Αρχική σελίδα   » Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί, Προσκλήσεις, Ανακοινώσεις

 -2020- 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 18 Σεπτεμβρίου 2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα γαλλικής-αραβικής, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 29/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Α΄ στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει θέση επαγγελματία για την υλοποίηση δράσεων Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας και Δέσμευσης (ΣΕΔ). Ο επαγγελματίας ΣΕΔ θα απασχοληθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και θα υπογράψει ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων της «Επείγουσας Έκκλησης για τον Covid-19».Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Ανάρτηση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 36/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (Α’). Για να δείτε την Πρόσκληση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΕΣ»,  ΜΕ CPV: 32421000-0 & 44321000-6. Αντικείμενο του διαγωνισμού  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και τηλεφωνίας στο κτίριο της κεντρικής διοίκησης του Ε.Ε.Σ. επί της οδού Λυκαβηττού 1, Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ). Η ενδοκτιριακή δικτυακή υποδομή (παθητικός εξοπλισμός και καλωδίωση φωνής και δεδομένων) θα τοποθετηθεί στο κτίριο της κεντρικής διοίκησης του Ε.Ε.Σ, το οποίο έχει έκταση 1.800 τ.μ. περίπου και αποτελείται από ένα (1) ισόγειο και επτά (7) ορόφους.
Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ
Για να δείτε την Περίληψη Διακήρηξης πιέστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την παράγραφο 8.11 του πίνακα συμμόρφωσης της διακήρυξης για την δομημένη καλωδίωση θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές των Rack ανεξάρτητα τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθούν στο κτίριο. Το πλήθος των rack που θα χρησιμοποιηθούν στο κτίριο καθορίζεται από το πεδίο C: απαιτήσεις εγκατάστασης, και συγκεκριμένα παράγραφος C1.


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 11 Σεπτεμβρίου 2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας , στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ΕΕΣ στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 35/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα αραβικών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.
Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Ιατρό, με ειδικότητα παθολόγου ή Γενικής ιατρικής, για παροχή υπηρεσιών υγείας, με την Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΕΣ, σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ιατρό, με ειδικότητα παθολόγου ή Γενικής ιατρικής, για παροχή υπηρεσιών υγείας, με την Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΕΣ, σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Νέα Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 34/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα.

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 15 Ιουλίου 2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα αραβικών και μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση του διερμηνέα αραβικών πιέστε εδώ και για τη θέση του διερμηνέα φάρσι πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 30/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 33/5048814/1,2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Ουρντού για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (ΚΦΑΑ Α’) & δύο θέσεων διερμηνέων Φαρσί και Μπάνγκλα (μία θέση ανά ζητούμενη γλώσσα) για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα  (ΚΦΑΑ Β’).
Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέα Γαλλικών - Αραβικών στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό, για παροχή υπηρεσιών υγείας, με την Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΕΣ, σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο.

Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Διοικητικό Υπάλληλο, για τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη δαπάνη με τίτλο:

«Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 298.935,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 337.796,55€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

«Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 64 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)» η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048814, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 210.240,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 237.571,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 30/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στα Καλάβρυτα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης υπαλλήλου καθαριότητας στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα.  Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 31/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 32/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αθήνα (Α’). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ζητά έναν (1) εκπαιδευτή χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ) για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ανθρωπιστικού Υλικού Ε.Ε.Σ., στη διεύθυνση Άστρους 111-113, Κολωνός, Αθήνα. Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να διαβάσετε το σχετικό αρχείο του ΦΕΚ πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Διερμηνέα γλώσσας Φαρσί, για την κάλυψη αναγκών στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στην Μαλακάσα.

Για τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε  πιέστε  εδώ.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολόγο, για την κάλυψη αναγκών υγείας στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Μαλακάσα.

Για τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε  πιέστε  εδώ.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολόγο, για την κάλυψη αναγκών υγείας στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στην Κόρινθο.

Για τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε  πιέστε  εδώ.


Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Παιδίατρο, για την κάλυψη αναγκών υγείας στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Κλειδί Σερρών.

Για τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε  πιέστε  εδώ

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά Υπάλληλο καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Εκπαιδευτικού Υγειονομικού Σταθμού ΕΕΣ Αθηνών και της Υπηρεσίας «Νοσηλεία στο Σπίτι». Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτίθεται να απομείνει για το έτος 2020 τα ΕΠΑΘΛΑ ΑΡΕΤΗΣ ΚΛΕΙΩΣ ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη και αιτιολογημένη πρόταση εντός προθεσμίας από 20/8/2020 έως και 21/9/2020. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Διερμηνείς για τους Εκπαιδευτικούς Υγειονομικούς Σταθμούς Αθηνών και Καλλιθέας.Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη για τον ΕΥΣ Καλλιθέας παρακαλούμε πιέστε εδώ και εδώ.

Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη για τον ΕΥΣ Αθηνών παρακαλούμε πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Παιδίατρο για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2020

Με την περάτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για θέση διερμηνέα/πολιτισμικού μεσολαβητή, που ανήρτησε ο Ε.Ε.Σ., προέκυψε μη επαρκής αριθμός υποψηφίων, το οποίο μας υποχρεώνει να κηρύξουμε άγονη την προκήρυξη  για την κάτωθι θέση:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέα Γαλλικών - Αραβικών στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα.

 Η ανωτέρω θέση θα επαναπροκηρυχθεί σε άμεσο χρονικό διάστημα.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 22 Ιουλίου 2020 για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Θεσσαλονίκης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 26/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Α΄ στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης 30/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης συντονιστή δομής, μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου και μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα.
Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης  29/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ Α’) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά: Ιατρό με ειδικότητα Γυναικολόγου, για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Ιατρό με ειδικότητα Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με την κατάθεση κλειστών προσφορών, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την 12/08/2020, στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1, Αθήνα, στον 7ο όροφο, στο Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.

Για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου εμβαδού 101,80τ.μ. επί της οδού Φιλελλήνων 7 - Περιοχή Σύνταγμα.Τιμή Εκκίνησης: 800€.

Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου εμβαδού 169,20τ.μ. επί της οδού Φιλελλήνων 7 - Περιοχή Σύνταγμα.Τιμή Εκκίνησης: 1.600€.

Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου εμβαδού 171,00τ.μ. επί της οδού Φιλελλήνων 7 - Περιοχή Σύνταγμα.Τιμή Εκκίνησης: 1.600€.

Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Επισκευές-ανακαίνιση θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή, χωρίς συμψηφισμό με ενοίκια.Πληροφορίες: 210-3643674

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακής χρήσης" για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (Α) + (Β). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Για να δείτε τη σχετική Περίληψη πιέστε εδώ και για να δείτε την σχετική Διακήρυξη πιέστε εδώ.


Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή Κέντρου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη & μίας (1) θέσης Υπαλλήλου Διαχείρισης Πληροφόρησης, στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα.  Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ». Για να δείτε τη σχετική Περίληψη πιέστε εδώ και για να δείτε την σχετική Διακήρυξη πιέστε εδώ.

Διευκρίνηση: Στο έγγραφο της Διακήρυξης, στη παράγραφο 2.4.3.2. Φάκελος "Τεχνική Προσφορά" εκ παραδρομής αναφέρεται ".., σύμφωνα με το Παράρτημα IV,..".Παρακαλώ να αγνοήσετε αυτήν την αναφορά.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 2ου ορόφου  εμβαδού 56,60τ.μ. επί της οδού Καλλιδρομίου 7 – Περιοχή Εξάρχεια, με την κατάθεση κλειστών προσφορών, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την 15/8/2020, στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΕΣ, Λυκαβηττού 1, Αθήνα, στον 7ο όροφο, στο Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.
Ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα: 300,00€.
Πληροφ. 210-3643674
Για να κατεβάσετε τη σχετική Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέα Γαλλικών - Αραβικών στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου, εμβαδού 161,53τ.μ., επί της οδού Σίνα 14 και Ακαδημίας, περιοχή Κολωνάκι, με την κατάθεση κλειστών προσφορών, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι τις 2/08/2020, στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1, Αθήνα, στον 7ο όροφο, στο Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.
Επισκευές-ανακαίνιση θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή, χωρίς συμψηφισμό με ενοίκια.
Τιμή Εκκίνησης: 650€
Πληροφ. 210-3643674
Για να κατεβάσετε τη σχετική Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακής χρήσης" για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (Α) + (Β). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Για να δείτε τη σχετική Περίληψη πιέστε εδώ και για να δείτε την σχετική Διακήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Γυναικολόγο για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Παιδίατρο για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Ιατρό για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Διερμηνέα Φαρσί για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Ιατρό για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Νέας Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Παιδίατρο για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Νέας Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Διερμηνέα Γαλλόφωνο για τη Δομή Προσφύγων/Μεταναστών Νέας Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Διερμηνείς Αραβικών, Φαρσί, Νταρί στο πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Διερμηνέα Φαρσί μερικής απασχόλησης, στο πρόγραμμα της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. που δραστηριοποιείται στον αστικό ιστό της Αττικής. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 24/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Αραβικών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων  πιέστε εδώ.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για την πλήρωση  μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού  και μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου  (Αρ. Προσκλήσεων  25/5022189/1 & 23/5022189/1 αντίστοιχα ) στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση του κοινωνικού λειτουργού πιέστε εδώ και αναφορικά με τη θέση του διοικητικού υπαλλήλου πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Αραβικών & μίας (1) θέσης διερμηνέα Φαρσί στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Ουρντού για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (ΚΦΑΑ Α’) & δύο θέσεων διερμηνέων Φαρσί και Μπάνγκλα (μία θέση ανά ζητούμενη γλώσσα) για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα  (ΚΦΑΑ Β’). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της πορείας των τιμολογίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 118, 328 του Νόμου 4412/2016. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει Ανοικτό, Διεθνή, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια ενός ανοιχτού φορτηγού οχήματος με υδραυλικό γερανό και ανατροπή 19 τόνων ". Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 94454.Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει Ανοικτό, Διεθνή, Ηλεκτρονικό , Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια τριών ( 3) υδροφόρων 10.000  λίτρων".
Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 94482,1. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά:

Ιατρούς για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. στη Δομή Μεταναστών Κλειδί-Σερρών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Ιατρούς και διερμηνείς για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. στη Δομή Μεταναστών Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Ιατρούς και διερμηνείς για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. στη Δομή Μεταναστών Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 21/5048814/1,2) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων διερμηνέων Βangla και δύο (2) θέσεων διερμηνέων Φάρσι στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) και (Β) στην Αθήνα. Για να δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων:
Για τον Διερμηνέα  Φάρσι πιέστε εδώ
Για τον Διερμηνέα Βangla πιέστε εδώ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 27/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την περάτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την διεξαγωγή συνεντεύξεων υποψηφίων για διάφορες θέσεις που ανήρτησε ο Ε.Ε.Σ., πρόεκυψαν ποικίλα ζητήματα (μη επαρκής αριθμός υποψηφίων, ακαταλληλότητα υποψηφίων για πλήρωση θέσεων και ανάληψη καθηκόντων, έλλειψη σχετικής εργασιακής εμπειρίας, μη γνώση ελληνικής γλώσσας κ.α.) τα οποία μας υποχρεώνουν να κηρύξουμε άγονες τις προκηρύξεις για τις κάτωθι θέσεις:

• Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 22/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Ουρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) στην Αθήνα.

• Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία ακυρώνεται ως προς την πρόσληψη διαπολιτισμικού μεσολαβητή για τη γλώσσα Φάρσι και Υπαλλήλου διαχείρισης πληροφόρησης.

