Αρχική σελίδα   » Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί, Προσκλήσεις, Ανακοινώσεις

- 2019 - 


Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το Έργο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επί της οδού Λυκαβηττού 1, Αθήνα, του κτιρίου της Κεντρικής Αποθήκης Ε.Ε.Σ., επί της οδού ‘Aστρους 111-113, Κολωνός και του κτιρίου του Σταθμού των Πρώτων Βοηθειών, επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 21, Αθήνα». Για να δείτε το συνοπτικό διαγωνισμό πιέστε εδώ. Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα με την προκήρυξη πιέστε εδώ.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να διαβάσετε την απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού 24.000 € περίπου για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία. Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Ψυχολόγου, πιέστε εδώ.
Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Φροντιστή, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (A’ και B’) επί της οδού Αλκιβιάδου 4 στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Για περισσότερες πληροφορίες, για το Κ.Φ.Α.Α. A’ πατήστε εδώ και για το Κ.Φ.Α.Α. B’ πατήστε εδώ.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.


Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια Πυροσβεστήρων» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2019


Επανάληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ. που επιθυμεί να καλύψει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., στην οδό Λυκαβηττού 1, 106 72 Αθήνα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με προοπτική ανανέωσης, και αποδοχές όπως αυτές καθορίζονται από το μισθολόγιο των εργαζομένων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 105τ.μ.) που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Αθανασίου Διάκου 14, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση μιας κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (παρκινγκ) εμβαδού 12 τ.μ. στην οδό Χελιδονούς 60, Νέα Κηφισιά. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 105,28 τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Ιουλιανού 39, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 75 τ.μ.) που βρίσκεται στον δεύτερο (2ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 102 τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Κορυδαλλέως 3-5, Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιoν των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 47,56τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Σούτσου 38,  Αθήνα. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2019

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΕΣ 7678 / 5-8-2019, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΕΣ(www.redcross.gr)  ΣΤΙΣ  5-8-2019 KAI ΑΦΟΡΑ «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ», ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 1)  ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ 6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΙΑ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΕΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 5 ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΕΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Για να δείτε την αρχική απόφαση πιέστε εδώ. 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την επαγγελματική μίσθωση ενός γραφείου (εμβαδού 32,60 καθαρών τ.μ. και 34 μικτών τ.μ.) που βρίσκεται στο δεύτερο (2ο) όροφο του κτηρίου γραφείων επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑ 63 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση μιας κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (πάρκινγκ) (εμβαδού 9,24 καθαρών τ.μ. και 26,21 μικτών τ.μ.) στο υπόγειο του συγκροτήματος κτηρίων επί των οδών Εγνατία, Μπακατσέλου, Μητρ. Γενναδίου στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την επαγγελματική μίσθωση ενός επαγγελματικού αποθηκευτικού χώρου (εμβαδού 226τ.μ.) που βρίσκεται στο υπόγειο της οικοδομής επί της οδού Ζ. Παπαντωνίου 19 στη Θεσσαλονίκη (περιοχή Μαρτίου). Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 23τ.μ.)που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Μαρτίου 103 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 63τ.μ.) που βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο της οικοδομής επί της οδού Μαρτίου 103 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 54τ.μ.) που βρίσκεται στο ανώγειο οικοδομής στην οδό Παλαιά Κατσιμίδη στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί ενώπιων των ενδιαφερομένων και ειδικής επιτροπής, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 για την μίσθωση ενός διαμερίσματος (εμβαδού 77,50τ.μ.) που βρίσκεται στο δεύτερο (2ο) όροφο της οικοδομής στη διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους 25 & Λυκούργου, στην Περαία Ν. Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019

Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και την εφαρμογή διαχείρισης ωροσήμανσης προσωπικού και την εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης συστημάτων προσωπικού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Εταιρεία Καθαρισμού Ρούχων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης για τη μίσθωση μιας κλειστής ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ) (Νο 6 με ΚΑΕΚ 19044000107439831) στο υπόγειο του συγκροτήματος κτηρίων επί των οδών Εγνατία, Μπακατσέλου, Μητ. Γενναδίου, εμβαδού περίπου 9,24τ.μ. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης για τη επαγγελματική μίσθωση ενός γραφείου (Β4 με ΚΑΕΚ 1904400010743818 και ΠΕΑ με Αρ. Πρωτ.: 25198/2019 Αρ. Ασφαλείας: 98ELY-R8RB1-9Y7R0-C, Ημερ. Έκδοσης: 24-02-2019) που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτηρίου γραφείων επί της οδού Εγνατία 63 στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, (Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς δημοσίευση και χωρίς μεταβολή των όρων της Διακήρυξης - άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα "» συνολικού προϋπολογισμού 101.700,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό 126.108,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πιέστε εδώ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

 

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Ψυχολόγου, πιέστε εδώ. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων αναφορικά με τη θέση εργασίας Φροντιστή, πιέστε εδώ.

