Αρχική σελίδα   » Επικοινωνία

Κεντρική Διοίκηση
Λυκαβηττού 1, 106 72  Αθήνα
Θυρωρείο: 210 36 13 848

Γραφείο Προέδρου
Τηλ. 210 36 13 570
Email: president@redcross.gr

Γενική Γραμματεία
Τηλ. 210 36 13 563
Email: secretary_general@redcross.gr

Τμήμα Μητρώου Μελών

Τηλ. 210 36 02 410
Email: melh_ees@redcross.gr

Κεντρικό Λογιστήριο
Τηλ. 210 36 13 561
Email: doy@redcross.gr

Τομέας Νοσηλευτικής
Τηλ. 210 36 33 940, 210 36 13 565
Email: nsd@redcross.gr

Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας
Τηλ. 210 36 29 842, 210 32 50 577
Email: swd@redcross.gr

Διεθνείς Σχέσεις
Τηλ. 210 36 21 681
Email: ir@redcross.gr

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
Τηλ. 210 3609825
Εmail: pr@redcross.gr  
 
Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών
Γ' Σεπτεμβρίου 21, 10432 Αθήνα
Τηλ.: 210 52 48 132
Email: info@samarites.gr 
Ιστοσελίδα : www.samarites.gr

Διεύθυνση Αναζητήσεων 
Γ' Σεπτεμβρίου 21, 104 32  Αθήνα

Τηλ. 210 52 30 043
Email: tracingstaff@redcross.gr

Διεύθυνση Νεότητας
Αθανασάκη 1, 115 26 Αθήνα
Τηλ.210 69 83 778
Email: youth@redcross.gr


Αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία επικοινωνίας των Υπηρεσιών Ε.Ε.Σ., εδώ