπηρεσία Κεντρικού Λογιστηρίου, πλήρους απασχόλησης, πέντε(5) ημέρες την εβδομάδα, με ατομική σύμβαση εξαμήνου με προοπτική ανανέωσης. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης νοσηλευτή/τριας, στον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση: μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού και μίας (1) θέσης Ψυχολόγου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 25/10/2022.

- Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, για τη θέση του Κοινωνικού λειτουργού, πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, για τη θέση του Ψυχολόγου, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διοικητικού υπαλλήλου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στα Καλάβρυτα, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 18 και ημερομηνία δημοσίευσης 20/09/2022. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας,αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 9, ημερομηνία δημοσίευσης 20.06.2022). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πολιτισμικού διαμεσολαβητή-διερμηνέα αραβικής, με έδρα τη Ριτσώνα (ημερομηνία δημοσίευσης Πρόσκλησης: 18/10/2022). Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα-πολιτισμικού διαμεσολαβητή γαλλικής ή και σομαλικής, με έδρα τη Λέσβο (ημερομηνία δημοσίευσης Πρόσκλησης: 25/10/2022).Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης διερμηνέα ουκρανικής, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 14/10/2022. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων που θα διανεμηθούν από τα Περιφερειακά Τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε άπορες οικογένειες. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και δικύκλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), διάρκειας ενός (1) έτους.

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 20/04-11-22), για την πλήρωση:

 • ·       Δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου –  Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στα Καλάβρυτα
 • ·       Μίας (1) θέσης Διοικητικού υπαλλήλου – Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Φιλοξενίας Γ’
 • ·       Μίας (1) θέσης Διερμηνέα φάρσι – Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου
 • ·       Μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής – Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου
 • Μίας (1) θέσης Διερμηνέα bangla – Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Φιλοξενίας Α’.

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώΑθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση μιας ισόγειας επαγγελματικής στέγης, ως εξής:

Ισόγεια επαγγελματική στέγη 70,88 τ.μ. επί της οδού Βασ. Σοφίας 35 – Αθήνα. Τιμή ενοικίου: 1.350,00€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 15η/11/2022 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα.

Πληροφορίες.: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτίθεται να απομείνει για το έτος 2022 τα ΕΠΑΘΛΑ ΑΡΕΤΗΣ ΚΛΕΙΩΣ ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη και αιτιολογημένη πρόταση εντός προθεσμίας από 08/10/2022 έως και 08/11/2022. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή – Διερμηνέα γλώσσας Ουκρανικών για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση  παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2022

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 15, ημερομηνία δημοσίευσης 08.08.2022). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση, πιέστε εδώ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 19/01-11-22), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Διερμηνέα Γαλλόφωνο για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας & Κορίνθου. Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διερμηνέα Γαλλόφωνο παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνέα Γαλλόφωνο για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας & Κορίνθου.

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διερμηνέα Γαλλόφωνο παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συντονιστή Δομής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στα Καλάβρυτα, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 17 και ημερομηνία δημοσίευσης 26/09/2022. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: Ελλάδα - Πλάνο Δράσης: Ουκρανία και χώρες επιχείρησης - Greece Country Plan, Ukraine & Impacted Countries operation, με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη των Ουκρανών Προσφύγων, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων, για την πλήρωση:

-
 Μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα.
-
 Μίας (1) θέσης Ψυχολόγου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα.
-
 Μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού/Χειριστή Περιπτώσεων (CaseWorker), στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη.

Για να δείτε τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για τη Μετανάστευση», απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση  μίας (1) θέσης Διερμηνέα-πολιτισμικού διαμεσολαβητή γαλλικής ή και σομαλικής, για την κάλυψη σχετικών αναγκών του πληθυσμού που διαβιεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΨυχίατρο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και Καλλιθέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επαγγελματία σε θέματα Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας & Δέσμευσης με έδρα τη Ριτσώνα, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 27/6/2022. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για τη Μετανάστευση», απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη  μίας (1) θέσης Διερμηνέα αραβικής-πολιτισμικού διαμεσολαβητή, για την κάλυψη σχετικών αναγκών του πληθυσμού που διαβιεί στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας. Για να κατεβάσετε τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Ηχητικής εγκατάστασης, Φωτιστικής εγκατάστασης, Τεχνικής Υποστήριξης καθώς και δημιουργίας σκηνικού παρουσίασης, για εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Ε.Ε.Σ στις 09 Οκτωβρίου 2022, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 28/09/2022 και ώρα 14:00, στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών, 210-3613560.

Ανάρτηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα ουκρανικής στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ Θεσσαλονίκης. Για να δείτε την πρόσκληση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση:

Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού στο ΚΦΑΑ Γ’ Αθήνας (Αρ. Πρόσκλησης 3/25.2.2022). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

 

Μίας (1) θέσης διερμηνέα ουρντού στο ΚΦΑΑ Γ’ Αθήνας (Αρ. πρόσκλησης 8/20.6.2022). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

 

Μίας (1) θέσης κοινωνικού  λειτουργού στο ΚΦΑΑ Γ’ Αθήνας (Αρ. πρόσκλησης 10/20.6.2022). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

 

Μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο ΚΦΑΑ Αγριάς Βόλου (Αρ. πρόσκλησης 13/2.8.2022). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

 

Μίας (1) θέσης ψυχολόγου στο ΚΦΑΑ Καλαβρύτων (Αρ. πρόσκλησης 15/2.8.2022). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

 

Μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο ΚΦΑΑ Γ’ Αθήνας (Αρ. πρόσκλησης 16/8.8.2022). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2022

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση μιας ισόγειας μονοκατοικίας, ως εξής:

Ισόγεια μονοκατοικία 102,68 τ.μ. με Υπόγειο 48,69 τ.μ. και Αποθηκευτικό Χώρο 1ου ορόφου 9,11 τ.μ. επί της οδού Σαρανταπόρου 72 – Χολαργός Τιμή ενοικίου: 1.100,00€ για κατοικία και 1.200,00€ για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 25η/10/2022 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες.: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674

 

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός γραφείου, 2ου ορόφου, εμβαδού 32τ.μ. επί της οδού Εγνατία 63, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος, 4ου ορόφου, εμβαδού 67τ.μ. επί της οδού Μακεδονικής Αμύνης 28, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2022

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση θέσης Εκπαιδευτικού για το σχεδιασμό & την υλοποίηση μαθημάτων ελληνικής & αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 30/08/2022. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 18/04-10-22), για την πλήρωση:

- Μίας (1) θέσης Διερμηνέα σομαλικής -Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Γ’.

- Μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων -Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’.

- Μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου.

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στα Καλάβρυτα, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 2 και ημερομηνία δημοσίευσης 03/02/2022. Για να δείτε τονπίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

- Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή - Διερμηνέα γλώσσας Ουκρανικών για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και Καλλιθέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

- Κλινικό Ψυχολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και Καλλιθέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

- Ψυχίατρο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και Καλλιθέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

- Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση, ως εξής:

 

1. Γραφείο 3ου ορόφου, 101,80 τ.μ επί των οδών Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος – Σύνταγμα. Τιμή ενοικίου: 850,00€ για επαγγελματική στέγη και 760,00€ για κατοικία. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

2. Γωνιακό Γραφείο 3ου ορόφου 169,20 τ.μ. επί των οδών Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος – Σύνταγμα. Τιμή ενοικίου: 1.600,00€. για επαγγελματική στέγη και 1.400,00€ για κατοικία Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 17η/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφ.: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), διάρκειας ενός (1) έτους.
Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

 

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ Αγριάς Βόλου, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 7, ημερομηνία δημοσίευσης 27.04.2022). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 17/26-09-22), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Συντονιστή Δομής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα . Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

 


Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 18/20-09-22), για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διοικητικού υπαλλήλου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή  υπηρεσιών τοποθέτησης και τακτοποίησης τριακοσίων τεμαχίων καθισμάτων, καθώς και τριακοσίων τεμαχίων καλυμμάτων για καθίσματα χρώματος λευκού, για εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Ε.Ε.Σ στις 09 Οκτωβρίου 2022, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 29/09/2022 και ώρα 14:00στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών, 210-3613560.
 
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή – Διερμηνέα γλώσσας Ουκρανικών για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή – Διερμηνέα γλώσσας Ουκρανικών για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό ΕΕΣ Αθηνών και Καλλιθέας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.
 


Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος, ως εξής:

Διαμέρισμα 2ου ορόφου, νεόδμητο, 162,09 τ.μ. με δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης 14,17 τ.μ. έκαστη, επί της οδού Μπακοπούλου 4, Ν. Ψυχικό, σύμφωνα με τον Ν. 4182 /2013. Τιμή ενοικίου: 2.000€ για κατοικία και 2.100€ για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.


Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 21/09/2022 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού1, Αθήνα. Πληροφορίες στην Δ/νση Ακινήτων ΕΕΣ στο τηλέφωνο: 210-3643674

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση διαμερισμάτων, ως εξής:

1) Διαμέρισμα 1ου Ορόφου Εθνικής Αντιστάσεως 10 - Γλυφάδα 72,39 τ.μ.

Τιμή ενοικίου: 370,00€ για κατοικία και τετρακόσια ευρώ (400€) για επαγγελματική στέγη, σύμφωνα με τον Ν. 4182 /2013

Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

2) Διαμέρισμα 1ου Ορόφου Εθνικής Αντιστάσεως 10 - Γλυφάδα 59,55 τ.μ.

Τιμή ενοικίου: 290,00€ για κατοικία και τετρακόσια ευρώ (320€) για επαγγελματική στέγη, σύμφωνα με τον Ν. 4182 /2013

Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα κατατεθούν μέχρι την 21/09/2022 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού1, Αθήνα. Πληροφορίες στην Δ/νση Ακινήτων ΕΕΣ στο τηλέφωνο: 210-3643674


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης νοσηλευτή/τριας, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας και Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 


Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο υποστήριξης δράσεων υγείας που διαθέτει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, για τη Νοσηλεία στο Σπίτι Αθήνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), διάρκειας ενός (1) έτους.Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.


Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προγράμματος Ηλεκτρονικού Μητρώου του Τομέα Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. καθώς και ετήσιας συντήρησής του. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.


Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ημερομηνία δημοσίευσης 31/08/2022, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εκπαιδευτικού για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθημάτων ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,για την κάλυψη θέσης νοσηλευτή/τριας, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας και Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.
 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2022

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με Σκηνοθεσία, Δημιουργία Βίντεο, Επαγγελματική Φωτογράφιση, Σκηνικά, καθώς και την πραγματοποίηση Προβών, για την Μουσικοχορευτική Παράσταση που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός την Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις προσφορές έως 19/08/2022 σε κλειστούς φακέλους στην διεύθυνση Λυκαβηττού 1, 106 72, Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφ. Εξωτερικού, 2103613560.


Aθήνα, 11 Αυγούστου 2022

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής και της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών των Μονάδων Έρευνας και Διάσωσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, ο Ε.Ε.Σ απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σε κλειστούς φακέλους για ''ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ'' ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΑ. Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 19/08/2022. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Λυκαβηττού 1, 106 72, Κολωνάκι.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 15/08-08-22) για την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 16/08-08-22) για την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην  Αγριά Βόλου & μίας (1) θέσης εργασίας φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην  Αθήνα-Δομή Γ'. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Λογιστή στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Υπηρεσία Κεντρικού Λογιστηρίου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη, παρακαλούμε πατήστε εδώ.


Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση μιας ισόγειας επαγγελματικής στέγης, ως εξής:

Ισόγεια επαγγελματική στέγη 70,88 τ.μ. επί της οδού Βασ. Σοφίας 35 – Αθήνα. Τιμή ενοικίου: 1.350,00€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 31η/8/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες.: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674

 

Ανάρτηση ανακοίνωσης περί άγονης διαδικασίας, αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων φυλάκων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ Αθήνας-Δομές Α’, Β’ & Γ’, (Πρόσκληση υπ' αριθμ. 11, ημερομηνία δημοσίευσης 23.05.2022). Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση, πιέστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 14/02-08-22) για την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας διερμηνέα φάρσι, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 13/02-08-22) για την πλήρωση:

 • Μίας (1) θέσης εργασίας διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα (ΚΦΑΑ) – Δομή Γ’ &
 • Μίας (1) θέσης εργασίας φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Ιατρό, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση μιας ισόγειας μονοκατοικίας, ως εξής:

Ισόγεια μονοκατοικία 102,68 τ.μ. με Υπόγειο 48,69 τ.μ. και Αποθηκευτικό Χώρο 1ου ορόφου 9,11 τ.μ. επί της οδού Σαρανταπόρου 72 - Χολαργός. Τιμή ενοικίου: 1.300,00€ για κατοικία και 1.400,00€ για επαγγελματική στέγη. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 16η/8/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674.


Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

- Νοσηλευτή για την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

- Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2022

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής και της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών των Μονάδων Έρευνας και Διάσωσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, ο Ε.Ε.Σ απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σε κλειστούς φακέλους για ''ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΗ (6) ΑΤΟΜΑ. Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 05/08/2022. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Λυκαβηττού 1, 106 72, Κολωνάκι.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Νοσηλευτή για την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Νοσηλευτή για την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντοςπαρακαλούμε πιέστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (ΓΚΠΔ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, διάρκειας ενός (1) έτους. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση θέσης διερμηνέα Ουρντού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα - Δομή Φιλοξενίας Α΄, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 6 και ημερομηνία δημοσίευσης 18/4/2022. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 12/06-07-22) για την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Διερμηνέα Bangla, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα (ΚΦΑΑ) - Δομή ΦιλοξενίαςA’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός γραφείου, 2ου ορόφου, εμβαδού 32τ.μ. επί της οδού Εγνατία 63, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος, ανώγειο, εμβαδού 54τ.μεπί της οδού Κατσιμίδη 4, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος, 4ου ορόφου, εμβαδού 67τ.μεπί της οδού Μακεδονικής Αμύνης 28, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για τη Μετανάστευση», απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μίας θέσης Επαγγελματία Συμμετοχικότητας Επικοινωνίας & Δέσμευσης, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας. Για να κατεβάσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.


Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΙατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΝοσηλευτή για την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 10/20-06-22) για την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα (ΚΦΑΑ) – Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 8/20-06-22) για την πλήρωση:
1. Μίας (1) θέσης εργασίας διερμηνέα ουρντού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα (ΚΦΑΑ) - Δομή Γ’

2. Μίας (1) θέσης εργασίας διερμηνέα σομαλικής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα (ΚΦΑΑ) - Δομή Γ’
Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 9/20-06-22) για την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα (ΚΦΑΑ) – Δομή Α’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή  υπηρεσιών τοποθέτησης και τακτοποίησης τριακοσίων πενήντα τεμαχίων καθισμάτων, τριακοσίων τεμαχίων καλυμμάτων για καθίσματα χρώματος λευκού, καθώς και είκοσι τραπεζιών με λευκά τραπεζομάντιλα, για εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Ε.Ε.Σ στις 02 Ιουλίου 2022, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 30/06/2022 και ώρα 14:00, στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών, 210-3613560.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή  υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Ηχητικής εγκατάστασης, Φωτιστικής εγκατάστασης, Τεχνικής Υποστήριξης καθώς και δημιουργίας σκηνικού παρουσίασης, για εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Ε.Ε.Σ στις 02 Ιουλίου 2022, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 29/06/2022 και ώρα 14:00, στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών, 210-3613560.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 11/23-5-22) για την κάλυψη θέσεων φυλάκων, στα τρία Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, δομές Α, Β και Γ. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο υποστήριξης δράσεων υγείας που διαθέτει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, για τη Νοσηλεία στο Σπίτι Αθήνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνέα Γαλλόφωνο για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας & Κορίνθου. Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διερμηνέα Γαλλόφωνο παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας.

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωση για Παθολόγο ή Γενικό ιατρό παρακαλούμε πιέστε εδώ.Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ρουχισμού και υπόδησης για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Κ.Φ.Α.Α. Ε.Ε.Σ. σε Βόλο, Αθήνα (Δομές Α, Β, Γ) και Καλάβρυτα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώΓια οδηγίες συμμετοχής πιέστε εδώ.Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευση του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά διερμηνέα γλώσσας Φαρσί για την εξυπηρέτηση των εργασιών του Τομέα Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών - RFL, για 6μηνη απασχόληση, με δυνατότητα επέκτασης. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη, παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνέα Γαλλόφωνο για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας & Κορίνθου. Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διερμηνέα Γαλλόφωνο παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Διερμηνέα / Πολιτισμικό - διαμεσολαβητή γλώσσας φαρσί, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στην Δομή Προσφύγων / Μεταναστών Ριτσώνας & Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και δύο (2) Νοσηλευτές/τριες για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας.