 
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση για την απευθείας διαπραγμάτευση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε την Απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το σχετικό παράρτημα πιέστε εδώ.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιθυμεί να καλύψει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΕΣ στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΕΣ, στην οδό Λυκαβηττού1, 106 72 Αθήνα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με προοπτική ανανέωσης, και αποδοχές όπως αυτές  καθορίζονται από το μισθολόγιο των εργαζομένων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

Α
θήνα, 9 Ιουλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Εξεύρευση εταιρείας σχετικά με την επισκευή - συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Έγκριση διενέργειας για τη «Συντήρηση - Αναγόμωση των Πυροσβεστήρων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου» η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Για να κατεβάσετε την Απόφαση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τoν καθαρισμό όλων των χώρων των Κεντρικών Γραφείων (επταόροφου κτιρίου) του Ε.Ε.Σ., επί της οδού Λυκαβηττού 1, Αθήνα. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"» με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το συνοδευτικό έγγραφο πιέστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"» με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το συνοδευτικό έγγραφο πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου και μίας (1) θέσης Φροντιστή ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ). Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε το συνοδευτικό έγγραφο πιέστε εδώ.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2019

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υπηρεσιών σίτισης με διανομή γευμάτων σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ανά Κέντρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6125/2019 208.766,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη πιέστε εδώ.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6124/2019 101.700,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη πιέστε εδώ.

Διευκρινίσεις
αναφορικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαρισμού και την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης. Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πιέστε εδώ

Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στο ΒΟΛΟ, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών. Κατεβάστε την απόφαση πιέζοντας εδώ.  

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Κ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην ΑΘΗΝΑ η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών. Κατεβάστε την απόφαση πιέζοντας εδώ.  

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών. Κατεβάστε την απόφαση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"  με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"  με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα"  με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 όπου συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020. Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 9 Μαΐου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Φροντιστή Ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα.
Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ

Αθήνα, 2 Μαΐου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.
 Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, 
πατήστε εδώ
 
Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την "Προμήθεια φαρμακευτικών ειδών" στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση 
πιέζοντας εδώ

Έγκριση διενέργειας για την "Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριστικών ειδών" στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση 
πιέζοντας εδώ

Έγκριση διενέργειας για την "Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού" στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση 
πιέζοντας εδώ  

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία 2 Απριλίου 2019. Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πιέστε εδώ

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2018. Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πιέστε εδώ

Αθήνα, 2 Απριλίου 2019


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Φροντιστών ανηλίκων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας & Καλαβρύτων. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα". Κατεβάστε την Πρόσκληση πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε συνοδευτικό έγγραφο πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε σχετικό Παράρτημα πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ.  στην Αθήνα». Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

«Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου». Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.


Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση εκμίσθωσης επαγγελματικού χώρου γραφείου και μίας θέσης στάθμευσης από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Διαβάστε την Ανακοίνωση, πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019


Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Φροντιστή Ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε
εδώ

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Ψυχολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Βόλο. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε
εδώ

Aθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας Διερμηνέα στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Βόλο. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) ζητά 1 μεταφραστή Αραβικής γλώσσας και 1 μεταφραστή Φαρσί γλώσσας για τρίμηνη εργασία πλήρους και μερικής απασχόλησης αντίστοιχα. Κατεβάστε την Αγγελία πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Δεύτερη ορθή επανάληψη του πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ


Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019

Ορθή επανάληψη του πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ.  στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τις δύο (2) θέσεις Φροντιστών ανηλίκων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου.
Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για τη θέση Διοικητικού υπαλλήλου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη διαφόρων θέσεων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, Αγριάς Βόλου και Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

- 2018 -

Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση αγρού στην περιοχή του Δροσερού Πέλλας από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την προκήρυξη πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη διαφόρων θέσεων στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, Βόλου και Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα” με Κωδικό ΟΠΣ 5022189, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018

-
Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ
- Έγκριση διενέργειας για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΥΟ (2) ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 25.000-30.000 KCAL»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα». Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  - ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ - ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια πετρελαίου»  στo Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Έγκριση διενέργειας για την «Συντήρηση  πυροσβεστήρων» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 26 Νομεβρίου 2018

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΦΑΡΜΑΚΩΝ» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου και τα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» στo Κέντρo Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ» στο Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας «ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ» στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Απόφαση διενέργειας προμήθειας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»  στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση, πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018

Διενέργεια για την «Προμήθεια πετρελαίου» στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα».
Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018

Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Κατεβάστε την Απόφαση πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Δείτε την Απόφαση διενέργειας προμήθειας πιέζοντας εδώ.

Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2018

- Εκμίσθωση διαμερίσματος επί της οδού Βασιλ. Όλγας 24Α στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.
- Εκμίσθωση τριώροφης κατοικίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

- Ανακοίνωση για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Λογιστών. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.

- Ανακοίνωση για την επιλογή Συμβουλευτικής Εταιρείας Λογιστικών Υπηρεσιών. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. Κατεβάστε την Ανακοίνωση, πιέζοντας εδώ. Κατεβάστε την Κατάσταση Αυτοκινήτων και Μοτοποδηλάτων Ε.Ε.Σ., πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πυροπαθών στους Δήμους Μαραθώνα, Ραφήνας - Πικερμίου και Μεγαρέων. Κατεβάστε την Ανακοίνωση πιέζοντας εδώ.


Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διατροφολόγου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα. Η πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα" με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189. Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία, πιέζοντας εδώ και πιέζοντας εδώ.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» τα οποία συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου "Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189. Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία πιέζοντας εδώ και πιέζοντας εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά Δεδομένα GDPR (κανονισμός ΕΕ 2016/697) και της ελληνικής νομοθεσίας. Καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή έργου πιέστε εδώ.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018:

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης - υπόδησης στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια καθαριστικών ειδών στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ


- Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμακευτικών ειδών στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου: “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πιέστε εδώ 

 

 

 

- 2017 -

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017:

Αναλυτική περιγραφή πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, με Κωδικό ΟΠΣ 5009353, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη χρονική περίοδο 1/8/2017 - 31/12/2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 934/02-08-2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης-Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ε.Π.ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017:

Επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη λίστα των οχημάτων του Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια ασφάλιση όλων των οχημάτων, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων του Ε.Ε.Σ.. Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πιέστε εδώ. Για να κατεβάσετε τη λίστα των οχημάτων του Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017:

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  για την ετήσια συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών της Λογιστικής Εφαρμογής SOFTONE  των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ. Για να την κατεβάσετε, πιέστε εδώ. Για τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις διαχείρισης πληροφοριακού συστήματος Ε.Ε.Σ., πιέστε εδώ.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων φροντιστών ανηλίκων στο πλαίσιο λειτουργίας δύο νέων Κέντρων φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – DG ECHO/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017:

- Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών για πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στα προγράμματα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο (safe zones) εντός των δομών φιλοξενίας στη Ριτσώνα και στην Καβάλα, στο πλαίσιο του προγράμματος DG HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0036, ABAC:30-CE-0806573/00-50, “Emergency Support to assist most vulnerable migrants stranded in Greece”. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών για πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων σε τέσσερα (4) νέα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων  Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο στην Αθήνα (2), στο Στόμιο Λάρισας (1) και στα Καλάβρυτα (1), με χρηματοδότηση από κονδύλια της DG ECHO/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Multi-sectoral  assistance to and protection of migrants and refugees stranded in Greece”. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017:

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθημερινή ΣΙΤΙΣΗ 48 φιλοξενούμενων από επιχείρηση Catering του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  φύλαξη και προστασία των χώρων των δύο (2) ΞΕΝΩΝΩΝ και των γραφείων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα κλινοσκεπασμάτων και ειδών ιματιοθήκης-λινοθήκης, ειδών ιματισμού και κλινοσκεπασμάτων από ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού ρούχων των φιλοξενουμένων των χώρων του Κέντρου Φιλοξενίας ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (Κ.Φ.Α.Α.Α.Α.) στο ΒΟΛΟ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.

- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα των χώρων των μπάνιων-τουαλετών  των δύο (2) Ξενώνων και τον γενικό καθαρισμό όλων των χώρων των δύο (2) ξενώνων, ήτοι των χώρων των γραφείων, της αίθουσας Η/Υ στο Κεντρικό Κτίριο του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (ΚΦΑΑΑΑ) στον ΒΟΛΟ από Ιδιωτική Επιχείρηση -Συνεργείο Καθαρισμού. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πιέστε εδώ.