Αρχική σελίδα   » Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί, Προσκλήσεις, Ανακοινώσεις

- 2018-

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτίθεται να προβεί σε σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων μίσθωσης έργου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, με συγκεκριμένες ειδικότητες και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση. Για να κατεβάσετε την ανάρτηση, πιέστε εδώ.

 

- 2017 -

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017:

Αναλυτική περιγραφή πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και τα Καλάβρυτα, με χρηματοδότηση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης (Council of Europe Development Bank) μέσω του  Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για το χρονικό διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2017 έως 28 Φεβρουαρίου 2018. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017:

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διατροφολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, με Κωδικό ΟΠΣ 5009353, στον Ειδικό Στόχο «'Aσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/'Aσυλο» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη χρονική περίοδο 1/8/2017 - 31/12/2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 934/02-08-2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ε.Π.ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Για να κατεβάσετε την Ανάρτηση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017:

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση θέσεων εργασίας Φροντιστών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, με Κωδικό ΟΠΣ 5009353, στον Ειδικό Στόχο «'Aσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/'Aσυλο» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη χρονική περίοδο 1/8/2017 - 31/12/2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 934/02-08-2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ε.Π.ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Για να κατεβάσετε την Ανάρτηση, πιέστε εδώ.


Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017:

Αναλυτική περιγραφή πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, με Κωδικό ΟΠΣ 5009353, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη χρονική περίοδο 1/8/2017 - 31/12/2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 934/02-08-2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ε.Π.ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017:

Επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη λίστα των οχημάτων του Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ


Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ.. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη λίστα των οχημάτων του Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  για την ετήσια συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών της Λογιστικής Εφαρμογής SOFTONE  των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ. Για να την κατεβάσετε, πιέστε εδώ. Για τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις διαχείρισης πληροφοριακού συστήματος Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων φροντιστών ανηλίκων στο πλαίσιο λειτουργίας δύο νέων Κέντρων φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – DG ECHO/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017:

- Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών για πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στα προγράμματα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο (safe zones) εντός των δομών φιλοξενίας στη Ριτσώνα και στην Καβάλα, στο πλαίσιο του προγράμματος DG HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0036, ABAC:30-CE-0806573/00-50, “Emergency Support to assist most vulnerable migrants stranded in Greece”. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών για πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων σε τέσσερα (4) νέα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων  Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο στην Αθήνα (2), στο Στόμιο Λάρισας (1) και στα Καλάβρυτα (1), με χρηματοδότηση από κονδύλια της DG ECHO/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Multi-sectoral  assistance to and protection of migrants and refugees stranded in Greece”. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017:

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθημερινή ΣΙΤΙΣΗ 48 φιλοξενούμενων από επιχείρηση Catering του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  φύλαξη και προστασία των χώρων των δύο (2) ΞΕΝΩΝΩΝ και των γραφείων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα κλινοσκεπασμάτων και ειδών ιματιοθήκης-λινοθήκης, ειδών ιματισμού και κλινοσκεπασμάτων από ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού ρούχων των φιλοξενουμένων των χώρων του Κέντρου Φιλοξενίας ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα των χώρων των μπάνιων-τουαλετών  των δύο (2) Ξενώνων και τον γενικό καθαρισμό όλων των χώρων των δύο (2) ξενώνων, ήτοι των χώρων των γραφείων, της αίθουσας Η/Υ στο Κεντρικό Κτίριο του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ από Ιδιωτική Επιχείρηση -Συνεργείο Καθαρισμού. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.