Για να δείτε την πρόσκληση για Παθολόγο ή Γενικό ιατρό παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για Νοσηλευτές/τριες παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΙατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο, για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών και την Κινητή Ομάδα Υγείας Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.Αθήνα, 23 Μαΐου 2022

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση θέσης κοινωνικού λειτουργού στο ΚΦΑΑ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Γ΄, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 5 και ημερομηνία δημοσίευσης 12/4/2022. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση του Συμβολαίου Συντήρησης 610 αδειών λογισμικού ωρομέτρησης, διάρκειας ενός (1) έτους. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (ΓΚΠΔ) και εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά Δεδομένα GDPR για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016 /679, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, διάρκειας ενός (1) έτους. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση, ως εξής:

1. Γραφείο 3ου ορόφου, 101,80 τ.μ επί των οδών Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος - Σύνταγμα. Τιμή ενοικίου: 850,00€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

2. Γωνιακό Γραφείο 3ου ορόφου 169,20 τ.μ. επί των οδών Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος - Σύνταγμα, Τιμή ενοικίου: 1.600,00€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 1η/6/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφ.: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674 & 2103609132.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή  υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Ηχητική εγκατάσταση, Φωτιστική εγκατάσταση, Τεχνική υποστήριξη καθώς και δημιουργία σκηνικού παρουσίασης για εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Ε.Ε.Σ στις 22 Μαΐου 2022, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 17/05/2022 και ώρα 14:00, στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών, 210-3613560.
 
Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα (Α), (Β), (Γ) και στα Καλάβρυτα»
, διάρκειας 9 μηνών με δικαίωμα προαίρεσης 3 μηνών. Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πιέστε εδώ. Για να δείτε τη Διακήρυξη πιέστε εδώ.

 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα (Α), (Β), (Γ) και στα Καλάβρυτα», διάρκειας 9 μηνών με δικαίωμα προαίρεσης 3 μηνών. Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πιέστε εδώ. Για να δείτε τη Διακήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή  υπηρεσιών τοποθέτησης και τακτοποίησης τριακοσίων τεμαχίων καθισμάτων, καθώς και τριακοσίων τεμαχίων καλυμμάτων για καθίσματα χρώματος λευκού, για εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Ε.Ε.Σ στις 22 Μαΐου 2022, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 17/05/2022 και ώρα 14:00στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών, 210-3613560.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2022


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κλινοσκεπασμάτων και των ειδών ιματιοθήκης - λινοθήκης των φιλοξενούμενων των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα στις Δομές Φιλοξενίας Α, Β και Γ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κλινοσκεπασμάτων και των ειδών ιματιοθήκης - λινοθήκης των φιλοξενούμενων του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο υποστήριξης δράσεων υγείας που διαθέτει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, για την Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» Αθήνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 03 Μαΐου 2022

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό και την δημιουργία εικαστικών, μακετών, πρόσκλησης, ζωντανής μετάδοσης, καμερών, συντονισμού και γραμματειακής υποστήριξης για την Τελετή Υπόσχεσης και απονομής προαγωγών στους εθελοντές του τμήματος Αθήνα και Πειραιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου στις 22 Μαΐου 2022.  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις προσφορές έως 11/05/2022 σε κλειστούς φακέλους στην διεύθυνση Λυκαβηττού 1, 106 72, Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφ. Εξωτερικού, 2103613560.Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

 


Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων με αύξοντα αριθμό 3 και ημερομηνία δημοσίευσης 25/02/2022. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου καθαριότητας στο ΚΑΠΗ ΕΕΣ Νέου Ηρακλείου Αττικής, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 5/4/2022. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) κασετινών βελούδινων 23χ19εκ καθώς και δύο (2) κασετινών βελούδινων 31χ28εκ. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 03/05/2022 και ώρα 18:00.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 (Αρ. Προσκλ. 7/27-4-22) για την κάλυψη θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή  χιλίων εκατό  (1.100) προσκλήσεων, χιλίων πεντακοσίων (1.500) φακέλων καθώς και δέκα (10) βελούδινων θηκών. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 03/05/2022 και ώρα 18:00.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2022

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την ενίσχυση των δράσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε θέματα προσβασιμότητας συμπερίληψης και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας, μέσω διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για την εορταστική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Banquet στο Μέγαρο Μουσικής στις 08 Μαΐου 2022.  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις προσφορές έως 12/05/2022 σε κλειστούς φακέλους στην διεύθυνση Λυκαβηττού 1, 106 72, Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφ. Εξωτερικού, 2103613560.Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο υποστήριξης δράσεων υγείας που διαθέτει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, για την Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» Αθήνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κλινοσκεπασμάτων και των ειδών ιματιοθήκης – λινοθήκης των φιλοξενούμενων των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα στις Δομές Φιλοξενίας Α, Β και Γ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή  υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Ηχητικής εγκατάστασης, Φωτιστικής εγκατάστασης, Τεχνικής Υποστήριξης καθώς και δημιουργίας σκηνικού παρουσίασης, για εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Ε.Ε.Σ στις 08 Μαΐου 2022, στην αίθουσα Bunquet στο Μέγαρο Μουσικής. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 03/05/2022 και ώρα 14:00στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα. Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών, 210-3613560.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. Πρόσκλησης 6/18.04.2022) για την πλήρωση μίας (1) θέσης διερμηνέα ουρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’. Για να δείτε τη σχετική Πρόσκληση, πιέστε εδώ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. Υ.Σ. 32/24-03-2022) για την πλήρωση μιας θέσης ενός (1) Μετακινούμενου Στελέχους Πεδίου (Flying RFL Officer) για τον Τομέα Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών – RFL. Για να δείτε τη σχετική Πρόσκληση, πιέστε εδώ.


Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό και την δημιουργία εικαστικών, μακετών, πρόσκλησης, ζωντανής μετάδοσης, καμερών, συντονισμού και γραμματειακής υποστήριξης για την εορταστική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Banquet στο Μέγαρο Μουσικής στις 08 Μαΐου 2022.  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις προσφορές έως 30/05/2022 σε κλειστούς φακέλους στην διεύθυνση Λυκαβηττού 1, 106 72, Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφ. Εξωτερικού, 2103613560.Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

 

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση θέσης φροντιστή ανηλίκων στο ΚΦΑΑ Αθήνας-Δομή Γ΄, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 3 και ημερομηνία δημοσίευσης 25/2/2022. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση: α)  μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Γ', β) μίας(1) θέσης διερμηνέα μπάγκλα στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Α΄, και γ) μίας(1) θέσης διερμηνέα φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Α΄, σε συνέχεια των Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 3 & 4 και ημερομηνίες δημοσίευσης 25/2/2022 & 3/3/2022 αντίστοιχα.

 Για να δείτε το αποτέλεσμα για τη θέση του φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Γ', πιέστε εδώ.

 Για να δείτε το αποτέλεσμα για τη θέση του διερμηνέα μπάγκλα στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Α΄, πιέστε εδώ.

 Για να δείτε το αποτέλεσμα για τη θέση του διερμηνέα φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Α, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 5/12-4-22) για την κάλυψη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΙατρό, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΔιερμηνέα - Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή γλώσσας Γαλλικής για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενων Παραπομπών Διερμηνείας (ACCREF) εδώ.


Αθήνα, 5 Απριλίου 2022

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση μιας ισόγειας επαγγελματικής στέγης, ως εξής:

 

 • Ισόγεια επαγγελματική στέγη 29,14τ.μ. με πατάρι 29,14τ.μ. και υπόγειο 25,10τ.μ. επί της οδού Κολοκοτρώνη 15 – Αθήνα. Τιμή εκκίνησης χίλια εκατό ευρώ (1.100,00€). Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 22η/4/2022 και ώρα 12:30 μ.μ.

Πληροφ.: Διεύθυνση Ακινήτων, 210-3643674


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την κάλυψη μίας(1) θέσης υπαλλήλου καθαριότητας στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ


Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τετάρτη 4 Μαϊου 2022 και ώρα 12:30 για την μίσθωση:

1. Ενός διαμερίσματος, 4ου ορόφου, εμβαδού 63 τ.μ. στην οδό 25ης Μαρτίου 103, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

2. Ενός γραφείου, 2ου ορόφου, εμβαδού 32 τ.μ. επί της οδού Εγνατία 63, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

3. Ενός ημιυπόγειου επαγγελματικού χώρου εμβαδού 225 τ.μ. στην οδό Ζαχαρίου Παπαντωνίου 19, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

4. Ενός διαμερίσματος, ανώγειο, εμβαδού 54 τ.μ. επί της οδού Κατσιμίδη 4, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

5. Ενός διαμερίσματος, 4ου ορόφου, εμβαδού 67 τ.μ. επί της οδού Μακεδονικής Αμύνης 28, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Ιατρό, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης νοσηλευτή/τριας, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας και Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος, ως εξής:

 • Διαμέρισμα 2ου ορόφου, εμβαδού 60,50 τ.μ επί της οδού Αλωπεκής 50-52 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης εξακόσια ευρώ (600€). Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

 

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 30η/3/2022 και ώρα 12:30 μ.μ.

Πληροφ.: Διεύθυνση Ακινήτων ΕΕΣ,  210-3643674

Αναλυτικά οι προκηρύξεις στην ιστοσελίδα www,redcross.gr στο πεδίο  Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί, Προσκλήσεις, Ανακοινώσεις.Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

- Ιατρό, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

- Διερμηνέα - Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή γλώσσας Γαλλικής για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενων Παραπομπών Διερμηνείας (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

- Ιατρό, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

- Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή - Διερμηνέα γλώσσας Φαρσί για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση  παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Πρόσκλησης 67/24.11.2021), με ημερομηνία δημοσίευσης 1/12/2021, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Α’. Για να δείτε το αποτέλεσμα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(Αρ. Προσκλ. 4/3-3-22) για την κάλυψη θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, Δομή Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 3/25-2-22) για την κάλυψη:

α) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Γ’

β) θέσης Διερμηνέα φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’

γ) θέσης Διερμηνέα bangla στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’

δ) θέσης Διερμηνέα σομαλικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Γ’

ε) θέσης Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα

στ) θέσης Εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Α’

ζ) θέσης Εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Β’

η) θέσης Εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα-Δομή Γ’

θ) θέσης Εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου

ι) θέσης Εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου, νεόδμητου, 158 τ.μ. με δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης 14,17 τ.μ. έκαστη επί της οδού Μπακοπούλου 4, Ν. Ψυχικό. Τιμή ενοικίου: 2.100€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 7/3/2022 και ώρα 14:00 στην οδό Λυκαβηττού 1, Αθήνα. Πληροφ.: Διεύθυνση Ακινήτων ΕΕΣ: 210 3643674, 210 3609132

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Διερμηνέα - Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή γλώσσας Γαλλικής για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενων Παραπομπών Διερμηνείας (ACCREF). Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 21/12/2021. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Πρόσκλησης 1/13.1.2022) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε το αποτέλεσμα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών προκειμένου να κάνει τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Ε.Ε.Σ. του Οικονομικού Έτους 2021 (Ισολογισμός - Απολογισμός και αποτελέσματα χρήσεων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 2/3-2-22) για την κάλυψη θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022

Ανάρτηση αποτελέσματος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων με ημερομηνία δημοσίευσης 1/12/2021 για την πλήρωση μίας (1) θέσης παιδαγωγού στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ την Αθήνα. Για να δείτε το αποτέλεσμα πιέστε εδώ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός ισογείου καταστήματος 36 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 33 τ.μ. επί της Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 132. Τιμή ενοικίου: 590,00€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα κατατεθούν μέχρι την 16η/2/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα.
Πληροφ.: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 210-3643674

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2022

Ανάρτηση αποτελέσματος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Πρόσκλησης 68/09.12.2022) για την πλήρωση μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Β’. Για να δείτε το αποτέλεσμα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2022

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση τριών (3) διαμερισμάτων, ως εξής:

1. Διαμέρισμα 2ου ορόφου, εμβαδού 60,50 τ.μ επί της οδού Αλωπεκής 50-52 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τετρακόσια ευρώ (600€). Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

2. Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 63,90 τ.μ επί της οδού Σούτσου 38 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τετρακόσια ευρώ (450€). Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

3. Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 47,56 τ.μ επί της οδού Σούτσου 38 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τετρακόσια ευρώ (350€). Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Τα διαμερίσματα χρήζουν μερικής ανακαίνισης.
Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 25η/2/2022 και ώρα 12:30 μ.μ.

Πληροφ.: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 210-3643674

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Ιατρό, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντοςπαρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής, διάρκειας ενός (1) έτους. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:30 για την μίσθωση:

1. ενός διαμερίσματος, 2ου ορόφου, εμβαδού 73τ.μ. στην οδό Αμύντα 13, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

2. ενός γραφείου, 2ου ορόφου, εμβαδού 32τ.μ. επί της οδού Εγνατία 63, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

3. ενός διαμερίσματος, 4ου ορόφου, εμβαδού 67τ.μ. επί της οδού Μακεδονικής Αμύνης 28, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

4. ενός διαμερίσματος, ανώγειο, εμβαδού 54τ.μ. επί της οδού Κατσιμίδη 4, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

5. ενός ημιυπογείου επαγγελματικού χώρου εμβαδού 225τ.μ. στην οδό Ζαχαρίου Παπαντωνίου 19, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευές Κτιρίου - Ναυάρχου Κουντουριώτη 10,  Θεσσαλονίκη».
Για να δείτε την Περίληψη πατήστε εδώ. Για να δείτε τη Διακήρυξη  πατήστε εδώ.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(Αρ. Προσκλ. 1/13-1-22) για την κάλυψη θέσης Φροντιστή ανηλίκων, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ζητά έναν (1) εκπαιδευτή χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ) για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ανθρωπιστικού Υλικού Ε.Ε.Σ., στη διεύθυνση Άστρους 111-113, Κολωνός, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να διαβάσετε το σχετικό αρχείο του ΦΕΚ πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2022

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Παθολόγο ή Γενικό ιατρό, με εργασία μερικής απασχόλησης, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών και τη Νέα Καβάλα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.


 -2021-


Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΔιερμηνέα - Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή γλώσσας Γαλλικής για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF) εδώ.


Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ζητά έναν (1) εκπαιδευτή χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ) για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ανθρωπιστικού Υλικού Ε.Ε.Σ., στη διεύθυνση Άστρους 111-113, Κολωνός, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να διαβάσετε το σχετικό αρχείο του ΦΕΚ πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για τη Μετανάστευση», απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μίας θέσης κοινωνικού λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας. Για να κατεβάσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο υποστήριξης δράσεων υγείας που διαθέτει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού, για την Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» Αθήνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά διερμηνέα γλώσσας φαρσί, για την εξυπηρέτηση των εργασιών του Τομέα Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών - RFL. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 68/09-12-21) για την κάλυψη θέσης διερμηνέα φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας B’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση γραφείων και διαμερίσματος, ως εξής:

1. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Αιόλου 100 - Χαυτεία, 437,50 τ.μ. (10 γραφεία). Τιμή ενοικίου: 2.550€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

2. 3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Αιόλου 100 - Χαυτεία, 437,50 τ.μ. (10 γραφεία). Τιμή ενοικίου: 2.650€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο ΕΕΣ θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 30η/12/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στην οδό Λυκαβηττού 1, Αθήνα.

Πληροφ.: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 210-3643674.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια προγράμματος μισθοδοσίας του Ε.Ε.Σ., καθώς και συντήρησης και εκπαίδευσης. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Παιδαγωγού για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δραστηριοτήτων άτυπης εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών προσφύγων - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 67/24-11-21) για την κάλυψη θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Α’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού
, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:30.

1. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος, 4ου ορόφου, εμβαδού 63τ.μ. στην οδό 25ης Μαρτίου 103, Θεσσαλονίκη. Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

2. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος, 2ου ορόφου, εμβαδού 73τ.μ. στην οδό Αμύντα 13, Θεσσαλονίκη. Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

3. Για την μίσθωση ενός γραφείου, 2ου ορόφου, εμβαδού 32τ.μ. επί της οδού Εγνατία 63, Θεσσαλονίκη. Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

4. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος, ανώγειο, εμβαδού 54τ.μ. επί της οδού Κατσιμίδη 4, Θεσσαλονίκη. Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

5. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος, 4ου ορόφου, εμβαδού 67τ.μ. επί της οδού Μακεδονικής Αμύνης 28, Θεσσαλονίκη. Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

6. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος, 2ου ορόφου, εμβαδού 120τ.μ. στην οδό Μητροπόλεως 121, Θεσσαλονίκη. Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

7. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος, 5ου ορόφου, εμβαδού 55τ.μ. στην οδό Ν. Φωκά 17, Θεσσαλονίκη. Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά ιατρό με ειδικότητα παθολόγου ή γενικού ιατρού, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 64/24-11-21) για την κάλυψη θέσης διερμηνέα σομαλικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Α’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 65/24-11-21) για την κάλυψη θέσης διερμηνέα φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Γ’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 66/24-11-21) για την κάλυψη θέσης διερμηνέα bangla στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Α’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021

Ανάρτηση αποτελέσματος
 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Πρόσκλησης 63/20.10.2021) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Α’). Για να δείτε το αποτέλεσμα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο υποστήριξης δράσεων υγείας που διαθέτει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, για τη Νοσηλεία στο Σπίτι Αθήνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης νοσηλευτή/τριας, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021

Ανάρτηση αποτελέσματος της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 22 Σεπτεμβρίου 2021, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Διαχείρισης Πληροφόρησης στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Διερμηνέα (Αραβόφωνο) για παροχή διερμηνείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2021

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση γραφείων, ως εξής:

1. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Αιόλου 100 - Χαυτεία, 437,50 τ.μ. (10 γραφεία)
Τιμή ενοικίου: 2.550€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

2. 3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Αιόλου 100 - Χαυτεία, 437,50 τ.μ. (10 γραφεία)
Τιμή ενοικίου: 2.650€. Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο Ε.Ε.Σ. θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 24η/11/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στην οδό Λυκαβηττού1 Αθήνα.