Οι ανωτέρω θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν σε άμεσο χρονικό διάστημα.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Δευτέρα 07 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός ημιυπογείου επαγγελματικού χώρου εμβαδού 226τ.μ. στην οδό Ζαχαρίου Παπαντωνίου 19, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, τη Δευτέρα 07 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος 2ου ορόφου εμβαδού 77,50 τ.μ. στην Περαία Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020

  
Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 2 Ιουνίου 2020 για την πλήρωση θέσεων Βοηθών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Λέσβο, στο πλαίσιο του Προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης πληθυσμών που διαβιούν στη Μόρια. Για να δείτε τον πίνακα των αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δεκατριών (13) διαμερισμάτων, μίας (1) αποθήκης, τριών (3) καταστημάτων και μίας (1) θέσης στάθμευσης, ως εξής:

1) Διαμέρισμα 2ου ορόφου, εμβαδού 74,34τ.μ. επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τετρακόσια ευρώ (400€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

2) Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 102 τ.μ επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5 Αθήνα. Τiμή εκκίνησης πεντακόσια πενήντα ευρώ (550€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

3) Διαμέρισμα ισογείου, εμβαδού 29,00τ.μ. επί της οδού Αριστοδήμου 23 Λυκαβηττός Αθήνα. Τιμή εκκίνησης διακόσια ογδόντα ευρώ (280€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

4) Διαμέρισμα 3ου ορόφου, εμβαδού 76,05τ.μ. επί της οδού Κρίσσης 33 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τριακόσια πενήντα ευρώ (350€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

5) Διαμέρισμα 1ου ορόφου, εμβαδού  141,00τ.μ. επί της οδού Συγγρού 16-18 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης χίλια εκατό ευρώ (1.100€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

6) Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού  273,00τ.μ. επί της οδού Συγγρού 16-18 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

7) Διαμέρισμα 1ου ορόφου, εμβαδού  105,00τ.μ. επί της οδού Αθανασίου Διάκου 14 Μακρυγιάννη Αθήνα. Τιμή εκκίνησης χίλια εκατό ευρώ (1.100€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

8) Διαμέρισμα 1ου ορόφου, εμβαδού 105,28τ.μ. επί της οδού Ιουλιανού 39 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τετρακόσια ευρώ (400€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

9) Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 47,56τ.μ. επί της οδού Δημ. Σούτσου 38 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τετρακόσια ευρώ (400€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

10) Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 141,51τ.μ. επί της οδού Δημ. Σούτσου 38 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης εννιακόσια ευρώ (900€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

11) Διαμέρισμα 4ου ορόφου, εμβαδού 100,05τ.μ. επί της οδού Δημ. Σούτσου 38 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης επτακόσια ευρώ (700€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

12) Διαμέρισμα 1ου ορόφου, εμβαδού 136τ.μ. επί της οδού Κνωσσού 10 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης πεντακόσια πενήντα ευρώ (550€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

13) Κατάστημα ισογείου εμβαδού 31,42τ.μ. επί της Λεωφόρου Κηφισίας 118 Αμπελόκηποι. Τιμή εκκίνησης διακόσια  ευρώ (200€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

14) Κατάστημα ισογείου εμβαδού 20τ.μ. επί της οδού Δαβάκη Πίνδου 19 Ζωγράφου. Τιμή εκκίνησης εκατόν πενήντα ευρώ (150€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

15) Κλειστή θέση στάθμευσης (Πάρκινγκ) εμβαδού 12τ.μ. επί της οδού Χελιδονούς 60 Νέα Κηφισιά. Τιμή εκκίνησης εκατόν είκοσι ευρώ (120€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

16) Αποθήκη ισογείου εμβαδού 57,81τ.μ. επί της οδού Μερκούρη Σπύρου 12 Παγκράτι. Τιμή εκκίνησης διακόσια είκοσι ευρώ (220€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

17) Διαμέρισμα ισογείου, εμβαδού 29,78τ.μ. επί της οδού Κυψέλης 23 & Ύδρας 10 Κυψέλη Αθήνα. Τιμή εκκίνησης διακόσια ογδόντα ευρώ (280€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

18) Κατάστημα ισογείου εμβαδού 35,00τ.μ.  με πατάρι και υπόγειο (εντός στοάς) επί της οδού Βερανζέρου 8 & Πατησίων 20-22 Αθήνα. Τιμή εκκίνησης τριακόσια ευρώ (300€). Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης πιέστε εδώ.

Τα διαμερίσματα χρήζουν  ανακαίνισης.

Ο Ε.Ε.Σ. θα δεχθεί κλειστές γραπτές προσφορές των υποψήφων μισθωτών που θα καταθέτουν μέχρι την Παρασκευή 31/7/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 210-3643674

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 1 Ιουνίου 2020 για την πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων:
Για τον Διερμηνέα πιέστε εδώ.
Για τον Διοικητικό πιέστε εδώ.
Για τον Εκπαιδευτικό πιέστε εδώ.
Για τον Υπάλληλο Καθαριότητας πιέστε εδώ.
Για τους Χειριστές Περίπτωσης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους αναζητά:
Διερμηνείς στο πρόγραμμα Συνοδευόμενης Διερμηνείας Παραπομπών (ACCREF). Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Διερμηνέα μερικής απασχόλησης, στο πρόγραμμα της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. που δραστηριοποιείτε στον αστικό ιστό της Αττικής. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.
Παιδίατρο για τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Ε.Ε.Σ. Αθηνών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη  μίας (1) θέσης στελέχους πεδίου στον Τομέα Αναζητήσεων / Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (RFL),  σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 4/3.6.2020. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση μιας (1) θέσης Υπαλλήλου Διοικητικής, Οικονομικής Στήριξης και Διαχείρισης Προσωπικού (Αρ. Πρόσκλησης 2/11.5.2020) στον Τομέα Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Προγραμμάτων για τα Προγράμματα ΕΕΣ και ΔΕΕΣ. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πλήρωση  μίας (1) θέσης Συντονιστή  και μίας (1) θέσης Ψυχολόγου (Αρ. Προσκλ. 23/5022189/1) στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την θέση Συντονιστή πιέστε εδώ και αναφορικά με την θέση Ψυχολόγου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 26/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα - Α. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού (Αρ. Προσκλ. 20/5022189/2), μίας (1) θέσης ψυχολόγου (Αρ. Προσκλ. 18/5022189/2) στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα και μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων (Αρ. Προσκλ. 14/5048814/1) στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα - Α. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την θέση Εκπαιδευτικού πιέστε εδώ, αναφορικά με την θέση Ψυχολόγου πιέστε εδώ και αναφορικά με την θέση Φροντιστή Ανηλίκων πιέστε εδώ.

