Αρχική σελίδα   » Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί, Προσκλήσεις, Ανακοινώσεις

- 2018-

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα». Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  - ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ - ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου»  στo Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Συντήρηση  πυροσβεστήρων» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 26 Νομεβρίου 2018

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΦΑΡΜΑΚΩΝ» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου και τα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» στo Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ» στο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας «ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018

Διενέργεια για την «Προμήθεια πετρελαίου» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα».
Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018

Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Δείτε την Απόφαση διενέργειας προμήθειας πιέζοντας εδώ.

Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2018

- Εκμίσθωση διαμερίσματος επί της οδού Βασιλ. Όλγας 24Α στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.
- Εκμίσθωση τριώροφης κατοικίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

- Ανακοίνωση για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

- Ανακοίνωση για την επιλογή Συμβουλευτικής Εταιρείας Λογιστικών Υπηρεσιών. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. Κατεβάστε την Ανακοίνωση, πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε την Κατάσταση Αυτοκινήτων και Μοτοποδηλάτων Ε.Ε.Σ., πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πυροπαθών στους Δήμους Μαραθώνα, Ραφήνας - Πικερμίου και Μεγαρέων. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διατροφολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189. Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία, πιέζοντας εδώ και πιέζοντας εδώ.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189. Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία πιέζοντας εδώ και πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά Δεδομένα GDPR (κανονισμός ΕΕ 2016/697) και της ελληνικής νομοθεσίας. Καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή έργου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018:

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης - υπόδησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια καθαριστικών ειδών στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ


- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμακευτικών ειδών στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ 

 

- 2017 -


Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017:

Αναλυτική περιγραφή πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, με Κωδικό ΟΠΣ 5009353, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη χρονική περίοδο 1/8/2017 - 31/12/2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 934/02-08-2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ε.Π.ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017:

Επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη λίστα των οχημάτων του Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ


Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ.. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη λίστα των οχημάτων του Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  για την ετήσια συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών της Λογιστικής Εφαρμογής SOFTONE  των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ. Για να την κατεβάσετε, πιέστε εδώ. Για τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις διαχείρισης πληροφοριακού συστήματος Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων φροντιστών ανηλίκων στο πλαίσιο λειτουργίας δύο νέων Κέντρων φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – DG ECHO/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017:

- Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών για πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στα προγράμματα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο (safe zones) εντός των δομών φιλοξενίας στη Ριτσώνα και στην Καβάλα, στο πλαίσιο του προγράμματος DG HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0036, ABAC:30-CE-0806573/00-50, “Emergency Support to assist most vulnerable migrants stranded in Greece”. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών για πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων σε τέσσερα (4) νέα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων  Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο στην Αθήνα (2), στο Στόμιο Λάρισας (1) και στα Καλάβρυτα (1), με χρηματοδότηση από κονδύλια της DG ECHO/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Multi-sectoral  assistance to and protection of migrants and refugees stranded in Greece”. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017:

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθημερινή ΣΙΤΙΣΗ 48 φιλοξενούμενων από επιχείρηση Catering του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  φύλαξη και προστασία των χώρων των δύο (2) ΞΕΝΩΝΩΝ και των γραφείων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα κλινοσκεπασμάτων και ειδών ιματιοθήκης-λινοθήκης, ειδών ιματισμού και κλινοσκεπασμάτων από ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού ρούχων των φιλοξενουμένων των χώρων του Κέντρου Φιλοξενίας ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα των χώρων των μπάνιων-τουαλετών  των δύο (2) Ξενώνων και τον γενικό καθαρισμό όλων των χώρων των δύο (2) ξενώνων, ήτοι των χώρων των γραφείων, της αίθουσας Η/Υ στο Κεντρικό Κτίριο του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ από Ιδιωτική Επιχείρηση -Συνεργείο Καθαρισμού. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.