Πληροφ.: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 210-3643674, Δευτ. - Παρ. 08:00 - 14:00.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση 2 διαμερισμάτων, ως εξής:

1. Διαμέρισμα 2ου ορόφου, νεόδμητο, 158 τ.μ. με δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης 14,17 τ.μ. έκαστη επί της οδού Μπακοπούλου 4, Ν. Ψυχικό. Τιμή ενοικίου: 2.000€. Για να δείτε την σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

2. Διαμέρισμα 3ου ορόφου, νεόδμητο, 158 τ.μ. με δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης 14,17 τ.μ. έκαστη επί της οδού Μπακοπούλου 4, Ν. Ψυχικό. Τιμή ενοικίου: 2.100€. Για να δείτε την σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Ο Ε.Ε.Σ. θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφιων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την 24η/11/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στην οδό Λυκαβηττού 1, Αθήνα.

Πληροφ.: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 210-3643674, Δευτ. - Παρ. 08:00 - 14:00.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά διερμηνέα γλώσσας φαρσί, για την εξυπηρέτηση των εργασιών του Τομέα Αναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών - RFL. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει πρόσκηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πεντακοσίων (500) υφασμάτινων μασκών με σίδερο και ρυθμιστή μεγέθους με το λογότυπο του Ε.Ε.Σ. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 10/11 και ώρα 18:00. 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, έως και 25/11/21, για τη διαδικασία εκμίσθωσης των ακινήτων του κληροδοτήματος ΚΕΠΕΤΖΗ: 

Διαμέρισμα 2ου ορόφου 158 τ.μ. με 2 θέσεις παρκινγκ 14,17 τ.μ. έκαστο. Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πιέστε εδώ.

Διαμέρισμα 3ου ορόφου 158 τ.μ. με 2 θέσεις παρκινγκ 14,17 τ.μ. έκαστο επί της οδού Μπακοπούλου 4, Ν. Ψυχικό. Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πιέστε εδώ.

Η ανακοίνωση εκμίσθωσης των δύο ακινήτων. Για να τη δείτε πιέστε εδώ. 

Πληροφορίες: https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./ και στο τηλ. 2103643674

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΠολιτισμικό Διαμεσολαβητή – Διερμηνέα γλώσσας Γαλλικής και Αραβικής για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF) εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΠολιτισμικό Διαμεσολαβητή – Διερμηνέα γλώσσας Φαρσί για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο υποστήριξης δράσεων υγείας που διαθέτει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, για τη Νοσηλεία στο Σπίτι Αθήνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ


Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΔιερμηνέα/Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή γαλλικής γλώσσας, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Σάμου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΔιερμηνέα/Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή γλώσσας φαρσί, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Σάμου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού
, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:30 για την μίσθωση:
 

1. Επαγγελματικής στέγης ή διαμερίσματος (εμβαδού 63,00τ.μ.) που βρίσκεται στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Σούτσου 38, στην Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

2. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 60,50 τ.μ.) που βρίσκεται στον 2ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αλωπεκής 50 στο Κολωνάκι (Ευαγγελισμός) Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 63/26-10-21) για την κάλυψη θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας-Δομή Α’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης διερμηνέα γαλλικής στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 7/10/2021. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.


Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

- Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή - Διερμηνέα γλώσσας Γαλλικά με Αραβικά ή Φαρσί για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

- Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή - Διερμηνέα γλώσσας Φαρσί για το Πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων τύπου Κινητής Μονάδας Υγείας. Για να δείτε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021

Ανάρτηση αποτελέσματος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Πρόσκλησης 61/14.09.2021) για την πλήρωση μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού (ΚΦΑΑ Αθήνας, Δομή Φιλοξενίας Β’). Για να δείτε το αποτέλεσμα πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Πρόσκλησης 60/14.09.2021) για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων εργασίας:

α) μίας (1) θέσης ψυχολόγου (ΚΦΑΑ Αθήνας, Δομή Φιλοξενίας  Γ'). Για να δείτε τα αποτελέσματα πιέστε εδώ.

β) μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι (ΚΦΑΑ Αθήνας, Δομή Φιλοξενίας  Γ'). Για να δείτε τα αποτελέσματα πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την κάλυψη τεσσάρων(4) θέσεων υπαλλήλων καθαριότητας στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει πρόσκηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εταιρίας παροχής υπηρεσιών (330 τμχ καθίσματα πτυσσόμενα, 300 τμχ καλύμματα για καθίσματα (λευκά), 4 τμχ τραπέζια μπουφέ, 6 τμχ ταπεζομάντηλα για μπoυφέ και 3 τμχ σκέρτινγκ για τραπέζια μπουφέ) για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου στις 21.10.21.  Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 19/10 και ώρα 18:00. 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει πρόσκηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τρακοσίων (300) υφασμάτινων μασκών με σίδερο και ρυθμιστή μεγέθους με το λογότυπο του Ε.Ε.Σ. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε προσφορές σε κλειστούς φακέλους, με καταληκτική ημερομηνία 18/10 και ώρα 18:00. 
 


Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Νοσηλευτή/τρια, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο υποστήριξης δράσεων υγείας που διαθέτει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, για τη Νοσηλεία στο Σπίτι Αθήνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση θέσης Συντονιστή Δομής, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 49 και ημερομηνία δημοσίευσης 26/05/2021. Για να δείτε τον πίνακα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Πρόσκλησης 60/14.09.2021) για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων εργασίας:

α) μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων (ΚΦΑΑ Αθήνας, Δομή Φιλοξενίας  Γ'). Για να δείτε τα αποτελέσματα πιέστε εδώ.

β) μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού (ΚΦΑΑ Καλαβρύτων). Για να δείτε τα αποτελέσματα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Διερμηνέα/Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή γλώσσας φαρσί, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης διερμηνέα αραβικής στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 15/09/2021. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ

Ανάρτηση αποτελέσματος της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 7 Σεπτεμβρίου 2021, για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα φαρσί-παστού-ουρντού, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 6 Ιουλίου 2021, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Νομικής Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

 


Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μίας θέσης πολιτισμικού διαμεσολαβητή-διερμηνέα γαλλικής στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνα. Για να κατεβάσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων εργασίας:

α) μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων (ΚΦΑΑ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας  Γ') . Δείτε εδώ.

β) μίας (1) θέσης διερμηνέα αραβικής (ΚΦΑΑ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας  Β'). Δείτε εδώ.

γ) μίας θέσης διερμηνέα ουρντού (ΚΦΑΑ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας  Β'). Δείτε εδώ.

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου Κινητής Μονάδας Υγείας. Για να δείτε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με Βιντεοσκόπηση, Ζωντανή Μετάδοση, Δημιουργία Σκηνικού Παρουσίασης, Ηλεκτρονική Πρόσκληση, καθώς και Γραμματειακή Υποστήριξη για την εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Περιστύλιο του Ζάππειου Μεγάρου στις 21 Οκτωβρίου 2021.  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις προσφορές έως 13/10/2021 σε κλειστούς φακέλους στην διεύθυνση Λυκαβηττού 1, 106 72, Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφ. Εξωτερικού, 2103613560.Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Διερμηνέα/Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή γαλλικής γλώσσας, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Σάμου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 


Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΔιερμηνέα/Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή αραβικής γλώσσας, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Σάμου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΔιερμηνέα/Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή γλώσσας φαρσί, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Σάμου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Ιατρού Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, για την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Σάμου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης νοσηλευτή/τριας, για την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Σάμου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μίας (1) θέσης υπαλλήλου διαχείρισης πληροφόρησης (Information officer) στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη θέση Υπαλλήλου στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης Προγραμμάτων, στα πλαίσια των προγραμμάτων EAMigration & Covid-19. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για τη μη πλήρωση θέσης Υπαλλήλου στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης Προγραμμάτων, σε συνέχεια της από 9/09/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για να δείτε τον πίνακα, παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση θέσης υπαλλήλου καθαριότητας στο ΚΦΑΑ Αθήνας Β’, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 62 και ημερομηνία δημοσίευσης 07/09/2021. Για να δείτε τον πίνακα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος  για την πλήρωση θέσης κοινωνικού λειτουργού στο ΚΦΑΑ Αθήνας Γ’, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 52 και ημερομηνία δημοσίευσης 01/06/2021. Για να δείτε τον πίνακα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος  για την πλήρωση θέσης διοικητικού υπαλλήλου στο ΚΦΑΑ Αθήνας Γ’, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 53 και ημερομηνία δημοσίευσης 31/05/2021. Για να δείτε τον πίνακα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης επαγγελματία για θέματα Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας και Δέσμευσης στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 10/08/2021. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 13/08/2021. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη  μίας (1) θέσης Διερμηνέα αραβικής-πολιτισμικού διαμεσολαβητή, για την κάλυψη σχετικών αναγκών του πληθυσμού που διαβιεί στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας. Για να κατεβάσετε τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πιέστε εδώ.


Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 60/14-09-21) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα (ΚΦΑΑ) - Δομές Α’ & Β’ & ειδικότερα:

 

 

 • Μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι (ΚΦΑΑ Α’) 
 • Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού (ΚΦΑΑ Β’)’ 

 

 

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 60/14-09-21) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα – Δομή Γ’ και στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Ειδικότερα:

 

 • Μίας (1) θέσης Κοινωνικού λειτουργού (ΚΦΑΑ Καλαβρύτων)
 • Μίας θέσης Ψυχολόγου (ΚΦΑΑ Καλαβρύτων)
 • Μίας θέσης Ψυχολόγου (ΚΦΑΑ Γ’)
 • Μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι (ΚΦΑΑ Γ’)
 • Μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων (ΚΦΑΑ Γ’)’ 

 

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΔιερμηνέα/Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή γλώσσας αραβικής, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητάΔιερμηνέα/Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή γλώσσας φαρσί, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη θέση Υπαλλήλου στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης Προγραμμάτων, στα πλαίσια των προγραμμάτων EA Migration & Covid19. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού
, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση:

ενός διαμερίσματος, 5ου ορόφου, εμβαδού 55τ.μ. στην οδό Ν. Φωκά 17, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

ενός γραφείου, 2ου ορόφου, εμβαδού 32τ.μ. επί της οδού Εγνατία 63, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

ενός διαμερίσματος, 4ου ορόφου, εμβαδού 67τ.μ. επί της οδού Μακεδονικής Αμύνης 28, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ

ενός διαμερίσματος, ανώγειο, εμβαδού 54τ.μ. επί της οδού Κατσιμήδη 4, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

ενός διαμερίσματος, 2ου ορόφου, εμβαδού 73τ.μ. στην οδό Αμύντα 13, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Ανάρτηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα φαρσί-παστού-ουρντού, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ. Αθήνας. Για να δείτε την πρόσκληση, πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 62/07-09-21) για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου καθαριότητας στο ΚΦΑΑ Αθήνας Β’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνέα γλώσσας φαρσί, για παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών στη Ριτσώνα. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης ιατρού παθολόγου ή γενικής ιατρικής, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την υλοποίησης επείγουσας δράσης με σκοπό την υποστήριξη μαθητών νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Για να δείτε την πρόσκληση πιέστε εδώ.

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης νοσηλευτή/τριας, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ


Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων και δικύκλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για να δείτε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

 

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης νοσηλευτή/τριας, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη  μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού, για την κάλυψη σχετικών αναγκών του πληθυσμού που διαβιεί στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας. Για να κατεβάσετε τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», απευθύνει 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη  μίας (1) θέσης Επαγγελματία για θέματα Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας & Δέσμευσης, για την κάλυψη σχετικών αναγκών του πληθυσμού που διαβιεί στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας: Για να κατεβάσετε τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2021

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα, στα Καλάβρυτα και στην Αθήνα(Α)+(Β). Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πιέστε εδώ. Για να δείτε τη Διακήρυξη πιέστε εδώ.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών σίτισης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα, στα Καλάβρυτα  και στην Αθήνα (Α)+(Β). Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πιέστε εδώ. Για να δείτε τη Διακήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2021

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει προκύψει από τις καταστροφικές φωτιές, αναζητά χώρο αποθήκευσης για τη μεταφορά δωρεάς, καθώς και τη μεταφορά αυτής με φορτηγά, την οποία αποδέχτηκε από την Ερυθρά Ημισέληνο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τις προσφορές σας σε κλειστούς φακέλους ή ηλεκτρονικά έως και 9 Αυγούστου 2021.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 59/05-08-21) για την κάλυψη θέσης διερμηνέα αραβικής στο ΚΦΑΑ Αθήνας Β’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021

Ανάρτηση αποτελέσματος
 για την πλήρωση θέσης υπαλλήλου καθαριότητας στο ΚΦΑΑ Αθήνας Β’, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 56 και ημερομηνία δημοσίευσης 5/7/2021. Για να δείτε τον πίνακα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 05/07/2021. Για να δείτε τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 12/07/2021. Για να δείτε τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.


Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει 12η και 2η προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις Νοσηλευτών και Προσωπικό Πεδίου για το πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

 

 

 1.     Νοσηλευτές Προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.
 2.     Προσωπικό Πεδίου Προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 


Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Παθολόγου ή Γεν ιατρού, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε  πιέστε εδώ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:30 στα γραφεία του Ε.Ε.Σ. επί της οδού Ν. Κουντουριώτη 10.

1. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος 63 τ.μ.  που βρίσκεται στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού 25ης Μαρτίου 103, Θεσσαλονίκη και χρήζει ανακαίνισης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

2. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος 73 τ.μ.  που βρίσκεται στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Αμύντα 13, Θεσσαλονίκη και χρήζει ανακαίνισης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

3. Για την μίσθωση ενός γραφείου, 32 τ.μ.  που βρίσκεται στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Εγνατία 63, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

4. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος 54 τ.μ.  που βρίσκεται στο ανώγειο της πολυκατοικίας επί της οδού Π. Κατσιμήδη 4, Θεσσαλονίκη και χρήζει ανακαίνισης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

5. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος 67 τ.μ.  που βρίσκεται στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας επί της Μακ. Αμύνης 28, Θεσσαλονίκη και χρήζει ανακαίνισης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

6. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος 120 τ.μ.  που βρίσκεται στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Μητροπόλεως 121, Θεσσαλονίκη και χρήζει ανακαίνισης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

7. Για την μίσθωση ενός διαμερίσματος 55 τ.μ.  που βρίσκεται στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Ν. Φωκά 17, Θεσσαλονίκη και χρήζει ανακαίνισης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021

Ανάρτηση αποτελέσματος
για πλήρωση θέσης κοινωνικού λειτουργού στην Υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. (ημερομηνία δημοσίευσης 23-06-2021). Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό» και για την υποστήριξη των δράσεων υγείας που έχει αναλάβει,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη θέσης Διερμηνέα αραβικής γλώσσας, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών στο Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 58/19-07-21) για την κάλυψη θέσης διερμηνέα ουρντού στο ΚΦΑΑ Αθήνας Β’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021

Για να δείτε τα αποτελέσματα επιτυχίας για τον διερμηνέα αραβικής γλώσσας της Δομής Προσφύγων – Μεταναστών στη Μαλακάσα, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΕΣ που αναρτήθηκε στις 28/05/2021, παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατασκευή βάσης μπετόν για την τοποθέτηση Container διαστάσεων 12 μέτρων, καθώς και την τσιμεντόστρωση του περιβάλλοντα χώρου συνολικού εμβαδόν περίπου 100 μέτρων, καθώς και τρία σκαλοπάτια, 30x20x100. Παρακαλώ πολύ να προσκομίσετε τις προσφορές σας, σε κλειστούς φακέλους, έως τις 23/7 και ώρα 11 π.μ. στη Διεύθυνση Προμηθειών του Ε.Ε.Σ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 3613562.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει 11η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις Νοσηλευτών για το πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

 1.      Νοσηλευτές Προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση: μίας  (1) θέσης Διερμηνέα αραβικής στο ΚΦΑΑ Αθήνας Β’ (αρ. Πρόσκλησης 55/03.06.21) και μίας (1) θέσης Διερμηνέα φάρσι στο ΚΦΑΑ Αθήνας Β’ (αρ. Πρόσκλησης 50/26.05.21). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης για τη θέση του διερμηνέα αραβικής, πιέστε εδώ και για τη θέση του διερμηνέα φάρσι, πιέστε εδώ


Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη  μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού, για την κάλυψη σχετικών αναγκών του πληθυσμού που διαβιεί στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας: Για να κατεβάσετε τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη  μίας (1) θέσης Επαγγελματία για θέματα Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας & Δέσμευσης , για την κάλυψη σχετικών αναγκών του πληθυσμού που διαβιεί στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας: Για να κατεβάσετε τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πιέστε εδώ.Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει 10η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις Νοσηλευτών για το πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

 1.  Νοσηλευτές Προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Παιδίατρο, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 56/05-07-21) για την κάλυψη θέσης υπαλλήλου καθαριότητας στο ΚΦΑΑ Αθήνας Β’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση του Νο. 228 αγρό του αγροκτήματος Ν. Μαλγάρων Δήμου Δέλτα, εκτάσεως ένδεκα χιλιάδων και πενήντα έξι τετραγωνικών μέτρων (11.056 τμ.). Το γεωτεμάχιο είναι αρδευόμενο, έχει πρόσοψη σε αγροτική οδό, πλησίον της  Εθνικής οδού.  Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα Γαλλικής στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 06/05/2021. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή-Διερμηνέα Φαρσί-Παστού-Ουρντού στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ Αθήνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 14/05/2021. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διερμηνέα Αραβικής στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 06/05/2021. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων κοινωνικού λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 06/05/2021. Για να δείτε τα αποτελέσματα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Νομικής Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών (MABS) στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ. Αθήνας. Για να δείτε την πρόσκληση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μίας θέσης διερμηνέα Φαρσί στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνα. Για να κατεβάσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.


Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό και την δημιουργία εικαστικών, μακετών, πρόσκλησης, ζωντανής μετάδοσης, καμερών, ηχητικής εγκατάστασης, συντονισμού και γραμματειακής υποστήριξης για την εκδήλωση βράβευσης των μαθητών που διακρίθηκαν σε μαθηματικό διαγωνισμό του Ε.Ε.Σ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Νομισματικό Μουσείο στις 03 Ιουλίου 2021.  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις προσφορές έως 02/07/2021 σε κλειστούς φακέλους στην διεύθυνση Λυκαβηττού 1, 106 72, Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφ. Εξωτερικού, 2103613560.

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την ανασκόπηση δελτίων τύπου και την προβολή των δράσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς  και την προβολή σε συνεργαζόμενα μέσα, ιστοσελίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις προσφορές έως 15/07/2021 σε κλειστούς φακέλους στην διεύθυνση Λυκαβηττού 1, 106 72, Κολωνάκι.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Παθολόγο ή Γενικό ιατρό, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Διερμηνέα γλώσσας φαρσί, για παροχή υπηρεσιών υγείας, στον ΕΥΣ Αθηνών και στην Κ.Ο.Υ. αστικού ιστού. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021

Ανάρτηση αποτελέσματος
για την πλήρωση θέσης κοινωνικού λειτουργού στο ΚΦΑΑ Αθήνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 48 και ημερομηνία δημοσίευσης 11/5/2021. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 55/ 03-06-21) για την κάλυψη θέσης Διερμηνέα αραβικής στο ΚΦΑΑ Αθήνας Β’. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά δ
ιερμηνέα γλώσσας φαρσί για την παροχή διερμηνείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 52/01-06-21) για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού και μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο ΚΦΑΑ Αθήνας. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά
Νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 54/ 31-05-21) για την κάλυψη θέσης Κοινωνικού λειτουργού στο ΚΦΑΑ Καλαβρύτων. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 53/ 31-05-21) για την κάλυψη θέσης Διοικητικού υπαλλήλου στο ΚΦΑΑ Αθήνας. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

-
   Διερμηνέα γλώσσας φαρσί, για παροχή υπηρεσιών υγείας, στον ΕΥΣ Αθηνών και Κ.Ο.Υ. Αστικού Ιστού. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Παθολόγο ή Γενικό ιατρό, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλoύμε πιέστε εδώ.

- Διερμηνέα αραβικής γλώσσας, για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει 9η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις Νοσηλευτών για το πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC)και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

1. Νοσηλευτές προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 49/26-05-21) για την κάλυψη θέσης Συντονιστή στο ΚΦΑΑ Αγριάς Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 51/26-05-21) για την κάλυψη θέσης Διερμηνέα Φάρσι στο ΚΦΑΑ Αθήνας. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά διερμηνέα γλώσσας φαρσί, για παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών στη Ριτσώνα. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 50/26-05-21) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Διερμηνέα Φάρσι στα ΚΦΑΑ Α΄& Β΄ Αθήνας (μία θέση ανά δομή). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 25 Μαΐου 2021


Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση θέσης φροντιστή ανηλίκων στο ΚΦΑΑ Β΄ Αθήνας (αριθμ. Προσκλ. 44, ημερομηνία δημοσίευσης 2-04-2021). Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης, πιέστε εδώ.


Ανάρτηση αποτελέσματος για πλήρωση θέσης κοινωνικού λειτουργού στην Υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ (ημερομηνία δημοσίευσης 17-04-2021).. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την πλήρωση θέσης κοινωνικού λειτουργού στο ΚΦΑΑ Αθήνας, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 41 και ημερομηνία δημοσίευσης 26/4/2021. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.


Αθήνα, 21 Μαΐου 2021


Ανάρτηση αποτελέσματος για την κάλυψη θέσης πολιτισμικού διαμεσολαβητή –διερμηνέα γαλλικής με έδρα τη Λέσβο. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε εδώ.


Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

Αποτελέσματα επιτυχόντων για τη θέση Νοσηλευτή στην Αττική και την Σάμο από την αντίστοιχη όγδοη & τρίτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απηύθυνε ο ΕΕΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος "Increasing COVID-19 Mobile Testing Capacities in Greece", το οποίο υλοποιεί ο ΕΕΣ σε συνεργασία με τη ΔΟΕΣ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τη DG SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα με τους επιτυχόντες σύμφωνα με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου υποβολής του βιογραφικού τους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

1. Νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

2. Νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

3. Παθολόγο ή Γενικό ιατρό, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

4. Παθολόγο ή Γενικό ιατρό, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

1.Διερμηνέα Φαρσόφωνο για την παροχή διερμηνείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

2.Διερμηνέα Γαλλόφωνο /Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

3.Διερμηνέα Φαρσόφωνο /Πολιτισμικό-διαμεσολαβητή, για δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αποτελέσματα επιτυχόντων για τη  θέση Νοσηλευτή, Διερμηνέα Αραβικών & Διερμηνέα Φαρσί στην Αττική από την αντίστοιχη έβδομη, έκτη  & δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απηύθυνε ο Ε.Ε.Σ., στο πλαίσιο του προγράμματος "Increasing COVID-19 Mobile Testing Capacities in Greece" που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από τη DG SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα με τους επιτυχόντες ανά θέση σύμφωνα με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου υποβολής του βιογραφικού τους.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 45) για την κάλυψη μίας (1) θέσης νομικού συμβούλου στο ΚΦΑΑ Αθήνας. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και ώρα 12:30 για την μίσθωση:

1. ενός καταστήματος (εμβαδού 35,00 τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Βερανζέρου 8 & Πατησίων 20-22, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:30 για την μίσθωση:

1. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 29,00τ.μ.) που βρίσκεται στον ισόγειο όροφο της οικοδομής επί της οδού Αριστοδήμου 23, Λυκαβηττός Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

2. μιας κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (παρκινγκ) εμβαδού 12 τ.μ στην οδό Χελιδονούς 60, Νέα Κηφισιά. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

3. ενός καταστήματος (εμβαδού 20,00 τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Δαβάκη Πίνδου 19, Ζωγράφου. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

4. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 136τ.μ.) που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κνωσσού 10, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

5. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 102 τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού  Κορυδαλλέως 3-5,  Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

6. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 76,05τ.μ.) που βρίσκεται στον τρίτο (3ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κρίσσης 33, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

7. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 29,78τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο  όροφο της οικοδομής επί της οδού Κυψέλης 23 & Ύδρας 10 Κυψέλη, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

8. ενός καταστήματος (εμβαδού 31,42 τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 118, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

9. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 141,00τ.μ.) που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο της οικοδομής επί της Λεωφόρου Συγγρού 16-18. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

10. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 273,00τ.μ.) που βρίσκεται στον τρίτο (3ο) όροφο της οικοδομής επί της Λεωφόρου Συγγρού 16-18. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

11. μίας αποθήκης (εμβαδού 57,81 τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Μερκούρη Σπύρου 12, Παγκράτι. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

12. ενός καταστήματος (εμβαδού 51,50τ.μ με πατάρι 50,00τ.μ) που βρίσκεται στο ισόγειο  όροφο της οικοδομής επί της οδού Σαχτούρη 29-31, Πειραιά. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

13. ενός καταστήματος (εμβαδού 29,30τ.μ) που βρίσκεται στο ισόγειο  όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 18, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

14. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 47,56τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 38, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

15. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 100,05τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 38, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

16. ενός διαμερίσματος (εμβαδού 141,51τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 38, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα-πολιτισμικού διαμεσολαβητή φαρσί-παστού-ουρντού στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ)», έως την 24η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 48/11-05-21) για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο ΚΦΑΑ Αθήνας. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει 8η και 3η προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις Νοσηλευτών για το πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

1. Νοσηλευτές προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.
2. Νοσηλευτές προγράμματος στη Σάμο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στο πλαίσιο της «Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», απευθύνει τις κάτωθι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων, για την κάλυψη σχετικών αναγκών του πληθυσμού που διαβιεί στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Ριτσώνας:

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη δυο (2) θέσεων Κοινωνικού Λειτουργού στη Ριτσώνα. Για να κατεβάσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Επαγγελματία για Θέματα Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας και Δέσμευσης (ΣΕΔ) στη Ριτσώνα. Για να κατεβάσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή - Διερμηνέα ΚΟΥΡΜΑΤΖΙ στη Ριτσώνα. Για να κατεβάσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή - Διερμηνέα ΓΑΛΛΙΚΗΣ στη Ριτσώνα. Για να κατεβάσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή - Διερμηνέα ΑΡΑΒΙΚΗΣ στη Ριτσώνα. Για να κατεβάσετε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Αποτελέσματα των επιτυχόντων από την πέμπτη & έκτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Νοσηλευτών & Διερμηνέων στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και από τη δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Υπαλλήλου Προμηθειών & Αγορών στην Αθήνα και Νοσηλευτή στην Λέσβο, στο πλαίσιο του προγράμματος "Increasing COVID-19 Mobile Testing Capacities in Greece" που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από τη DG SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα με τους επιτυχόντες ανά θέση και περιοχή σύμφωνα με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου υποβολής του βιογραφικού τους.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει 2η, 5η, 6η και 7η προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις Νοσηλευτών &  Διερμηνέων για το πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing Capacities in Greece»,που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

1. Νοσηλευτές προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

2. Νοσηλευτές προγράμματος στη Σάμο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

3. Διερμηνείς Αραβικών στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

4. Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί στην Αλεξανδρούπολη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

5. Διερμηνείς Φαρσί στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

6. Διερμηνείς Φαρσί στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

7. Διερμηνείς Φαρσί στην Λέσβο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

8. Διερμηνείς Φαρσί στη Σάμο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αποτελέσματα των επιτυχόντων από την τέταρτη & πέμπτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Νοσηλευτών & Διερμηνέων στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος "Increasing COVID-19 Mobile Testing Capacities in Greece" που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από τη DG SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα με τους επιτυχόντες ανά θέση και περιοχή σύμφωνα με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου υποβολής του βιογραφικού τους.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 46/23-04-21) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι στο ΚΦΑΑ Αθήνας. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 47/23-04-21) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων διερμηνέων φάρσι στα ΚΦΑΑ Αθήνας  Α’ & ΚΦΑΑ Αθήνας Β’ (μία θέση ανά Δομή). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

-
Παθολόγο ή Γενικό ιατρό, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

-
Οδηγό για τις ανάγκες μετακίνησης της Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ., που θα προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες στο Κέντρο Φιλοξενίας  Προσφύγων Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

-
Νοσηλευτές/τριες, για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

-
Διερμηνέα Φαρσόφωνο για την παροχή διερμηνείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

-
Παθολόγο ή Γενικό ιατρό, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) αναρτά δύο (2) θέσεις Διερμηνέων-πολιτισμικών-διαμεσολαβητών, για τις δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαβιεί στο Καρά Τεπέ της Λέσβου, στο πλαίσιο της «Επείγουσας  Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», που υλοποιείται  από τον Ε.Ε.Σ. σε συνεργασία με την ΔΟΕΣ. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των διερμηνέων-πολιτισμικών διαμεσολαβητών πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 41/20-04-21) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων κοινωνικού λειτουργού στο ΚΦΑΑ Αθήνας & το ΚΦΑΑ Καλαβρύτων (μία θέση ανά Δομή). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2021

 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός  Σταυρός προκηρύσσει  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  για την «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. 6%. Δικαίωμα προαίρεσης: 50% του συμβατικού τιμήματος.

 

 Για να διαβάσετε την περίληψη πατήστε εδώ.  Για να διαβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης πολιτισμικού διαμεσολαβητή-διερμηνέα γαλλικής, για την υποστήριξη μετακινούμενων πληθυσμών, με έδρα τη Λέσβο. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2021


Αποτελέσματα των επιτυχόντων από την  τρίτη & τέταρτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Νοσηλευτών & Διερμηνέων  στην Αττική,  Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Λέσβο, στο πλαίσιο του προγράμματος "Increasing COVID-19 Mobile Testing Capacities in Greece" που χρηματοδοτείτε από την DG SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιέστε εδώ για να δείτε τον πίνακα με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου υποβολής του βιογραφικού των επιτυχόντων, ανά θέση και ανά περιοχή.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει πέμπτη & έκτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις Νοσηλευτών & Διερμηνέων για το πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

1. Νοσηλευτές προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

2. Νοσηλευτές προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

3. Νοσηλευτές προγράμματος στην Λέσβο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

4. Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί στην Αλεξανδρούπολη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

5. Διερμηνείς Φαρσί στην Λέσβο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

6. Διερμηνείς Φαρσί στη Σάμο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του υπαλλήλου προμηθειών & αγορών για τις ανάγκες του προγράμματος  "Ιncreasing COVID-19 capacities in Greece, με χρηματοδότηση της DG SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την περιγραφή της θέσης, παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών προκειμένου να κάνει τον έλεγχο, των Οικονομικών Καταστάσεων του Ε.Ε.Σ. του Οικονομικού Έτους 2020 (Ισολογισμός - Απολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεων). Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 45/13-04-21) για την κάλυψη μίας (1) θέσης νομικού συμβούλου στο ΚΦΑΑ Αθήνας. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Νοσηλευτή/τρια, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) αναρτά δύο (2) θέσεις Διερμηνέων-πολιτισμικών-διαμεσολαβητών, για τις δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαβιεί στο Καρά Τεπέ της Λέσβου, στο πλαίσιο της «Επείγουσας  Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», που υλοποιείται  από τον Ε.Ε.Σ. σε συνεργασία με την ΔΟΕΣ. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των διερμηνέων-πολιτισμικών διαμεσολαβητών πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει τέταρτη & πέμπτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις Νοσηλευτών &  Διερμηνέων για το πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

1. Νοσηλευτές προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

2. Νοσηλευτές προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

3. Νοσηλευτές προγράμματος στην Λέσβο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

4. Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί στην Αλεξανδρούπολη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

5. Διερμηνέας Φαρσί στην Λέσβο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

6. Διερμηνείς Φαρσί στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

7. Διερμηνείς Φαρσί στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

8. Διερμηνείς Φαρσί στη Σάμο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρούς (Παθολόγο ή Γενικό ιατρό) Νοσηλευτές/τριες και Διερμηνείς (Αραβόφωνο, Γαλλόφωνο και Φαρσόφωνο) για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας.

Για να δείτε την προκήρυξη για Παθολόγο ή Γενικό ιατρό παρακαλούμε πιέστε εδώ
Για να δείτε την προκήρυξη για Νοσηλευτές/τριες παρακαλούμε πιέστε εδώ
Για να δείτε την προκήρυξη για Διερμηνέα Αραβόφωνο παρακαλούμε πιέστε εδώ
Για να δείτε την προκήρυξη για Διερμηνέα Γαλλόφωνο παρακαλούμε πιέστε εδώ
Για να δείτε την προκήρυξη για Διερμηνέα Φαρσόφωνο παρακαλούμε πιέστε εδώ


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Ιατρό Ειδικότητας Ψυχιάτρου,για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Αθηνών του ΕΕΣ. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 44/02-04-21) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο ΚΦΑΑ Β’ Αθήνας. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

Αποτελέσματα των επιτυχόντων από την δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις Νοσηλευτών & Διερμηνέων  στη Θεσσαλονίκη και την Αττική και προσωπικό πεδίου στην Λέσβο, στο πλαίσιο του προγράμματος "Increasing COVID-19 Mobile Testing Capacities in Greece" που χρηματοδοτείται από την DG SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου υποβολής του βιογραφικού των επιτυχόντων, ανά θέση και ανά περιοχή.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών προκειμένου να κάνει τον έλεγχο, των Οικονομικών Καταστάσεων του Ε.Ε.Σ. του Οικονομικού Έτους 2020 (Ισολογισμός-Απολογισμός και αποτελέσματα χρήσεων). Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρατείνει την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά Δεδομένα GDPR για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016 /679. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρατείνει την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (ΓΚΠΔ). Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.
 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει τρίτη & τέταρτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις Νοσηλευτών &  Διερμηνέων για το πρόγραμμα «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

1. Νοσηλευτές προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

2. Νοσηλευτές προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

3. Νοσηλευτές προγράμματος στην Λέσβο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

4. Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί στα Ιωάννινα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

5. Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί στην Αλεξανδρούπολη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

6. Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί στην Λέσβο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

7. Διερμηνείς Φαρσί στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

8. Διερμηνείς Φαρσί στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

9. Διερμηνείς Φαρσί στη Σάμο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά
Νοσηλευτή/τρια, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά Δεδομένα GDPR για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016 /679. Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (ΓΚΠΔ). Για να διαβάσετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα-πολιτισμικού διαμεσολαβητή φαρσί-παστού-ουρντού στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Υπαλλήλου Προμηθειών και Αγορών (Logistics & Procurement Officer), για τις ανάγκες του προγράμματος «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece»  που χρηματοδοτείται  από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε  συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.

Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διερμηνέων Φαρσί στην Αττική και τρίτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.