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 24/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης αραβόφωνου διερμηνέα στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 25/5022189/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά ιατρούς και διερμηνείς για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ στο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων Κορίνθου. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη τριών (3) θέσεων στελεχών πεδίου και μία (1) θέση Διαχειριστή Ψηφιακών Μέσων και Βάσης Δεδομένων στον Τομέα Αναζητήσεων/Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (RFL), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 1/22.5.2020. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά τις θέσεις Στελεχών Πεδίου πιέστε εδώ και για τη θέση διαχειριστή Ψηφιακών Μέσων, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
(Αρ. Πρόσκλησης:3/3.6.2020) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Φαρσί στο Πρόγραμμα του Toμέα Αναζητήσεων / Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links-RFL). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:4/3.6.2020) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Στελέχους πεδίου στο Πρόγραμμα του Toμέα Αναζητήσεων / Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links-RFL). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 23/5022189/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης συντονιστή δομής, μίας (1) θέσης ψυχολόγου και μίας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους αναζητά ιατρό για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. στο νέο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων στην Μαλακάσα. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 22/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα ουρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου 2020, για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, για την ανάπτυξη & υλοποίηση δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομάδων προσφύγων & μεταναστών που διαβιούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου (Μόρια). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την κάλυψη θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 21/5048814/1,2) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων διερμηνέων Βangla και δύο (2) θέσεων διερμηνέων Φάρσι στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) και (Β) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους, αναζητά παιδίατρο για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του ΕΕΣ στο νέο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης Στελέχους πεδίου στον Τομέα Αναζητήσεων/Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (RFL), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 2/11.5.2020. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διερμηνέα Αραβικών στον Τομέα Αναζητήσεων/Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (RFL), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 1/11.5.2020. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας πιέστε εδώ.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2020

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ζητά υπάλληλο πτυχιούχο ΑΕΙ, με άριστο έως πολύ καλό επίπεδο αγγλικής γλώσσας και άριστο (ειδικότερα σε Microsoft Excel & Word) έως πολύ καλό επίπεδο Η/Υ, για τις ανάγκες υπηρεσιών των τρεχόντων προγραμμάτων μεταξύ Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) & Ε.Ε.Σ., ήτοι για την θέση Διοικητικής, Οικονομικής στήριξης και Διαχείρισης Προσωπικού.  Ο υπάλληλος θα εργάζεται 5 ημέρες την εβδομάδα και στο ωράριο που τηρούν οι υπάλληλοι του Ε.Ε.Σ.

Υποψήφιοι με παλαιότερη εργασιακή εμπειρία στον Ε.Ε.Σ. ή στο ανθρωπιστικό πεδίο θα προτιμηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους, μέχρι τη Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα 13:00, στη Διεύθυνση Προσωπικού του ΕΕΣ, υπόψιν κ. Σ. Γαβριλάκη, στο  email: human-res@redcross.gr, με θέμα: «Υπάλληλος Διοικητικής, Οικονομικής Στήριξης και Διαχείρισης Προσωπικού Προγ/των Ε.Ε.Σ. - ΔΕΕΣ». Για να δείτε την Αναλυτική Περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 36 13 559 (Διεύθυνση Προσωπικού).

Αθήνα, 27 Μαΐου 2020

Απόφαση διενέργειας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και για μέγιστο αριθμό 30 ατόμων ανά ημέρα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Απόφαση διενέργειας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και για μέγιστο αριθμό 32 ατόμων ανά κέντρο (Α) + (Β) και ανά ημέρα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Α) + (Β)» - κωδικό MIS 5048814 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε την Απόφαση πιέστε εδώ.


Προκήρυξη για διερμηνέα Γαλλικών: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους αναζητά διερμηνέα γαλλικών για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του ΕΕΣ στο νέο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων Μαλακάσας. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Προκήρυξη για διερμηνέα Γαλλικών: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και τη δέσμευσή του να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους αναζητά διερμηνέα γαλλικών για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του ΕΕΣ στο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων στο Κλειδί Σερρών. Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2020

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος 2ου ορόφου, εμβαδού 77,50 τ.μ., στην Περαία Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός ημιυπογείου αποθηκευτικού χώρου, εμβαδού 37,50 τ.μ., στην οδό Γρηγορίου Κολωνιάρη 73, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός ημιυπογείου επαγγελματικού χώρου, εμβαδού 226 τ.μ., στην οδό Ζαχαρίου Παπαντωνίου 19, Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:1/22.5.2020) για την κάλυψη :

Α. τριών (3) θέσεων Στελεχών Πεδίου – έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στον Τομέα Αναζητήσεων/ Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με έδρα την Θεσσαλονίκη/Λέσβο/Σάμο και δυνατότητα μετακίνησης ανά την Ελλάδα.

Β. μίας (1) θέσης Διαχειριστή Ψηφιακών Μέσων και Βάσης Δεδομένων (data administrator) - έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στον Τομέα Αναζητήσεων/ Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με έδρα την Αθήνα.  Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (Β), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 17/5048814/2. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 16/5022189/2. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Oυρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 13/5022189/2. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2020

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παραμένοντας πιστός στην ανθρωπιστική του αποστολή και στην καταστατική του υποχρέωση να συνδράμει το Κράτος στο ανθρωπιστικό πεδίο, αυξάνει το φάσμα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει στο νέο Κέντρο Μεταναστών/Προσφύγων Μαλακάσας από τις 15 Μαρτίου 2020, μετά από αίτημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, προσθέτοντας ιατρικές ειδικότητες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες υγείας των μεταναστών/προσφύγων. Για να δείτε τις ιατρικές ειδικότητες και τους διερμηνείς που απαιτούνται, παρακαλούμε πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:20/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:1/11.5.2020) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων διερμηνέων αραβικών και φάρσι στο Πρόγραμμα του Toμέα Αναζητήσεων / Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links - RFL). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:2/11.5.2020) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Στελέχους πεδίου στο Πρόγραμμα του Toμέα Αναζητήσεων / Επανένωσης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links - RFL). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:19/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:18/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Ανάρτηση Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 12/3/2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, για την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομάδων μεταναστών που διαβιούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου (Μόρια). Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2020

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 17/5048814/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης  Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Β) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2020

Ανάρτηση Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 19/3/2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Cosco με τίτλο: "Children Included". Για να δείτε τον πίνακα  αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2020


Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:16/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος: 15/5022189/1, για την κάλυψη μίας θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης για το ΚΦΑΑ στην Αγριά Βόλου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020


Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. στα κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγρία Βόλου, την Αθήνα και στα Καλάβρυτα, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγρία Βόλου, στην Αθήνα (και στις τρεις δομές) και στα Καλάβρυτα, με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5022189 και ΟΠΣ 5048814 και για τις ανάγκες του Ε.Ε.Σ. για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Για να δείτε την Απόφαση πιέστε εδώ

Διευκρινίζεται, ότι απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο για το ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το Παράρτημα "Α", που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών του Εξωτερικού Συμβούλου του εν λόγω διαγωνισμού.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ζητά γενικό ιατρό ή παθολόγο για εργασία πλήρους απασχόλησης και παιδίατρο για εργασία μερικής απασχόλησης με ατομική σύμβαση εργασίας, αρχικά τρίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. που προσφέρει υπηρεσίες υγείας στο Κέντρο Μεταναστών στις Σέρρες (θέση ‘’ΚΛΕΙΔΙ’’). Οι ιατροί πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, καθώς και να γνωρίζουν αγγλικά. Υποψήφιοι με παλιότερη εργασιακή εμπειρία στον Ε.Ε.Σ. ή στο ανθρωπιστικό πεδίο θα προτιμηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους, μέχρι τις 27 Μαρτίου στη Διεύθυνση Προσωπικού του Ε.Ε.Σ., υπόψιν κ Σ. Γαβριλάκη, στο email: human-res@redcross.gr  και την Τομεάρχη Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ., κ  Π. Φελέκη, στο  email: p.feleki@redcross.com


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 36.13.559 (Διεύθυνση Προσωπικού)  και 210 36.33.940 (Τομέας Νοσηλευτικής).

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ζητά μεταφραστές φαρσί και αραβικής γλώσσας για εργασία πλήρους απασχόλησης, αρχικά τρίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες υπηρεσιών μετάφρασης των επαγγελματιών της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στο Κέντρο Μεταναστών στις Σέρρες (θέση ‘’ΚΛΕΙΔΙ’’). Οι μεταφραστές, εκτός από την άριστη γνώση της φαρσί ή αραβικής γλώσσας,  πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική, τη Γαλλική και την Αγγλική γλώσσα και να μπορούν να μεταφράζουν με ακρίβεια ιατρική ορολογία. Υποψήφιοι με παλιότερη εργασιακή εμπειρία στον Ε.Ε.Σ. ή στο ανθρωπιστικό πεδίο θα προτιμηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους, μέχρι τις 27 Μαρτίου στη Διεύθυνση Προσωπικού του Ε.Ε.Σ., υπόψιν της κα. Σ. Γαβριλάκη, στο email:  human-res@redcross.gr  και την Τομεάρχη Νοσηλευτικής  του Ε.Ε.Σ., κ  Π. Φελέκη, στο  email: p.feleki@redcross.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 36.13.559 (Διεύθυνση Προσωπικού)  και 210 36.33.940 (Τομέας Νοσηλευτικής).

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ζητά οδηγό για εργασία πλήρους απασχόλησης, αρχικά τρίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες μετακίνησης της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. που προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες, από τη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο Μεταναστών στις Σέρρες (θέση "ΚΛΕΙΔΙ" - Προμαχώνας). Ο οδηγός πρέπει να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα βιογραφικά τους, μέχρι και τις 26 Μαρτίου, στο Γενικό Διευθυντή Ε.Ε.Σ. κ. Ιωάννη Καραφύλλη, email: general-director@redcross.gr και στην Δ/ντρια της Δ/νσης Διοικητικού Ε.Ε.Σ. κα Σοφία Γαβριλάκη, email: human-res@redcross.gr.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Cosco με τίτλο: "Children Included". Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

Απόφαση διενέργειας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και για μέγιστο αριθμό 32 ατόμων ανά κέντρο (Α) + (Β) και ανά ημέρα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Α) + (Β)» - κωδικό MIS 5048814 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Απόφαση διενέργειας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και για μέγιστο αριθμό 30 ατόμων ανά ημέρα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020


Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:15/5022189/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου 2020, για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, για την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομάδων μεταναστών που διαβιούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου (Μόρια). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (Α), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 11/5048814/1. Για να δείτε τον πίνακα  αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ.

Πίνακας κατάταξης της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος: 12/5022189/2, για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:13/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Ουρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 14/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης  φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση μιας κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (παρκινγκ) εμβαδού 12τ.μ. στην οδό Χελιδονούς 60, Νέα Κηφισιά. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός καταστήματος (εμβαδού 20,00τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Δαβάκη Πίνδου 19, Ζωγράφου. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός καταστήματος (εμβαδού 19,5τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 119Α, Αθήνα.Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 105,28τ.μ.) που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Ιουλιανού 39, Αθήνα.Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 136τ.μ.) που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κνωσσού 10, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020  και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 75τ.μ.) που βρίσκεται στον δεύτερο (2ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 102τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός καταστήματος (εμβαδού 42,00τ.μ.) που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Λεωφόρος Κηφισίας 118, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση τριών ενοποιημένων γραφείων (εμβαδού 89,51τ.μ.) που βρίσκονται στον έκτο (6ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού  Σολωμού 55, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 141,51τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 38, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 47,56τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 38, Αθήνα.Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη δύο (2) θέσεων φροντιστών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (Α), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 7/5048814/1,2. Για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων αναφορικά με τις ανωτέρω θέσεις εργασίας, πιέστε εδώ.

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος:  8/5022189/1,3, για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου και μίας (1) θέσης φροντιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τους πίνακες κατάταξης για το ΚΦΑΑ στην Αγριά Βόλου πιέστε εδώ και για το ΚΦΑΑ στα Καλάβρυτα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ανακοίνωση

Σχετικά με τον διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Διοίκησης του Ε.Ε.Σ. (Ανάρτηση: 20.02.20) διευκρινίζεται ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας αφορά τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης: 11/5048814/1) για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:12/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020

Ορθή Επανάληψη

Σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής στο άρθρο 7 της Διακήρυξης έχει αναγραφεί ότι ισχύει το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών παρατείνεται έως τις 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30π.μ.

Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του Νόμου 4412/2016 (άρθρο 117): για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επί της οδού Λυκαβηττού 1 Αθήνα , του κτιρίου της Κεντρικής Αποθήκης Ε.Ε.Σ., επί της οδού 'Αστρους 111-113, Κολωνός Αθήνα και του κτιρίου του Σταθμού των Πρώτων Βοηθειών, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 21, Αθήνα, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.850,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ 24%, ΗΤΟΙ 74.214,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 04/03/2020 ημέρα TΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:30 π.μ., να προσέλθουν στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, 106 72, Αθήνα, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, υπόψη της Διεύθυνσης Προμηθειών Εφοδίων Εξωτερικού. Για να δείτε την Προκήρυξη πίεστε εδώ. Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος: 9/5022189/2, για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα αραβικών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης πιέστε εδώ.

 
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ορθές επαναλήψεις για τη σίτιση των φιλοξενουμένων στα Κ.Φ.Α.Α. (Βόλος - Αθήνα - Καλάβρυτα με MIS  5022189) και στις Δομές Α και Β (Αθήνα με  MIS 5048814) που αντικαθιστούν τις με ημερομηνία 3-2-2020 αναρτήσεις και αφορούν:

A) «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 316.224,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 357.333,14€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

B) «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 64 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)» το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048814, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 224.870,40€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 254.103,56€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Διακήρυξη πιέστε εδώ. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2020

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της  Πρόσκλησης ενδιαφέροντος:  6/5022189/2, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης πιέστε εδώ.


Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της  Πρόσκλησης ενδιαφέροντος:  3/5022189/3, για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης πιέστε 
εδώ.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:10/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης διερμηνέα Ουρντού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 316.224,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 357.333,14€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 64 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)» το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα (ΔΟΜΗ Α ΚΑΙ Β)", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048814, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 224.870,40€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 254.103,56€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020

«Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MΙΑΣ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 ΛΙΤΡΩΝ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης:9/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης αραβόφωνου διερμηνέα στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της Πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη δύο (2) θέσεων προσωπικού καθαριότητας, μία για κάθε δομή, στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (Α) και (Β), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αριθμό 5/5048814/1,2. Για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων αναφορικά με τις ανωτέρω θέσεις εργασίας, πιέστε για το ΚΦΑΑ (Α) εδώ και για το ΚΦΑΑ (Β) εδώ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός  Σταυρός προκηρύσσει  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την  παροχή  υπηρεσιών εφαρμογής του  Γενικού  Κανονισμού  για  τα προσωπικά  Δεδομένα GDPR για  τη  συμμόρφωση  προς  τις  διατάξεις  του  Γενικού  Κανονισμού  Προστασίας προσωπικών  Δεδομένων (ΕΕ)  2016 /679. Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός  Σταυρός προκηρύσσει  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την  παροχή  Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας   Προσωπικών  Δεδομένων (DPO) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού   Προσωπικών  Δεδομένων (ΕΕ)  679/2016 (ΓΚΠΔ). Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

«Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 400 ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ (SLEEPING BAGS )» ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΕΚΜΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ¨STREETWORK¨  TOY ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΕΣ. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΕΚΜΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ¨STREETWORK¨  TOY ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΕΣ. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης: 8/5022189/1,3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα και μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 7/5048814/1,2) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) στην Αθήνα και μίας (1) θέσης διερμηνέα φάρσι στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Β) στην Αθήνα. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.


Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης: 6/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 32.980,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 26.596,77 €, ΦΠΑ: 6.383,23€), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., να προσέλθουν στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, 106 72, Αθήνα, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών υπόψη της Διεύθυνσης Προμηθειών Εφ. Εξωτερικού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, οδός Λυκαβηττού αριθ. 1 , στον πρώτο (1ο) όροφο. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πιέστε εδώ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 59.850,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 74.214,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 20-01-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., να προσέλθουν στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, 106 72, Αθήνα, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών υπόψη της Διεύθυνσης Προμηθειών Εφ. Εξωτερικού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, οδός Λυκαβηττού αριθ. 1 , στον πρώτο (1ο) όροφο. Για να δείτε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2020

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

 - 2019 -

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Αρ. πρόσκλ. 4/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 5/5048814/1,2) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων προσωπικού καθαριότητας στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) και (Β) στην Αθήνα (μία θέση για κάθε Κέντρο Φιλοξενίας). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. Πρόσκλησης: 3/5022189/3) για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συντονιστή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

«Έγκριση διενέργειας για την αγορά "ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΒΡΥΤΑ η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα (ημερομηνία δημοσίευσης Πρόσκλησης: 30 Οκτωβρίου 2019). Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων για την κάλυψη θέσης Υπευθύνου δομής στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας (Β), σε συνέχεια της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ημερομηνία  5 Νοεμβρίου 2019. Για να δείτε τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με την ανωτέρω θέση εργασίας, πιέστε εδώ

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος (Αρ. Προσκλ. 2/5048814/1,2) για την κάλυψη δύο (2) θέσεων προσωπικού καθαριότητας στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Α) και (Β) στην Αθήνα (μία θέση για κάθε Κέντρο Φιλοξενίας). Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Αρ. πρόσκλ. 1/5022189/2) για την κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα»
η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε τη σχετική απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να δείτε τη σχετική απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

Διαγωνισμός π
αροχής υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επί της οδού Λυκαβηττού 1, Αθήνα, του κτιρίου της κεντρικής αποθήκης Ε.Ε.Σ, επί της οδού Άστρους 111-113, Κολωνός και του κτιρίου του σταθμού των Πρώτων Βοηθειών, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 21, Αθήνα 45.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα
το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189
ΑΡ. ΔΙΑΚ.52/2019 186.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Για να δείτε τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού πιέστε εδώ. Για να δείτε την Προκήρυξη του Διαγωνισμού πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εργασίας Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Ψυχολόγου, πιέστε εδώ

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (A’ και B’) επί της οδού Αλκιβιάδου 4 στην Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πιέστε εδώ

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ σε απάντηση της πρόσκλησης για την κάλυψη μιας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.  (Προκήρυξη με ημερομηνία 4/9/2019). Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2019

Ανάρτηση οριστικών πινάκων της Πρόσκλησης με ημερομηνία 16.09.2019 για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (A’ και B’) επί της οδού Αλκιβιάδου 4 στην Αθήνα. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. A’ και Β’ Αθήνας".

- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Συντονιστών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Ψυχολόγων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Φαρσί πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Ουρντού πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Αραβικών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Εκπαιδευτικών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Φροντιστών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Νομικών Συμβούλων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση Διατροφολόγου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

«Απόφαση διενέργειας για τη "ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Κ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ" στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε τη σχετική απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων σε απάντηση της πρόσκλησης με ημερομηνία 16.09.2019 για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (A’ και B’) επί της οδού Αλκιβιάδου 4 στην Αθήνα. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. A’ και Β’ Αθήνας".

- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Συντονιστών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Ψυχολόγων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Φαρσί πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Ουρντού πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διερμηνέων Αραβικών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Εκπαιδευτικών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Φροντιστών πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις θέσεις Νομικών Συμβούλων πιέστε εδώ.
- Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση Διατροφολόγου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το Έργο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επί της οδού Λυκαβηττού 1, Αθήνα, του κτιρίου της Κεντρικής Αποθήκης Ε.Ε.Σ., επί της οδού ‘Aστρους 111-113, Κολωνός και του κτιρίου του Σταθμού των Πρώτων Βοηθειών, επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 21, Αθήνα». Για να δείτε το συνοπτικό διαγωνισμό πιέστε εδώ. Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα με την προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού 24.000 € περίπου για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία. Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Ψυχολόγου, πιέστε εδώ.
Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Φροντιστή, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (A’ και B’) επί της οδού Αλκιβιάδου 4 στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Για περισσότερες πληροφορίες, για το Κ.Φ.Α.Α. A’ πατήστε εδώ και για το Κ.Φ.Α.Α. B’ πατήστε εδώ.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.


Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Πυροσβεστήρων» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2019


Επανάληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ. που επιθυμεί να καλύψει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., στην οδό Λυκαβηττού 1, 106 72 Αθήνα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με προοπτική ανανέωσης, και αποδοχές όπως αυτές καθορίζονται από το μισθολόγιο των εργαζομένων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 105τ.μ.) που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Αθανασίου Διάκου 14, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση μιας κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (παρκινγκ) εμβαδού 12 τ.μ. στην οδό Χελιδονούς 60, Νέα Κηφισιά. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 105,28 τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Ιουλιανού 39, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 75 τ.μ.) που βρίσκεται στον δεύτερο (2ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 102 τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 47,56τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 38,  Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2019

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΕΣ 7678 / 5-8-2019, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΕΣ(www.redcross.gr)  ΣΤΙΣ  5-8-2019 KAI ΑΦΟΡΑ «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ», ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 1)  ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ 6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΙΑ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΕΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 5 ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΕΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Για να δείτε την αρχική απόφαση πιέστε εδώ. 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την επαγγελματική μίσθωση ενός γραφείου (εμβαδού 32,60 καθαρών τ.μ. και 34 μικτών τ.μ.) που βρίσκεται στο δεύτερο (2ο) όροφο του κτηρίου γραφείων επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑ 63 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση μιας κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (πάρκινγκ) (εμβαδού 9,24 καθαρών τ.μ. και 26,21 μικτών τ.μ.) στο υπόγειο του συγκροτήματος κτηρίων επί των οδών Εγνατία, Μπακατσέλου, Μητρ. Γενναδίου στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την επαγγελματική μίσθωση ενός επαγγελματικού αποθηκευτικού χώρου (εμβαδού 226τ.μ.) που βρίσκεται στο υπόγειο της οικοδομής επί της οδού Ζ. Παπαντωνίου 19 στη Θεσσαλονίκη (περιοχή Μαρτίου). Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 23τ.μ.)που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Μαρτίου 103 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 63τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Μαρτίου 103 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 54τ.μ.) που βρίσκεται στο ανώγειο οικοδομής στην οδό Παλαιά Κατσιμίδη στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 77,50τ.μ.) που βρίσκεται στο δεύτερο (2ο) όροφο της οικοδομής στη διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους 25 & Λυκούργου, στην Περαία Ν. Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019

Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και την εφαρμογή διαχείρισης ωροσήμανσης προσωπικού και την εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης συστημάτων προσωπικού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Εταιρεία Καθαρισμού Ρούχων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης για τη μίσθωση μιας κλειστής ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ) (Νο 6 με ΚΑΕΚ 19044000107439831) στο υπόγειο του συγκροτήματος κτηρίων επί των οδών Εγνατία, Μπακατσέλου, Μητ. Γενναδίου, εμβαδού περίπου 9,24τ.μ. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης για τη επαγγελματική μίσθωση ενός γραφείου (Β4 με ΚΑΕΚ 1904400010743818 και ΠΕΑ με Αρ. Πρωτ.: 25198/2019 Αρ. Ασφαλείας: 98ELY-R8RB1-9Y7R0-C, Ημερ. Έκδοσης: 24-02-2019) που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτηρίου γραφείων επί της οδού Εγνατία 63 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, (Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς δημοσίευση και χωρίς μεταβολή των όρων της Διακήρυξης - άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα "» συνολικού προϋπολογισμού 101.700,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό 126.108,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πιέστε εδώ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

 

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Ψυχολόγου, πιέστε εδώ. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Φροντιστή, πιέστε εδώ.

 
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση για την απευθείας διαπραγμάτευση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε την Απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το σχετικό παράρτημα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιθυμεί να καλύψει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΕΣ στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΕΣ, στην οδό Λυκαβηττού1, 106 72 Αθήνα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με προοπτική ανανέωσης, και αποδοχές όπως αυτές  καθορίζονται από το μισθολόγιο των εργαζομένων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

Α
θήνα, 9 Ιουλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Εξεύρευση εταιρείας σχετικά με την επισκευή - συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για τη «Συντήρηση - Αναγόμωση των Πυροσβεστήρων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τoν καθαρισμό όλων των χώρων των Κεντρικών Γραφείων (επταόροφου κτιρίου) του Ε.Ε.Σ., επί της οδού Λυκαβηττού 1, Αθήνα. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"» με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το συνοδευτικό έγγραφο πιέστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"» με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το συνοδευτικό έγγραφο πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ). Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το συνοδευτικό έγγραφο πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2019

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6125/2019 208.766,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη πιέστε εδώ.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6124/2019 101.700,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη πιέστε εδώ.