1. Νοσηλευτές προγράμματος στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

2. Νοσηλευτές προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

3. Διερμηνείς Φαρσί στην Αττική. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

4. Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί στην Αλεξανδρούπολη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

5. Διερμηνείς Φαρσί στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

6. Διερμηνέα Φαρσί στην Λέσβο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

7. Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί στα Ιωάννινα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021

Αποτελέσματα των επιτυχόντων από την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις Νοσηλευτών, Διερμηνέων και Προσωπικού Πεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος "Increasing COVID-19 Mobile Testing Capacities in Greece" που χρηματοδοτείτε από την DG SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου υποβολής του βιογραφικού των επιτυχόντων, ανά θέση και ανά περιοχή.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021

Ανάρτηση μερικών αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα DG SANTE.

Για να δείτε τη σχετική λίστα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021

Ιατρό, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Νοσηλευτή/τρια, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) αναρτά τρεις (3) θέσεις Διερμηνέων-πολιτισμικών-διαμεσολαβητών, για τις δράσεις υγείας στον πληθυσμό που διαβιεί στο Καρά Τεπέ της Λέσβου, στο πλαίσιο της «Επείγουσας  Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», που υλοποιείται  από τον Ε.Ε.Σ. σε συνεργασία με την ΔΟΕΣ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των διερμηνέων-πολιτισμικών διαμεσολαβητών πιέστε εδώ.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων, στα ΚΦΑΑ Αθήνας:

- Μίας (1) θέσης Νοσηλευτή- Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
-Μίας (1) θέσης Παθολόγου-Ιατρού Γενικής Ιατρικής- Έμμισθο προσωπικό μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
- Μίας (1) θέσης Ψυχιάτρου- Έμμισθο προσωπικό μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Ιατρό, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων/Μεταναστών Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Ο  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

1. Νοσηλευτές προγράμματος στην Αττική - 5 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

2. Νοσηλευτές προγράμματος στη Θεσσαλονίκη - 4 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

3. Νοσηλευτές προγράμματος στην Λέσβο - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

4. Προσωπικό Πεδίου στην Λέσβο - 1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

5. Διερμηνείς στην Αλεξανδρούπολη - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

6. Διερμηνείς στη Θεσσαλονίκη - 4 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

7. Διερμηνείς στην Λέσβο - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

8. Διερμηνείς στη Σάμο - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

9. Διερμηνείς στα Ιωάννινα - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων
της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 40) για την κάλυψη διαφόρων θέσεων στα ΚΦΑΑ Α’ & Β’ Αθήνας.
Ειδικότερα:
-Για τη θέση του Συντονιστή δομής, (ΚΦΑΑ Α’), πιέστε εδώ.
-Για τη θέση του Κοινωνικού λειτουργού (ΚΦΑΑ Α’), πιέστε εδώ.
-Για τις θέσεις των Ψυχολόγων ( μία στο ΚΦΑΑ Α & δύο στο ΚΦΑΑ Β’), πιέστε εδώ.
-Για τη θέση του διερμηνέα ουρντού (ΚΦΑΑ Α’), πιέστε εδώ.
-Για τη θέση του διερμηνέα αραβικής (ΚΦΑΑ Β’), πιέστε εδώ.
-Για τη θέση του διερμηνέα φάρσι (ΚΦΑΑ A’), πιέστε εδώ.
-Για τη θέση του διερμηνέα φάρσι (ΚΦΑΑ Β’), πιέστε εδώ.

Επισημαίνεται πως η διαδικασία για την επιλογή προσωπικού για τη θέση του διερμηνέα φάρσι (ΚΦΑΑ Α’), η οποία είχε προκηρυχθεί στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης κρίθηκε άγονη και ως εκ τούτου η εν λόγω  θέση εργασίας θα επαναπροκηρυχθεί σύντομα.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την κάλυψη θέσης Πολιτισμικού διαμεσολαβητή-Διερμηνέα αραβικής με έδρα τη Λέσβο. Ο επιλεγείς για την ως άνω θέση στο πλαίσιο της Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό, είναι ο υποψήφιος με Αριθμ. Πρωτ. Αιτήσεως: 681/29.01.2021.

Ανάρτηση αποτελέσματος για την κάλυψη θέσης Επαγγελματία σε θέματα Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας και Δέσμευσης (CEA officer) με έδρα τη Λέσβο. Ο επιλεγείς για την ως άνω θέση στο πλαίσιο της Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό, είναι ο υποψήφιος με Αριθμ. Πρωτ. Αιτήσεως: 6084/22.12.2020.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 40) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων νομικών συμβούλων στα ΚΦΑΑ Α’ & Β’ Αθήνας (μία θέση για έκαστη των δομών). Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 39) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα αραβικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα:

-
Μίας (1) θέσης Διερμηνέα Αραβικών- Κουρδικών (Κουρμάντζι /Σορανί)  - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

-
Μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Διαχείρισης Πληροφόρησης (Information Officer) - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

-
Μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Νομικής Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών (MABS) - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2021

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και με τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την επιλογή εταιρείας η οποία θα ανταποκρίνεται on call  και θα αναλαμβάνει τη διενέργεια απολυμάνσεων ειδικού μικροβιακού φορτίου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η εταιρεία θα αμείβεται με βάση την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κάθε φορά, με εκτιμώμενο κόστος τα 5.000,00 € (συν ΦΠΑ). Για να δείτε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 448/20-1-2021 αποφαση του ΚΔΣ/Ε.Ε.Σ  και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του Ε.Ε.Σ με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) που ελήφθη σε συνέχεια σχετικής γνωμοδότησης του DPO/Ε.Ε.Σ αποφασίστηκε ο ορισμός Υπευθύνων για την τήρηση του Μητρώου Εθελοντών οι οποίοι θα είναι και αποκλειστικά αρμόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των εθελοντών μας.
Οι υπεύθυνοι θα ανακοινωθούν εντός της προσεχούς εβδομάδας και θα γνωστοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Νοσηλευτές/τριες και για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε την προκήρυξη για Νοσηλευτή/τρια παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ιncreasing COVID-19 Mobile Testing capacities in Greece», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

1. Συντονιστή προγράμματος - 1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

2. Υπεύθυνο Οικονομικών προγράμματος -  1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

3. Διαχειριστή Πληροφοριών Προγράμματος (Information Management Officer) - 1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

4. Υπάλληλο Παρακολούθησης & Σύνταξης Εκθέσεων προγράμματος (Monitoring & Reporting Officer) - 1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

5. Υπάλληλο θεμάτων Διαχείρισης Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης προγράμματος - 1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

6. Βοηθό Προμηθειών προγράμματος - 1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

7. Υπεύθυνο Επικοινωνίας προγράμματος - 1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

8. Νοσηλευτές προγράμματος στην Αττική - 10 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

9. Νοσηλευτές προγράμματος στη Θεσσαλονίκη - 4 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

10. Νοσηλευτές προγράμματος στα Ιωάννινα - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

11. Νοσηλευτές προγράμματος στην Λέσβο - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

12. Νοσηλευτές προγράμματος στη Σάμο - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

13. Διερμηνείς στην Αττική - 10 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

14. Διερμηνείς στην Αθήνα - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

15. Διερμηνείς στη Θεσσαλονίκη - 4 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

16. Διερμηνείς στην Αλεξανδρούπολη - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

17. Διερμηνείς στα Ιωάννινα - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

18. Διερμηνείς στην Λέσβο - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

19. Διερμηνείς στη Σάμο - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

20. Προσωπικό Πεδίου στην Αττική - 5 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

21. Προσωπικό Πεδίου στη Θεσσαλονίκη - 2 άτομα. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

22. Προσωπικό Πεδίου στα Ιωάννινα - 1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

23. Προσωπικό Πεδίου στην Λέσβο - 1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

24. Προσωπικό Πεδίου στη Σάμο - 1 άτομο. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Ανάρτηση αποτελέσματος για την κάλυψη θέσης Επαγγελματία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (PSS officer) με έδρα τη Λέσβο.

Ο επιλεγείς για την ως άνω θέση στο πλαίσιο της Επείγουσας Έκκλησης για το Μεταναστευτικό, είναι ο υποψήφιος με Αριθμ. Πρωτ. αιτήσεως 6083/22.12.2020.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021


Ανάρτηση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος-Προκήρυξης μίας (1) θέσης Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή-Διερμηνέα αραβικής στη Λέσβο, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την Επείγουσα Έκκληση για τη Μετανάστευση. Για να δείτε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Ιατρό, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Καρά Τεπέ της  Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Διερμηνέα Φαρσόφωνο για την παροχή διερμηνείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Διερμηνέα Αραβόφωνο για την παροχή διερμηνείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Ο ΕΕΣ προκηρύσσει διαγωνισμό για την διοργάνωση της διαδικτυακής εκδήλωσης « Η προστασία των ευάλωτων ομάδων στη διαχείριση των ψυχικών επιπτώσεων της πανδημίας και η συμβολή του ΕΕΣ» από την Υπηρεσία Εκπαίδευσης Εθελοντισμού και Επαγγελματισμού Δυναμικού του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24/2/21 και θα περιλαμβάνει την απ ευθείας μετάδοση σε πραγματικό χρόνο. Για αναλυτικές πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας στο  swd@redcross.gr .

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 39), για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα αραβικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 40) για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα (ΚΦΑΑ Α’ & ΚΦΑΑ Β’):

ΚΦΑΑ Α’:

- Μία (1) θέση Συντονιστή δομής  
- Μία (1) θέση Κοινωνικού λειτουργού
- Μία (1) θέση Ψυχολόγου
- Μία (1) θέση Νομικού συμβούλου
- Μία (1) θέση Διερμηνέα ουρντού
- Μία (1) θέση Διερμηνέα φάρσι

ΚΦΑΑ Β’:

- Δύο (2) θέσεις Ψυχολόγου
- Μία (1) θέση Νομικού συμβούλου
- Μία (1) θέση Διερμηνέα αραβικής
- Μία (1) θέση Διερμηνέα φάρσι

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Ιατρό, με ειδικότητα Παθολόγου ή Γενικής ιατρικής, για παροχή υπηρεσιών υγείας, με την Κινητή Ομάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ., σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Νέα Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 -2020- 

Αθήνα, 24Δεκεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει:

«Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020». Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πιέστε εδώ. Για να δείτε τη Διακήρυξη πιέστε εδώ.

«Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (Α) και (Β), τα οποία  συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, Δομές Φιλοξενίας Α και Β"», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048814 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020». Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πιέστε εδώ. Για να δείτε τη Διακήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακαλείται η από 23/12/2020 προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη στα πλαίσια του προγράμματος «COVID-19 Mobile Testing Initiative» 
  που χρηματοδοτείται από τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/ΙFRC) και υλοποιείται από Ε.Ε.Σ. λόγω παραδρομών που εμφιλοχώρησαν. Θα ακολουθήσει ορθή επανάληψη της πρόσκλησης.

Στους ενδιαφερόμενους θα δοθεί νέα προθεσμία για την υποβολή των βιογραφικών τους. Επισημαίνεται ότι και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση-βιογραφικό με βάση την ανακληθείσα πρόσκληση θα απαιτηθεί να το επαναλάβουν, εφόσον το επιθυμούν, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για τις ανάγκες του προγράμματος «COVID-19 Mobile Testing Initiative», που χρηματοδοτείται από  τη DG SANTE/Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ/IFRC) και υλοποιείται από τον Ε.Ε.Σ.:

1. Συντονιστής Προγράμματος (1 άτομο). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

2. Υπεύθυνος Οικονομικών Προγράμματος (1 άτομο). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

3. Διαχειριστής Πληροφοριών Προγράμματος (Information Management Officer) (1 άτομο). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

4. Υπάλληλος Παρακολούθησης & Σύνταξης Εκθέσεων Προγράμματος (Monitoring & Reporting Officer) (1 άτομο). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

5. Υπάλληλος Θεμάτων Διαχείρισης Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος (1 άτομο). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

6. Βοηθός Θεμάτων Διαχείρισης Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος (1 άτομο). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

7. Νοσηλευτές Προγράμματος στην Αττική (10 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

8. Νοσηλευτές Προγράμματος στη Θεσσαλονίκη (4 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

9. Νοσηλευτές Προγράμματος στα Ιωάννινα (2 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

10. Νοσηλευτές Προγράμματος στην Λέσβο (2 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

11. Νοσηλευτές Προγράμματος στη Σάμο (2 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

12. Διερμηνείς στην Αττική (10 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

13. Διερμηνείς στην Αθήνα (2 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

14. Διερμηνείς στη Θεσσαλονίκη (4 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

15. Διερμηνείς στα Ιωάννινα (2 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

16. Διερμηνείς στην Λέσβο (2 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

17. Διερμηνείς στη Σάμο (2 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

18. Προσωπικό Πεδίου στην Αττική (10 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

19. Προσωπικό Πεδίου στη Θεσσαλονίκη (4 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

20. Προσωπικό Πεδίου στα Ιωάννινα (2 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

21. Προσωπικό Πεδίου στην Λέσβο (2 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

22. Προσωπικό Πεδίου στη Σάμο (2 άτομα). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου  2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

-Διερμηνέα (Αραβόφωνο) στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε την προκήρυξη πιέστε εδώ.

-Ιατρό (Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό) για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε την προκήρυξη πιέστε εδώ.

-Ιατρό (Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό) για παροχή υπηρεσιών υγείας, με την Κινητή Ομάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ., σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Νέα Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Μαλακάσας. Για να δείτε την προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου  2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνέα (Φαρσόφωνο) για παροχή διερμηνείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας. Για να δείτε την προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου  2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:
Ιατρό, για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο Καρά Τεπέ της Λέσβου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και με τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την επιλογή εταιρείας η οποία θα ανταποκρίνεται on call  και θα αναλαμβάνει τη διενέργεια απολυμάνσεων ειδικού μικροβιακού φορτίου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ως εταιρεία θα αμείβεται με βάση την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κάθε φορά, με εκτιμώμενο κόστος τα 5.000,00€ (συν ΦΠΑ). Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου  2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της «Επείγουσας  Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», που υλοποιεί σε συνεργασία με την ΔΟΕΣ, προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις: α)  μία (1)  θέση Επαγγελματία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (PSS officer) με έδρα τη Λέσβο, β) μία (1) θέση Επαγγελματία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (PSS officer) με έδρα την Αθήνα και με δυνατότητα μετακίνησης ανά τακτά διαστήματα στο σύνολο των επιχειρησιακών περιοχών της Επείγουσας Έκκλησης και γ) μία (1) θέση Επαγγελματία για θέματα Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας και Δέσμευσης με έδρα τη Λέσβο.

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη:
-για τη θέση του Επαγγελματία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (PSS officer) με έδρα τη Λέσβο, πιέστε εδώ.
-για τη θέση του Επαγγελματία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (PSS officer) με έδρα την Αθήνα και με δυνατότητα μετακίνησης ανά τακτά διαστήματα στο σύνολο των επιχειρησιακών περιοχών της Επείγουσας Έκκλησης, πιέστε εδώ.
-για τη θέση του Επαγγελματία για θέματα Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας και Δέσμευσης με έδρα τη Λέσβο, πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει μία (1)  θέση Συντονιστή Πεδίου και τρεις (3) θέσεις Διερμηνέων-πολιτισμικών-διαμεσολαβητών, για τις ανάγκες των δράσεων υποστήριξης του πληθυσμού που διαβιεί στο Καρά Τεπέ της Λέσβου, στο πλαίσιο της «Επείγουσας  Έκκλησης για το Μεταναστευτικό», που υλοποιείται  από τον Ε.Ε.Σ. σε συνεργασία με την ΔΟΕΣ. Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη για τη θέση του Συντονιστή Πεδίου πιέστε εδώ και για τις θέσεις των διερμηνέων-πολιτισμικών διαμεσολαβητών πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου  2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει θέση Υπάλληλου για την Δ/νση Προμηθειών (Procurement Officer)  για τις ανάγκες των προγραμμάτων  «Επείγουσα Έκκληση για το Μεταναστευτικό» και την «Επείγουσα Έκκληση βοήθειας για τον  COVID-19», που υλοποιούνται από τον Ε.Ε.Σ. σε συνεργασία με την ΔΟΕΣ. Ο/Η υπάλληλος θα εργαστεί για διάστημα 6 μηνών, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και θα υπογράψει ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προγραμμάτων. Η βάση εργασίας του/της θα είναι στην Αθήνα,  στα Κεντρικά Γραφεία ΕΕΣ. Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2020

 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρούς (Παθολόγο ή Γενικό ιατρό, Παιδίατρο & Γυναικολόγο) Νοσηλευτές/τριες και Διερμηνείς (Αραβόφωνο, Γαλλόφωνο & Φαρσόφωνο) για παροχή υπηρεσιών υγείας, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών Ριτσώνας.

Για να δείτε την προκήρυξη για Παθολόγο ή Γενικό ιατρό παρακαλούμε πιέστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη  για Παιδίατρο για παρακαλούμε πιέστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη για Γυναικολόγο παρακαλούμε πιέστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη για Νοσηλευτές/τριες παρακαλούμε πιέστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη για Διερμηνέα Αραβόφωνο παρακαλούμε πιέστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη για Διερμηνέα Γαλλόφωνο παρακαλούμε πιέστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη για Διερμηνέα Φαρσόφωνο παρακαλούμε πιέστε εδώ

 


Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020

Ανάρτηση Αποτελέσματος της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (ημερομηνία ανάρτησης 15/09/2020) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου για τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:


Ιατρό, για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών στη Λέσβο.

Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ. 

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020


Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 37/5048814/1,2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα ουρντού (ΚΦΑΑ Α’ Αθήνας), δύο (2) θέσεων  διερμηνέων φάρσι (ΚΦΑΑ Α’ & Β’ Αθήνας ) και μίας (1) θέσης διερμηνέα μπάγκλα (ΚΦΑΑ Β’ Αθήνας).
Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την περάτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για θέση διερμηνέα, που ανήρτησε ο Ε.Ε.Σ., προέκυψε μη αποδοχή της θέσης από τον μοναδικό υποψήφιο που υπέβαλε αίτηση και επελέγη, το οποίο μας υποχρεώνει να κηρύξουμε άγονη την προκήρυξη  για την κάτωθι θέση:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέα- Αραβικών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Η ανωτέρω θέση θα επαναπροκηρυχθεί σε άμεσο χρονικό διάστημα

 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνέα γλώσσας Φαρσί, για παροχή υπηρεσιών υγείας, στον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό ΕΕΣ Αθηνών.

Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ

 

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/16)  με  αντικείμενο  σύμβασης  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΥΣΗΣ στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (A) + (B),  με κωδικό ΟΠΣ 5048814 .Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 18200000-1, ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 18318500-6, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΗΣ 18420000-9, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 18800000-7 ΕΝΔΥΜΑΤΑ 18300000-2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 50.000,00 €, ΦΠΑ: 12.000,00 €.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΔΩ.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:
Διερμηνέα γλώσσας Φαρσί, για παροχή υπηρεσιών υγείας, στον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό ΕΕΣ Αθηνών.

Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός  (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή συμβούλου για την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα  με το ISO 9001:2015 στον Ε.Ε.Σ, Προϋπολογισμού 5000€ πλέον ΦΠΑ. Παρακαλείσθε όπως, εάν το επιθυμείτε, προσέλθετε στην Υπηρεσία μας (Κεντρικά Γραφεία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, Γραμματεία) μέχρι τις  23-11-2020   και ώρα  12.00 προκειμένου να καταθέσετε έγγραφη προσφορά για το αναγραφόμενο  θέμαΗ αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την  24-11-2020 και ώρα 11.00 π.μ στα Κεντρικά  Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1- Αθήνα. Για να δείτε την  ανακοίνωση πατήστε εδω


Ο Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός  (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή συμβούλου για την ανάπτυξη του συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων ΕΣΠΑ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, στον Ε.Ε.Σ, προϋπολογισμού 5.000€ πλέον ΦΠΑ  . Παρακαλείσθε όπως, εάν το επιθυμείτε, προσέλθετε στην Υπηρεσία μας (Κεντρικά Γραφεία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, Γραμματεία) μέχρι τις  23-11-2020   και ώρα  12.00 προκειμένου να καταθέσετε έγγραφη προσφορά για το αναγραφόμενο  θέμα.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την  24-11-2020 και ώρα 11.00 π.μ στα Κεντρικά  Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1- Αθήνα. Για να δείτε την  ανακοίνωση πατήστε εδώ.

 

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής και χάριν συντομίας η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη δαπάνη με τίτλο « Αξιολόγηση ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Ε.Σ».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 03:00 μ.μ.

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων (CPV): 79414000-9 (υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΔΩ.

 ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΔΩ.

 

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 36/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα (ΚΦΑΑ Α’). Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων
 των Προσκλήσεων ενδιαφέροντος: α) Αρ. Πρόσκλησης 31/5022189/2 (κάλυψη μίας (1) θέσης ψυχολόγου στο ΚΦΑΑ Αθήνας), β) Αρ. Πρόσκλησης 32/5048814/1 (κάλυψη μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού στο ΚΦΑΑ Α’ Αθήνας) και γ) Αρ. Πρόσκλησης 35/5022189/2 (κάλυψη μίας θέσης αραβόφωνου διερμηνέα στο ΚΦΑΑ Αθήνας.

Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση του ψυχολόγου πιέστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση του εκπαιδευτικού πιέστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση του αραβόφωνου διερμηνέα  πιέστε εδώ.

Θέμα :  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών προκειμένου να κάνει, τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Ε.Ε.Σ. των Οικονομικών Ετών 2018 και 2019 (Ισολογισμός-Απολογισμός και αποτελέσματα χρήσεων) . 

Για να δείτε την ανακοίνωση πιέστε εδω

Παρακαλείσθε όπως, εάν το επιθυμείτε, προσέλθετε στην Υπηρεσία μας (Κεντρικά Γραφεία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, Δ/νση Προμηθειών ) μέχρι τις 17/11/2020  και ώρα 14:50

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Ιατρό, για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών στη Λέσβο. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε 
πιέστε εδώ

 

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 30/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη δαπάνη με τίτλο «Αξιολόγηση ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Ε.Σ». Το Έργο Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά σε 450 άτομα. Απαιτείται η εφαρμογή τριφασικού συστήματος αξιολόγησης (αυτό-αξιολόγηση εργαζομένων, αξιολόγηση άμεσου προϊσταμένου και αξιολόγηση Συμβούλου). Για να δείτε την περίληψη πατήστε εδώ. Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020

Ανάρτηση Αποτελέσματος της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ημερομηνία ανάρτησης 05/10/2020) για την κάλυψη μίας (1) θέσης επαγγελματία για την υλοποίηση δράσεων Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας και Δέσμευσης (ΣΕΔ) στο πλαίσιο της Επείγουσας Έκκλησης για τον Covid-19. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Διερμηνέα γλώσσας Φαρσί, για παροχή υπηρεσιών υγείας, στον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό ΕΕΣ Αθηνών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 18 Σεπτεμβρίου 2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα γαλλικής-αραβικής, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 29/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Α΄ στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει θέση επαγγελματία για την υλοποίηση δράσεων Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας και Δέσμευσης (ΣΕΔ). Ο επαγγελματίας ΣΕΔ θα απασχοληθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και θα υπογράψει ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων της «Επείγουσας Έκκλησης για τον Covid-19».Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Ανάρτηση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 36/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (Α’). Για να δείτε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΕΣ»,  ΜΕ CPV: 32421000-0 & 44321000-6. Αντικείμενο του διαγωνισμού  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και τηλεφωνίας στο κτίριο της κεντρικής διοίκησης του Ε.Ε.Σ. επί της οδού Λυκαβηττού 1, Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ). Η ενδοκτιριακή δικτυακή υποδομή (παθητικός εξοπλισμός και καλωδίωση φωνής και δεδομένων) θα τοποθετηθεί στο κτίριο της κεντρικής διοίκησης του Ε.Ε.Σ, το οποίο έχει έκταση 1.800 τ.μ. περίπου και αποτελείται από ένα (1) ισόγειο και επτά (7) ορόφους.
Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ
Για να δείτε την Περίληψη Διακήρηξης πιέστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την παράγραφο 8.11 του πίνακα συμμόρφωσης της διακήρυξης για την δομημένη καλωδίωση θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές των Rack ανεξάρτητα τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθούν στο κτίριο. Το πλήθος των rack που θα χρησιμοποιηθούν στο κτίριο καθορίζεται από το πεδίο C: απαιτήσεις εγκατάστασης, και συγκεκριμένα παράγραφος C1.


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 11 Σεπτεμβρίου 2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας , στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 35/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα αραβικών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.
Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Ιατρό, με ειδικότητα παθολόγου ή Γενικής ιατρικής, για παροχή υπηρεσιών υγείας, με την Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΕΣ, σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ιατρό, με ειδικότητα παθολόγου ή Γενικής ιατρικής, για παροχή υπηρεσιών υγείας, με την Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΕΣ, σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Νέα Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 34/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα.

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 15 Ιουλίου 2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα αραβικών και μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση του διερμηνέα αραβικών πιέστε εδώ και για τη θέση του διερμηνέα φάρσι πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 30/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 33/5048814/1,2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Ουρντού για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (ΚΦΑΑ Α’) & δύο θέσεων διερμηνέων Φαρσί και Μπάνγκλα (μία θέση ανά ζητούμενη γλώσσα) για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα  (ΚΦΑΑ Β’).
Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέα Γαλλικών - Αραβικών στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό, για παροχή υπηρεσιών υγείας, με την Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΕΣ, σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο.

Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Διοικητικό Υπάλληλο, για τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη δαπάνη με τίτλο:

«Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 298.935,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 337.796,55€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

«Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 64 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)» η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048814, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 210.240,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 237.571,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 30/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης υπαλλήλου καθαριότητας στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα.  Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 31/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 32/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα (Α’). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ζητά έναν (1) εκπαιδευτή χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ) για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ανθρωπιστικού Υλικού Ε.Ε.Σ., στη διεύθυνση Άστρους 111-113, Κολωνός, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να διαβάσετε το σχετικό αρχείο του ΦΕΚ πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Διερμηνέα γλώσσας Φαρσί, για την κάλυψη αναγκών στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στην Μαλακάσα.

Για τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε  πιέστε  εδώ.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολόγο, για την κάλυψη αναγκών υγείας στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Μαλακάσα.

Για τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε  πιέστε  εδώ.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολόγο, για την κάλυψη αναγκών υγείας στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στην Κόρινθο.

Για τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε  πιέστε  εδώ.


Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Παιδίατρο, για την κάλυψη αναγκών υγείας στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών.

Για τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε  πιέστε  εδώ

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Υπάλληλο καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Εκπαιδευτικού Υγειονομικού Σταθμού ΕΕΣ Αθηνών και της Υπηρεσίας «Νοσηλεία στο Σπίτι». Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτίθεται να απομείνει για το έτος 2020 τα ΕΠΑΘΛΑ ΑΡΕΤΗΣ ΚΛΕΙΩΣ ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη και αιτιολογημένη πρόταση εντός προθεσμίας από 20/8/2020 έως και 21/9/2020. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνείς για τους Εκπαιδευτικούς Υγειονομικούς Σταθμούς Αθηνών και Καλλιθέας.Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη για τον ΕΥΣ Καλλιθέας παρακαλούμε πιέστε εδώ και εδώ.

Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη για τον ΕΥΣ Αθηνών παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Παιδίατρο για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2020

Με την περάτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για θέση διερμηνέα/πολιτισμικού μεσολαβητή, που ανήρτησε ο Ε.Ε.Σ., προέκυψε μη επαρκής αριθμός υποψηφίων, το οποίο μας υποχρεώνει να κηρύξουμε άγονη την προκήρυξη  για την κάτωθι θέση:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέα Γαλλικών - Αραβικών στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα.

 Η ανωτέρω θέση θα επαναπροκηρυχθεί σε άμεσο χρονικό διάστημα.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 22 Ιουλίου 2020 για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Θεσσαλονίκης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 26/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Α΄ στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 30/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης συντονιστή δομής, μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου και μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα.
Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης  29/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ Α’) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό με ειδικότητα Γυναικολόγου, για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Ιατρό με ειδικότητα Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με την κατάθεση κλειστών προσφορών, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την 12/08/2020, στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1, Αθήνα, στον 7ο όροφο, στο Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.

Για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου εμβαδού 101,80τ.μ. επί της οδού Φιλελλήνων 7 - Περιοχή Σύνταγμα.Τιμή Εκκίνησης: 800€.

Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου εμβαδού 169,20τ.μ. επί της οδού Φιλελλήνων 7 - Περιοχή Σύνταγμα.Τιμή Εκκίνησης: 1.600€.

Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου εμβαδού 171,00τ.μ. επί της οδού Φιλελλήνων 7 - Περιοχή Σύνταγμα.Τιμή Εκκίνησης: 1.600€.

Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Επισκευές-ανακαίνιση θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή, χωρίς συμψηφισμό με ενοίκια.Πληροφορίες: 210-3643674

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακής χρήσης" για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (Α) + (Β). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Για να δείτε τη σχετική Περίληψη πιέστε εδώ και για να δείτε την σχετική Διακήρυξη πιέστε εδώ.


Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή Κέντρου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη & μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Διαχείρισης Πληροφόρησης, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα.  Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ». Για να δείτε τη σχετική Περίληψη πιέστε εδώ και για να δείτε την σχετική Διακήρυξη πιέστε εδώ.

Διευκρίνηση: Στο έγγραφο της Διακήρυξης, στη παράγραφο 2.4.3.2. Φάκελος "Τεχνική Προσφορά" εκ παραδρομής αναφέρεται ".., σύμφωνα με το Παράρτημα IV,..".Παρακαλώ να αγνοήσετε αυτήν την αναφορά.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 2ου ορόφου  εμβαδού 56,60τ.μ. επί της οδού Καλλιδρομίου 7 – Περιοχή Εξάρχεια, με την κατάθεση κλειστών προσφορών, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την 15/8/2020, στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΕΣ, Λυκαβηττού 1, Αθήνα, στον 7ο όροφο, στο Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.
Ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα: 300,00€.
Πληροφ. 210-3643674
Για να κατεβάσετε τη σχετική Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέα Γαλλικών - Αραβικών στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου, εμβαδού 161,53τ.μ., επί της οδού Σίνα 14 και Ακαδημίας, περιοχή Κολωνάκι, με την κατάθεση κλειστών προσφορών, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι τις 2/08/2020, στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1, Αθήνα, στον 7ο όροφο, στο Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.
Επισκευές-ανακαίνιση θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή, χωρίς συμψηφισμό με ενοίκια.
Τιμή Εκκίνησης: 650€
Πληροφ. 210-3643674
Για να κατεβάσετε τη σχετική Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακής χρήσης" για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (Α) + (Β). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Για να δείτε τη σχετική Περίληψη πιέστε εδώ και για να δείτε την σχετική Διακήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Γυναικολόγο για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Παιδίατρο για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Ιατρό για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Διερμηνέα Φαρσί για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Ιατρό για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Νέας Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Παιδίατρο για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Νέας Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Διερμηνέα Γαλλόφωνο για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Νέας Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Διερμηνείς Αραβικών, Φαρσί, Νταρί στο πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Διερμηνέα Φαρσί μερικής απασχόλησης, στο πρόγραμμα της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. που δραστηριοποιείται στον αστικό ιστό της Αττικής. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 24/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Αραβικών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων  πιέστε εδώ.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για την πλήρωση  μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού  και μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου  (Αρ. Προσκλήσεων  25/5022189/1 & 23/5022189/1 αντίστοιχα ) στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση του κοινωνικού λειτουργού πιέστε εδώ και αναφορικά με τη θέση του διοικητικού υπαλλήλου πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Αραβικών & μίας (1) θέσης διερμηνέα Φαρσί στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Ουρντού για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (ΚΦΑΑ Α’) & δύο θέσεων διερμηνέων Φαρσί και Μπάνγκλα (μία θέση ανά ζητούμενη γλώσσα) για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα  (ΚΦΑΑ Β’). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της πορείας των τιμολογίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 118, 328 του Νόμου 4412/2016. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει Ανοικτό, Διεθνή, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια ενός ανοιχτού φορτηγού οχήματος με υδραυλικό γερανό και ανατροπή 19 τόνων ". Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 94454.Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει Ανοικτό, Διεθνή, Ηλεκτρονικό , Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια τριών ( 3) υδροφόρων 10.000  λίτρων".
Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 94482,1. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Ιατρούς για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. στη Δομή Μεταναστών Κλειδί-Σερρών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Ιατρούς και διερμηνείς για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. στη Δομή Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Ιατρούς και διερμηνείς για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. στη Δομή Μεταναστών Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 21/5048814/1,2) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων διερμηνέων Βangla και δύο (2) θέσεων διερμηνέων Φάρσι στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) και (Β) στην Αθήνα. Για να δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων:
Για τον Διερμηνέα  Φάρσι πιέστε εδώ
Για τον Διερμηνέα Βangla πιέστε εδώ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 27/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την περάτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την διεξαγωγή συνεντεύξεων υποψηφίων για διάφορες θέσεις που ανήρτησε ο Ε.Ε.Σ., πρόεκυψαν ποικίλα ζητήματα (μη επαρκής αριθμός υποψηφίων, ακαταλληλότητα υποψηφίων για πλήρωση θέσεων και ανάληψη καθηκόντων, έλλειψη σχετικής εργασιακής εμπειρίας, μη γνώση ελληνικής γλώσσας κ.α.) τα οποία μας υποχρεώνουν να κηρύξουμε άγονες τις προκηρύξεις για τις κάτωθι θέσεις:

• Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 22/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Ουρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) στην Αθήνα.

• Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία ακυρώνεται ως προς την πρόσληψη διαπολιτισμικού μεσολαβητή για τη γλώσσα Φάρσι και Υπαλλήλου διαχείρισης πληροφόρησης.

Οι ανωτέρω θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν σε άμεσο χρονικό διάστημα.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Δευτέρα 07 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός ημιυπογείου επαγγελματικού χώρου εμβαδού 226τ.μ. στην οδό Ζαχαρίου Παπαντωνίου 19, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, τη Δευτέρα 07 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος 2ου ορόφου εμβαδού 77,50 τ.μ. στην Περαία Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020

  
Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 2 Ιουνίου 2020 για την πλήρωση θέσεων Βοηθών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Λέσβο, στο πλαίσιο του Προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης πληθυσμών που διαβιούν στη Μόρια. Για να δείτε τον πίνακα των αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δεκατριών (13) διαμερισμάτων, μίας (1) αποθήκης, τριών (3) καταστημάτων και μίας (1) θέσης στάθμευσης, ως εξής:

1) Διαμέρισμα 2ου ορόφου, εμβαδού 74,34τ.μ. επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τετρακόσια ευρώ (400€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

2) Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 102 τ.μ επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5 Αθήνα. Τiμή εκκίνησης πεντακόσια πενήντα ευρώ (550€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

3) Διαμέρισμα ισογείου, εμβαδού 29,00τ.μ. επί της οδού Αριστοδήμου 23 Λυκαβηττός Αθήνα. Τιμή εκκίνησης διακόσια ογδόντα ευρώ (280€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

4) Διαμέρισμα 3ου ορόφου, εμβαδού 76,05τ.μ. επί της οδού Κρίσσης 33 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τριακόσια πενήντα ευρώ (350€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

5) Διαμέρισμα 1ου ορόφου, εμβαδού  141,00τ.μ. επί της οδού Συγγρού 16-18 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης χίλια εκατό ευρώ (1.100€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

6) Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού  273,00τ.μ. επί της οδού Συγγρού 16-18 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

7) Διαμέρισμα 1ου ορόφου, εμβαδού  105,00τ.μ. επί της οδού Αθανασίου Διάκου 14 Μακρυγιάννη Αθήνα. Τιμή εκκίνησης χίλια εκατό ευρώ (1.100€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

8) Διαμέρισμα 1ου ορόφου, εμβαδού 105,28τ.μ. επί της οδού Ιουλιανού 39 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τετρακόσια ευρώ (400€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

9) Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 47,56τ.μ. επί της οδού Δημ. Σούτσου 38 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τετρακόσια ευρώ (400€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

10) Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 141,51τ.μ. επί της οδού Δημ. Σούτσου 38 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης εννιακόσια ευρώ (900€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

11) Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 100,05τ.μ. επί της οδού Δημ. Σούτσου 38 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης επτακόσια ευρώ (700€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

12) Διαμέρισμα 1ου ορόφου, εμβαδού 136τ.μ. επί της οδού Κνωσσού 10 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης πεντακόσια πενήντα ευρώ (550€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

13) Κατάστημα ισογείου εμβαδού 31,42τ.μ. επί της Λεωφόρου Κηφισίας 118 Αμπελόκηποι. Τιμή εκκίνησης διακόσια  ευρώ (200€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

14) Κατάστημα ισογείου εμβαδού 20τ.μ. επί της οδού Δαβάκη Πίνδου 19 Ζωγράφου. Τιμή εκκίνησης εκατόν πενήντα ευρώ (150€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

15) Κλειστή θέση στάθμευσης (Πάρκινγκ) εμβαδού 12τ.μ. επί της οδού Χελιδονούς 60 Νέα Κηφισιά. Τιμή εκκίνησης εκατόν είκοσι ευρώ (120€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

16) Αποθήκη ισογείου εμβαδού 57,81τ.μ. επί της οδού Μερκούρη Σπύρου 12 Παγκράτι. Τιμή εκκίνησης διακόσια είκοσι ευρώ (220€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

17) Διαμέρισμα ισογείου, εμβαδού 29,78τ.μ. επί της οδού Κυψέλης 23 & Ύδρας 10 Κυψέλη Αθήνα. Τιμή εκκίνησης διακόσια ογδόντα ευρώ (280€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

18) Κατάστημα ισογείου εμβαδού 35,00τ.μ.  με πατάρι και υπόγειο (εντός στοάς) επί της οδού Βερανζέρου 8 & Πατησίων 20-22 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τριακόσια ευρώ (300€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

Τα διαμερίσματα χρήζουν  ανακαίνισης.

Ο Ε.Ε.Σ. θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την Παρασκευή 31/7/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 210-3643674

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 1 Ιουνίου 2020 για την πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων:
Για τον Διερμηνέα πιέστε εδώ.
Για τον Διοικητικό πιέστε εδώ.
Για τον Εκπαιδευτικό πιέστε εδώ.
Για τον Υπάλληλο Καθαριότητας πιέστε εδώ.
Για τους Χειριστές Περίπτωσης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους αναζητά:
Διερμηνείς στο πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Διερμηνέα μερικής απασχόλησης, στο πρόγραμμα της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. που δραστηριοποιείτε στον αστικό ιστό της Αττικής. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Παιδίατρο για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Ε.Ε.Σ. Αθηνών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη  μίας (1) θέσης στελέχους πεδίου στον Τομέα Αναζητήσεων / Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (RFL),  σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 4/3.6.2020. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση μιας (1) θέσης Υπαλλήλου Διοικητικής, Οικονομικής Στήριξης και Διαχείρισης Προσωπικού (Αρ. Πρόσκλησης 2/11.5.2020) στον Τομέα Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Προγραμμάτων για τα Προγράμματα ΕΕΣ και ΔΕΕΣ. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση  μίας (1) θέσης Συντονιστή  και μίας (1) θέσης Ψυχολόγου (Αρ. Προσκλ. 23/5022189/1) στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την θέση Συντονιστή πιέστε εδώ και αναφορικά με την θέση Ψυχολόγου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 26/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα - Α. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού (Αρ. Προσκλ. 20/5022189/2), μίας (1) θέσης ψυχολόγου (Αρ. Προσκλ. 18/5022189/2) στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα και μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων (Αρ. Προσκλ. 14/5048814/1) στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα - Α. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την θέση Εκπαιδευτικού πιέστε εδώ, αναφορικά με την θέση Ψυχολόγου πιέστε εδώ και αναφορικά με την θέση Φροντιστή Ανηλίκων πιέστε εδώ.

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 24/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης αραβόφωνου διερμηνέα στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 25/5022189/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά ιατρούς και διερμηνείς για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ στο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη τριών (3) θέσεων στελεχών πεδίου και μία (1) θέση Διαχειριστή Ψηφιακών Μέσων και Βάσης Δεδομένων στον Τομέα Αναζητήσεων/Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (RFL), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 1/22.5.2020. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά τις θέσεις Στελεχών Πεδίου πιέστε εδώ και για τη θέση διαχειριστή Ψηφιακών Μέσων, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
(Αρ. Πρόσκλησης:3/3.6.2020) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Φαρσί στο Πρόγραμμα του Toμέα Αναζητήσεων / Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links-RFL). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:4/3.6.2020) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Στελέχους πεδίου στο Πρόγραμμα του Toμέα Αναζητήσεων / Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links-RFL). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 23/5022189/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης συντονιστή δομής, μίας (1) θέσης ψυχολόγου και μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους αναζητά ιατρό για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. στο νέο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων στην Μαλακάσα. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 22/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα ουρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου 2020, για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, για την ανάπτυξη & υλοποίηση δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομάδων προσφύγων & μεταναστών που διαβιούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου (Μόρια). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την κάλυψη θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 21/5048814/1,2) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων διερμηνέων Βangla και δύο (2) θέσεων διερμηνέων Φάρσι στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) και (Β) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά παιδίατρο για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του ΕΕΣ στο νέο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης Στελέχους πεδίου στον Τομέα Αναζητήσεων/Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (RFL), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 2/11.5.2020. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέα Αραβικών στον Τομέα Αναζητήσεων/Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (RFL), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 1/11.5.2020. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας πιέστε εδώ.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2020

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ζητά υπάλληλο πτυχιούχο ΑΕΙ, με άριστο έως πολύ καλό επίπεδο αγγλικής γλώσσας και άριστο (ειδικότερα σε Microsoft Excel & Word) έως πολύ καλό επίπεδο Η/Υ, για τις ανάγκες υπηρεσιών των τρεχόντων προγραμμάτων μεταξύ Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) & Ε.Ε.Σ., ήτοι για την θέση Διοικητικής, Οικονομικής στήριξης και Διαχείρισης Προσωπικού.  Ο υπάλληλος θα εργάζεται 5 ημέρες την εβδομάδα και στο ωράριο που τηρούν οι υπάλληλοι του Ε.Ε.Σ.

Υποψήφιοι με παλαιότερη εργασιακή εμπειρία στον Ε.Ε.Σ. ή στο ανθρωπιστικό πεδίο θα προτιμηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους, μέχρι τη Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα 13:00, στη Διεύθυνση Προσωπικού του ΕΕΣ, υπόψιν κ. Σ. Γαβριλάκη, στο  email: human-res@redcross.gr, με θέμα: «Υπάλληλος Διοικητικής, Οικονομικής Στήριξης και Διαχείρισης Προσωπικού Προγ/των Ε.Ε.Σ. - ΔΕΕΣ». Για να δείτε την Αναλυτική Περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 36 13 559 (Διεύθυνση Προσωπικού).

Αθήνα, 27 Μαΐου 2020

Απόφαση διενέργειας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και για μέγιστο αριθμό 30 ατόμων ανά ημέρα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Απόφαση διενέργειας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και για μέγιστο αριθμό 32 ατόμων ανά κέντρο (Α) + (Β) και ανά ημέρα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Α) + (Β)» - κωδικό MIS 5048814 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε την Απόφαση πιέστε εδώ.


Προκήρυξη για διερμηνέα Γαλλικών: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους αναζητά διερμηνέα γαλλικών για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του ΕΕΣ στο νέο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Προκήρυξη για διερμηνέα Γαλλικών: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους αναζητά διερμηνέα γαλλικών για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του ΕΕΣ στο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2020

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος 2ου ορόφου, εμβαδού 77,50 τ.μ., στην Περαία Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός ημιυπογείου αποθηκευτικού χώρου, εμβαδού 37,50 τ.μ., στην οδό Γρηγορίου Κολωνιάρη 73, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός ημιυπογείου επαγγελματικού χώρου, εμβαδού 226 τ.μ., στην οδό Ζαχαρίου Παπαντωνίου 19, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:1/22.5.2020) για την κάλυψη :

Α. τριών (3) θέσεων Στελεχών Πεδίου – έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στον Τομέα Αναζητήσεων/ Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με έδρα την Θεσσαλονίκη/Λέσβο/Σάμο και δυνατότητα μετακίνησης ανά την Ελλάδα.

Β. μίας (1) θέσης Διαχειριστή Ψηφιακών Μέσων και Βάσης Δεδομένων (data administrator) - έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στον Τομέα Αναζητήσεων/ Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με έδρα την Αθήνα.  Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (Β), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 17/5048814/2. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 16/5022189/2. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Oυρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 13/5022189/2. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2020

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και στην καταστατική του υποχρέωση να συνδράμει το Κράτος στο ανθρωπιστικό πεδίο, αυξάνει το φάσμα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει στο νέο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων Μαλακάσας από τις 15 Μαρτίου 2020, μετά από αίτημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, προσθέτοντας ιατρικές ειδικότητες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες υγείας των μεταναστών/προσφύγων. Για να δείτε τις ιατρικές ειδικότητες και τους διερμηνείς που απαιτούνται, παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:20/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:1/11.5.2020) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων διερμηνέων αραβικών και φάρσι στο Πρόγραμμα του Toμέα Αναζητήσεων / Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links - RFL). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:2/11.5.2020) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Στελέχους πεδίου στο Πρόγραμμα του Toμέα Αναζητήσεων / Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links - RFL). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:19/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:18/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Ανάρτηση Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 12/3/2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, για την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομάδων μεταναστών που διαβιούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου (Μόρια). Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2020

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 17/5048814/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης  Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Β) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2020

Ανάρτηση Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 19/3/2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Cosco με τίτλο: "Children Included". Για να δείτε τον πίνακα  αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2020


Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:16/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος: 15/5022189/1, για την κάλυψη μίας θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης για το ΚΦΑΑ στην Αγριά Βόλου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020


Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. στα κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγρία Βόλου, την Αθήνα και στα Καλάβρυτα, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγρία Βόλου, στην Αθήνα (και στις τρεις δομές) και στα Καλάβρυτα, με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5022189 και ΟΠΣ 5048814 και για τις ανάγκες του Ε.Ε.Σ. για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Για να δείτε την Απόφαση πιέστε εδώ

Διευκρινίζεται, ότι απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο για το ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το Παράρτημα "Α", που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών του Εξωτερικού Συμβούλου του εν λόγω διαγωνισμού.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ζητά γενικό ιατρό ή παθολόγο για εργασία πλήρους απασχόλησης και παιδίατρο για εργασία μερικής απασχόλησης με ατομική σύμβαση εργασίας, αρχικά τρίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. που προσφέρει υπηρεσίες υγείας στο Κέντρο Μεταναστών στις Σέρρες (θέση ‘’ΚΛΕΙΔΙ’’). Οι ιατροί πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, καθώς και να γνωρίζουν αγγλικά. Υποψήφιοι με παλιότερη εργασιακή εμπειρία στον Ε.Ε.Σ. ή στο ανθρωπιστικό πεδίο θα προτιμηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους, μέχρι τις 27 Μαρτίου στη Διεύθυνση Προσωπικού του Ε.Ε.Σ., υπόψιν κ Σ. Γαβριλάκη, στο email: human-res@redcross.gr  και την Τομεάρχη Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ., κ  Π. Φελέκη, στο  email: p.feleki@redcross.com


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 36.13.559 (Διεύθυνση Προσωπικού)  και 210 36.33.940 (Τομέας Νοσηλευτικής).

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ζητά μεταφραστές φαρσί και αραβικής γλώσσας για εργασία πλήρους απασχόλησης, αρχικά τρίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες υπηρεσιών μετάφρασης των επαγγελματιών της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στο Κέντρο Μεταναστών στις Σέρρες (θέση ‘’ΚΛΕΙΔΙ’’). Οι μεταφραστές, εκτός από την άριστη γνώση της φαρσί ή αραβικής γλώσσας,  πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική, τη Γαλλική και την Αγγλική γλώσσα και να μπορούν να μεταφράζουν με ακρίβεια ιατρική ορολογία. Υποψήφιοι με παλιότερη εργασιακή εμπειρία στον Ε.Ε.Σ. ή στο ανθρωπιστικό πεδίο θα προτιμηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους, μέχρι τις 27 Μαρτίου στη Διεύθυνση Προσωπικού του Ε.Ε.Σ., υπόψιν της κα. Σ. Γαβριλάκη, στο email:  human-res@redcross.gr  και την Τομεάρχη Νοσηλευτικής  του Ε.Ε.Σ., κ  Π. Φελέκη, στο  email: p.feleki@redcross.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 36.13.559 (Διεύθυνση Προσωπικού)  και 210 36.33.940 (Τομέας Νοσηλευτικής).

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ζητά οδηγό για εργασία πλήρους απασχόλησης, αρχικά τρίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες μετακίνησης της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. που προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες, από τη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο Μεταναστών στις Σέρρες (θέση "ΚΛΕΙΔΙ" - Προμαχώνας). Ο οδηγός πρέπει να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα βιογραφικά τους, μέχρι και τις 26 Μαρτίου, στο Γενικό Διευθυντή Ε.Ε.Σ. κ. Ιωάννη Καραφύλλη, email: general-director@redcross.gr και στην Δ/ντρια της Δ/νσης Διοικητικού Ε.Ε.Σ. κα Σοφία Γαβριλάκη, email: human-res@redcross.gr.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Cosco με τίτλο: "Children Included". Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

Απόφαση διενέργειας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και για μέγιστο αριθμό 32 ατόμων ανά κέντρο (Α) + (Β) και ανά ημέρα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Α) + (Β)» - κωδικό MIS 5048814 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Απόφαση διενέργειας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και για μέγιστο αριθμό 30 ατόμων ανά ημέρα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020


Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:15/5022189/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου 2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, για την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομάδων μεταναστών που διαβιούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου (Μόρια). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (Α), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 11/5048814/1. Για να δείτε τον πίνακα  αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Πίνακας κατάταξης της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος: 12/5022189/2, για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:13/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Ουρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 14/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης  φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση μιας κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (παρκινγκ) εμβαδού 12τ.μ. στην οδό Χελιδονούς 60, Νέα Κηφισιά. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός καταστήματος (εμβαδού 20,00τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Δαβάκη Πίνδου 19, Ζωγράφου. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός καταστήματος (εμβαδού 19,5τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 119Α, Αθήνα.Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 105,28τ.μ.) που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Ιουλιανού 39, Αθήνα.Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 136τ.μ.) που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κνωσσού 10, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020  και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 75τ.μ.) που βρίσκεται στον δεύτερο (2ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 102τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός καταστήματος (εμβαδού 42,00τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Λεωφόρος Κηφισίας 118, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση τριών ενοποιημένων γραφείων (εμβαδού 89,51τ.μ.) που βρίσκονται στον έκτο (6ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού  Σολωμού 55, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 141,51τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 38, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 47,56τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 38, Αθήνα.Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη δύο (2) θέσεων φροντιστών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (Α), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 7/5048814/1,2. Για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων αναφορικά με τις ανωτέρω θέσεις εργασίας, πιέστε εδώ.

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος:  8/5022189/1,3, για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου και μίας (1) θέσης φροντιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τους πίνακες κατάταξης για το ΚΦΑΑ στην Αγριά Βόλου πιέστε εδώ και για το ΚΦΑΑ στα Καλάβρυτα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ανακοίνωση

Σχετικά με τον διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Διοίκησης του Ε.Ε.Σ. (Ανάρτηση: 20.02.20) διευκρινίζεται ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας αφορά τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης: 11/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:12/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020

Ορθή Επανάληψη

Σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής στο άρθρο 7 της Διακήρυξης έχει αναγραφεί ότι ισχύει το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών παρατείνεται έως τις 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30π.μ.

Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του Νόμου 4412/2016 (άρθρο 117): για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επί της οδού Λυκαβηττού 1 Αθήνα , του κτιρίου της Κεντρικής Αποθήκης Ε.Ε.Σ., επί της οδού 'Αστρους 111-113, Κολωνός Αθήνα και του κτιρίου του Σταθμού των Πρώτων Βοηθειών, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 21, Αθήνα, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.850,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ 24%, ΗΤΟΙ 74.214,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 04/03/2020 ημέρα TΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:30 π.μ., να προσέλθουν στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, 106 72, Αθήνα, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, υπόψη της Διεύθυνσης Προμηθειών Εφοδίων Εξωτερικού. Για να δείτε την Προκήρυξη πίεστε εδώ. Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος: 9/5022189/2, για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα αραβικών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης πιέστε εδώ.

 
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ορθές επαναλήψεις για τη σίτιση των φιλοξενουμένων στα Κ.Φ.Α.Α. (Βόλος - Αθήνα - Καλάβρυτα με MIS  5022189) και στις Δομές Α και Β (Αθήνα με  MIS 5048814) που αντικαθιστούν τις με ημερομηνία 3-2-2020 αναρτήσεις και αφορούν:

A) «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 316.224,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 357.333,14€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

B) «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 64 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)» το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048814, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 224.870,40€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 254.103,56€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2020

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της  Πρόσκλησης ενδιαφέροντος:  6/5022189/2, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης πιέστε εδώ.


Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της  Πρόσκλησης ενδιαφέροντος:  3/5022189/3, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης πιέστε 
εδώ.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:10/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Ουρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 316.224,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 357.333,14€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 64 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)» το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048814, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 224.870,40€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 254.103,56€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020

«Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MΙΑΣ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 ΛΙΤΡΩΝ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:9/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης αραβόφωνου διερμηνέα στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη δύο (2) θέσεων προσωπικού καθαριότητας, μία για κάθε δομή, στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (Α) και (Β), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 5/5048814/1,2. Για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων αναφορικά με τις ανωτέρω θέσεις εργασίας, πιέστε για το ΚΦΑΑ (Α) εδώ και για το ΚΦΑΑ (Β) εδώ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός  Σταυρός προκηρύσσει  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την  παροχή  υπηρεσιών εφαρμογής του  Γενικού  Κανονισμού  για  τα προσωπικά  Δεδομένα GDPR για  τη  συμμόρφωση  προς  τις  διατάξεις  του  Γενικού  Κανονισμού  Προστασίας προσωπικών  Δεδομένων (ΕΕ)  2016 /679. Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός  Σταυρός προκηρύσσει  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την  παροχή  Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας   Προσωπικών  Δεδομένων (DPO) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού   Προσωπικών  Δεδομένων (ΕΕ)  679/2016 (ΓΚΠΔ). Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

«Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 400 ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ (SLEEPING BAGS )» ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΕΚΜΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ¨STREETWORK¨  TOY ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΕΣ. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΕΚΜΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ¨STREETWORK¨  TOY ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΕΣ. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης: 8/5022189/1,3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα και μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 7/5048814/1,2) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) στην Αθήνα και μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Β) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης: 6/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 32.980,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 26.596,77 €, ΦΠΑ: 6.383,23€), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., να προσέλθουν στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, 106 72, Αθήνα, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών υπόψη της Διεύθυνσης Προμηθειών Εφ. Εξωτερικού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, οδός Λυκαβηττού αριθ. 1 , στον πρώτο (1ο) όροφο. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 59.850,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 74.214,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 20-01-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., να προσέλθουν στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, 106 72, Αθήνα, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών υπόψη της Διεύθυνσης Προμηθειών Εφ. Εξωτερικού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, οδός Λυκαβηττού αριθ. 1 , στον πρώτο (1ο) όροφο. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2020

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

 - 2019 -

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. πρόσκλ. 4/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 5/5048814/1,2) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων προσωπικού καθαριότητας στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) και (Β) στην Αθήνα (μία θέση για κάθε Κέντρο Φιλοξενίας). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης: 3/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

«Έγκριση διενέργειας για την αγορά "ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΒΡΥΤΑ η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα (ημερομηνία δημοσίευσης Πρόσκλησης: 30 Οκτωβρίου 2019). Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων για την κάλυψη θέσης Υπευθύνου δομής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (Β), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία  5 Νοεμβρίου 2019. Για να δείτε τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 2/5048814/1,2) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων προσωπικού καθαριότητας στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) και (Β) στην Αθήνα (μία θέση για κάθε Κέντρο Φιλοξενίας). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. πρόσκλ. 1/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα»
η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε τη σχετική απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε τη σχετική απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

Διαγωνισμός π
αροχής υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επί της οδού Λυκαβηττού 1, Αθήνα, του κτιρίου της κεντρικής αποθήκης Ε.Ε.Σ, επί της οδού Άστρους 111-113, Κολωνός και του κτιρίου του σταθμού των Πρώτων Βοηθειών, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 21, Αθήνα 45.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα
το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189
ΑΡ. ΔΙΑΚ.52/2019 186.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Για να δείτε τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού πιέστε εδώ. Για να δείτε την Προκήρυξη του Διαγωνισμού πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εργασίας Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Ψυχολόγου, πιέστε εδώ

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (A’ και B’) επί της οδού Αλκιβιάδου 4 στην Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ σε απάντηση της πρόσκλησης για την κάλυψη μιας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.  (Προκήρυξη με ημερομηνία 4/9/2019). Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2019

Ανάρτηση οριστικών πινάκων της Πρόσκλησης με ημερομηνία 16.09.2019 για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (A’ και B’) επί της οδού Αλκιβιάδου 4 στην Αθήνα. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. A’ και Β’ Αθήνας".

- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Συντονιστών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Ψυχολόγων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Φαρσί πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Ουρντού πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Αραβικών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Εκπαιδευτικών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Φροντιστών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Νομικών Συμβούλων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση Διατροφολόγου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

«Απόφαση διενέργειας για τη "ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Κ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ" στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε τη σχετική απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων σε απάντηση της πρόσκλησης με ημερομηνία 16.09.2019 για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (A’ και B’) επί της οδού Αλκιβιάδου 4 στην Αθήνα. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. A’ και Β’ Αθήνας".

- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Συντονιστών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Ψυχολόγων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Φαρσί πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Ουρντού πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Αραβικών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Εκπαιδευτικών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Φροντιστών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Νομικών Συμβούλων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση Διατροφολόγου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το Έργο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επί της οδού Λυκαβηττού 1, Αθήνα, του κτιρίου της Κεντρικής Αποθήκης Ε.Ε.Σ., επί της οδού ‘Aστρους 111-113, Κολωνός και του κτιρίου του Σταθμού των Πρώτων Βοηθειών, επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 21, Αθήνα». Για να δείτε το συνοπτικό διαγωνισμό πιέστε εδώ. Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα με την προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού 24.000 € περίπου για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία. Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Ψυχολόγου, πιέστε εδώ.
Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Φροντιστή, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (A’ και B’) επί της οδού Αλκιβιάδου 4 στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Για περισσότερες πληροφορίες, για το Κ.Φ.Α.Α. A’ πατήστε εδώ και για το Κ.Φ.Α.Α. B’ πατήστε εδώ.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.


Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Πυροσβεστήρων» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2019


Επανάληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ. που επιθυμεί να καλύψει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., στην οδό Λυκαβηττού 1, 106 72 Αθήνα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με προοπτική ανανέωσης, και αποδοχές όπως αυτές καθορίζονται από το μισθολόγιο των εργαζομένων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 105τ.μ.) που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Αθανασίου Διάκου 14, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση μιας κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (παρκινγκ) εμβαδού 12 τ.μ. στην οδό Χελιδονούς 60, Νέα Κηφισιά. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 105,28 τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Ιουλιανού 39, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 75 τ.μ.) που βρίσκεται στον δεύτερο (2ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 102 τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 47,56τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 38,  Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2019

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΕΣ 7678 / 5-8-2019, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΕΣ(www.redcross.gr)  ΣΤΙΣ  5-8-2019 KAI ΑΦΟΡΑ «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ», ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 1)  ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ 6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΙΑ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΕΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 5 ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΕΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Για να δείτε την αρχική απόφαση πιέστε εδώ. 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την επαγγελματική μίσθωση ενός γραφείου (εμβαδού 32,60 καθαρών τ.μ. και 34 μικτών τ.μ.) που βρίσκεται στο δεύτερο (2ο) όροφο του κτηρίου γραφείων επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑ 63 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση μιας κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (πάρκινγκ) (εμβαδού 9,24 καθαρών τ.μ. και 26,21 μικτών τ.μ.) στο υπόγειο του συγκροτήματος κτηρίων επί των οδών Εγνατία, Μπακατσέλου, Μητρ. Γενναδίου στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την επαγγελματική μίσθωση ενός επαγγελματικού αποθηκευτικού χώρου (εμβαδού 226τ.μ.) που βρίσκεται στο υπόγειο της οικοδομής επί της οδού Ζ. Παπαντωνίου 19 στη Θεσσαλονίκη (περιοχή Μαρτίου). Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 23τ.μ.)που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Μαρτίου 103 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 63τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Μαρτίου 103 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 54τ.μ.) που βρίσκεται στο ανώγειο οικοδομής στην οδό Παλαιά Κατσιμίδη στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 77,50τ.μ.) που βρίσκεται στο δεύτερο (2ο) όροφο της οικοδομής στη διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους 25 & Λυκούργου, στην Περαία Ν. Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019

Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και την εφαρμογή διαχείρισης ωροσήμανσης προσωπικού και την εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης συστημάτων προσωπικού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Εταιρεία Καθαρισμού Ρούχων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης για τη μίσθωση μιας κλειστής ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ) (Νο 6 με ΚΑΕΚ 19044000107439831) στο υπόγειο του συγκροτήματος κτηρίων επί των οδών Εγνατία, Μπακατσέλου, Μητ. Γενναδίου, εμβαδού περίπου 9,24τ.μ. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης για τη επαγγελματική μίσθωση ενός γραφείου (Β4 με ΚΑΕΚ 1904400010743818 και ΠΕΑ με Αρ. Πρωτ.: 25198/2019 Αρ. Ασφαλείας: 98ELY-R8RB1-9Y7R0-C, Ημερ. Έκδοσης: 24-02-2019) που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτηρίου γραφείων επί της οδού Εγνατία 63 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, (Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς δημοσίευση και χωρίς μεταβολή των όρων της Διακήρυξης - άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα "» συνολικού προϋπολογισμού 101.700,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό 126.108,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πιέστε εδώ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

 

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Ψυχολόγου, πιέστε εδώ. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Φροντιστή, πιέστε εδώ.

 
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση για την απευθείας διαπραγμάτευση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε την Απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το σχετικό παράρτημα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιθυμεί να καλύψει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΕΣ στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΕΣ, στην οδό Λυκαβηττού1, 106 72 Αθήνα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με προοπτική ανανέωσης, και αποδοχές όπως αυτές  καθορίζονται από το μισθολόγιο των εργαζομένων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

Α
θήνα, 9 Ιουλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Εξεύρευση εταιρείας σχετικά με την επισκευή - συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για τη «Συντήρηση - Αναγόμωση των Πυροσβεστήρων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τoν καθαρισμό όλων των χώρων των Κεντρικών Γραφείων (επταόροφου κτιρίου) του Ε.Ε.Σ., επί της οδού Λυκαβηττού 1, Αθήνα. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"» με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το συνοδευτικό έγγραφο πιέστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"» με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το συνοδευτικό έγγραφο πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ). Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το συνοδευτικό έγγραφο πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2019

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6125/2019 208.766,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη πιέστε εδώ.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6124/2019 101.700,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη πιέστε εδώ.

Διευκρινίσεις
αναφορικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαρισμού και την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης. Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πιέστε εδώ

Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στο ΒΟΛΟ, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών. Κατεβάστε την απόφαση πιέζοντας εδώ.  

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Κ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην ΑΘΗΝΑ η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών. Κατεβάστε την απόφαση πιέζοντας εδώ.  

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών. Κατεβάστε την απόφαση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"  με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"  με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"  με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 9 Μαΐου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Φροντιστή Ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα.
Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ

Αθήνα, 2 Μαΐου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.
 Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, 
πατήστε εδώ
 
Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την "Προμήθεια φαρμακευτικών ειδών" στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση 
πιέζοντας εδώ

Έγκριση διενέργειας για την "Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριστικών ειδών" στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση 
πιέζοντας εδώ

Έγκριση διενέργειας για την "Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού" στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση 
πιέζοντας εδώ  

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία 2 Απριλίου 2019. Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πιέστε εδώ

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2018. Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πιέστε εδώ

Αθήνα, 2 Απριλίου 2019


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Φροντιστών ανηλίκων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας & Καλαβρύτων. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα". Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ.  στην Αθήνα». Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου». Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.


Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση εκμίσθωσης επαγγελματικού χώρου γραφείου και μίας θέσης στάθμευσης από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Διαβάστε την Ανακοίνωση, πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019


Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Φροντιστή Ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε
εδώ

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Βόλο. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε
εδώ

Aθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Διερμηνέα στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Βόλο. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) ζητά 1 μεταφραστή Αραβικής γλώσσας και 1 μεταφραστή Φαρσί γλώσσας για τρίμηνη εργασία πλήρους και μερικής απασχόλησης αντίστοιχα. Κατεβάστε την Αγγελία πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Δεύτερη ορθή επανάληψη του πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ


Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019

Ορθή επανάληψη του πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ.  στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου.
Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση Διοικητικού υπαλλήλου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη διαφόρων θέσεων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, Αγριάς Βόλου και Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

- 2018 -

Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση αγρού στην περιοχή του Δροσερού Πέλλας από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την προκήρυξη πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη διαφόρων θέσεων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, Βόλου και Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018

-
Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ
- Έγκριση διενέργειας για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΥΟ (2) ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 25.000-30.000 KCAL»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα». Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  - ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ - ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου»  στo Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Συντήρηση  πυροσβεστήρων» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 26 Νομεβρίου 2018

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΦΑΡΜΑΚΩΝ» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου και τα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» στo Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ» στο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας «ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018

Διενέργεια για την «Προμήθεια πετρελαίου» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα».
Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018

Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Δείτε την Απόφαση διενέργειας προμήθειας πιέζοντας εδώ.

Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2018

- Εκμίσθωση διαμερίσματος επί της οδού Βασιλ. Όλγας 24Α στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.
- Εκμίσθωση τριώροφης κατοικίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

- Ανακοίνωση για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

- Ανακοίνωση για την επιλογή Συμβουλευτικής Εταιρείας Λογιστικών Υπηρεσιών. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. Κατεβάστε την Ανακοίνωση, πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε την Κατάσταση Αυτοκινήτων και Μοτοποδηλάτων Ε.Ε.Σ., πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πυροπαθών στους Δήμους Μαραθώνα, Ραφήνας - Πικερμίου και Μεγαρέων. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διατροφολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189. Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία, πιέζοντας εδώ και πιέζοντας εδώ.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189. Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία πιέζοντας εδώ και πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά Δεδομένα GDPR (κανονισμός ΕΕ 2016/697) και της ελληνικής νομοθεσίας. Καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή έργου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018:

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης - υπόδησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια καθαριστικών ειδών στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ


- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμακευτικών ειδών στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ 

 

 

 

- 2017 -

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017:

Αναλυτική περιγραφή πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, με Κωδικό ΟΠΣ 5009353, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη χρονική περίοδο 1/8/2017 - 31/12/2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 934/02-08-2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ε.Π.ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017:

Επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη λίστα των οχημάτων του Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ.. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη λίστα των οχημάτων του Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  για την ετήσια συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών της Λογιστικής Εφαρμογής SOFTONE  των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ. Για να την κατεβάσετε, πιέστε εδώ. Για τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις διαχείρισης πληροφοριακού συστήματος Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων φροντιστών ανηλίκων στο πλαίσιο λειτουργίας δύο νέων Κέντρων φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – DG ECHO/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017:

- Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών για πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στα προγράμματα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο (safe zones) εντός των δομών φιλοξενίας στη Ριτσώνα και στην Καβάλα, στο πλαίσιο του προγράμματος DG HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0036, ABAC:30-CE-0806573/00-50, “Emergency Support to assist most vulnerable migrants stranded in Greece”. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών για πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων σε τέσσερα (4) νέα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων  Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο στην Αθήνα (2), στο Στόμιο Λάρισας (1) και στα Καλάβρυτα (1), με χρηματοδότηση από κονδύλια της DG ECHO/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Multi-sectoral  assistance to and protection of migrants and refugees stranded in Greece”. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017:

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθημερινή ΣΙΤΙΣΗ 48 φιλοξενούμενων από επιχείρηση Catering του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  φύλαξη και προστασία των χώρων των δύο (2) ΞΕΝΩΝΩΝ και των γραφείων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα κλινοσκεπασμάτων και ειδών ιματιοθήκης-λινοθήκης, ειδών ιματισμού και κλινοσκεπασμάτων από ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού ρούχων των φιλοξενουμένων των χώρων του Κέντρου Φιλοξενίας ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα των χώρων των μπάνιων-τουαλετών  των δύο (2) Ξενώνων και τον γενικό καθαρισμό όλων των χώρων των δύο (2) ξενώνων, ήτοι των χώρων των γραφείων, της αίθουσας Η/Υ στο Κεντρικό Κτίριο του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ από Ιδιωτική Επιχείρηση -Συνεργείο Καθαρισμού. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020