Διευκρινίσεις
αναφορικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαρισμού και την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης. Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πιέστε εδώ

Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στο ΒΟΛΟ, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών. Κατεβάστε την απόφαση πιέζοντας εδώ.  

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Κ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην ΑΘΗΝΑ η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών. Κατεβάστε την απόφαση πιέζοντας εδώ.  

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών. Κατεβάστε την απόφαση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"  με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"  με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"  με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 9 Μαΐου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Φροντιστή Ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα.
Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ

Αθήνα, 2 Μαΐου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.
 Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, 
πατήστε εδώ
 
Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την "Προμήθεια φαρμακευτικών ειδών" στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση 
πιέζοντας εδώ

Έγκριση διενέργειας για την "Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριστικών ειδών" στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση 
πιέζοντας εδώ

Έγκριση διενέργειας για την "Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού" στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση 
πιέζοντας εδώ  

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία 2 Απριλίου 2019. Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πιέστε εδώ

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2018. Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πιέστε εδώ

Αθήνα, 2 Απριλίου 2019


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Φροντιστών ανηλίκων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας & Καλαβρύτων. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα". Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ.  στην Αθήνα». Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου». Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.


Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση εκμίσθωσης επαγγελματικού χώρου γραφείου και μίας θέσης στάθμευσης από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Διαβάστε την Ανακοίνωση, πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019


Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Φροντιστή Ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε
εδώ

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Βόλο. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε
εδώ

Aθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Διερμηνέα στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Βόλο. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) ζητά 1 μεταφραστή Αραβικής γλώσσας και 1 μεταφραστή Φαρσί γλώσσας για τρίμηνη εργασία πλήρους και μερικής απασχόλησης αντίστοιχα. Κατεβάστε την Αγγελία πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Δεύτερη ορθή επανάληψη του πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ


Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019

Ορθή επανάληψη του πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ.  στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου.
Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση Διοικητικού υπαλλήλου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη διαφόρων θέσεων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, Αγριάς Βόλου και Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

- 2018 -

Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση αγρού στην περιοχή του Δροσερού Πέλλας από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την προκήρυξη πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη διαφόρων θέσεων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, Βόλου και Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018

-
Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ
- Έγκριση διενέργειας για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΥΟ (2) ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 25.000-30.000 KCAL»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα». Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  - ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ - ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου»  στo Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Συντήρηση  πυροσβεστήρων» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 26 Νομεβρίου 2018

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΦΑΡΜΑΚΩΝ» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου και τα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» στo Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ» στο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας «ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018

Διενέργεια για την «Προμήθεια πετρελαίου» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα».
Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018

Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Δείτε την Απόφαση διενέργειας προμήθειας πιέζοντας εδώ.

Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2018

- Εκμίσθωση διαμερίσματος επί της οδού Βασιλ. Όλγας 24Α στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.
- Εκμίσθωση τριώροφης κατοικίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

- Ανακοίνωση για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

- Ανακοίνωση για την επιλογή Συμβουλευτικής Εταιρείας Λογιστικών Υπηρεσιών. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. Κατεβάστε την Ανακοίνωση, πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε την Κατάσταση Αυτοκινήτων και Μοτοποδηλάτων Ε.Ε.Σ., πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πυροπαθών στους Δήμους Μαραθώνα, Ραφήνας - Πικερμίου και Μεγαρέων. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διατροφολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189. Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία, πιέζοντας εδώ και πιέζοντας εδώ.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189. Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία πιέζοντας εδώ και πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά Δεδομένα GDPR (κανονισμός ΕΕ 2016/697) και της ελληνικής νομοθεσίας. Καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή έργου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018:

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης - υπόδησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια καθαριστικών ειδών στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ


- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμακευτικών ειδών στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ 

 

 

 

- 2017 -

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017:

Αναλυτική περιγραφή πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, με Κωδικό ΟΠΣ 5009353, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη χρονική περίοδο 1/8/2017 - 31/12/2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 934/02-08-2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ε.Π.ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017:

Επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη λίστα των οχημάτων του Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ.. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη λίστα των οχημάτων του Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  για την ετήσια συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών της Λογιστικής Εφαρμογής SOFTONE  των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ. Για να την κατεβάσετε, πιέστε εδώ. Για τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις διαχείρισης πληροφοριακού συστήματος Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων φροντιστών ανηλίκων στο πλαίσιο λειτουργίας δύο νέων Κέντρων φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – DG ECHO/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017:

- Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών για πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στα προγράμματα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο (safe zones) εντός των δομών φιλοξενίας στη Ριτσώνα και στην Καβάλα, στο πλαίσιο του προγράμματος DG HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0036, ABAC:30-CE-0806573/00-50, “Emergency Support to assist most vulnerable migrants stranded in Greece”. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών για πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων σε τέσσερα (4) νέα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων  Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο στην Αθήνα (2), στο Στόμιο Λάρισας (1) και στα Καλάβρυτα (1), με χρηματοδότηση από κονδύλια της DG ECHO/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Multi-sectoral  assistance to and protection of migrants and refugees stranded in Greece”. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017:

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθημερινή ΣΙΤΙΣΗ 48 φιλοξενούμενων από επιχείρηση Catering του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  φύλαξη και προστασία των χώρων των δύο (2) ΞΕΝΩΝΩΝ και των γραφείων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα κλινοσκεπασμάτων και ειδών ιματιοθήκης-λινοθήκης, ειδών ιματισμού και κλινοσκεπασμάτων από ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού ρούχων των φιλοξενουμένων των χώρων του Κέντρου Φιλοξενίας ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα των χώρων των μπάνιων-τουαλετών  των δύο (2) Ξενώνων και τον γενικό καθαρισμό όλων των χώρων των δύο (2) ξενώνων, ήτοι των χώρων των γραφείων, της αίθουσας Η/Υ στο Κεντρικό Κτίριο του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ από Ιδιωτική Επιχείρηση -Συνεργείο Καθαρισμού. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.