Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Λειτουργία προγράμματος ΣΤΕΓΗ PLUS +



ΚΕΝΤΡΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
ΣΤΕΓΗ PLUS +
σε Αθήνα και Πάτρα

Στο πλαίσιο του προγράμματος SOAM (Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece) η PRAKSIS και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ λειτουργούν Κέντρα Φιλοξενίας στην Αθήνα και την Πάτρα για τη στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που έχουν υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση ασύλου (μονογονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι, θύματα βασανιστηρίων κλπ).

Από τις 10 Ιανουαρίου 2014, λειτουργεί στην Αθήνα Κέντρο Φιλοξενίας με δυνατότητα στέγασης σαράντα (40) ασυνόδευτων ανηλίκων ενώ αντίστοιχο Κέντρο λειτουργεί στην Πάτρα (τα εγκαίνια του οποίου πραγμτοποιήθηκαν στις 20 Μαρτίου 2014), με δυνατότητα στέγασης σαράντα (40) ασυνόδευτων ανηλίκων και σαράντα (40) ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
- Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγαση, σίτιση, υγειονομική μέριμνα, εκπαίδευση, ασφάλεια)
- Ψυχοκοινωνική στήριξη
- Νομική συνδρομή
- Ιατρονοσηλευτική φροντίδα
- Υπηρεσίες διερμηνείας/ διαμεσολάβησης
- Υπηρεσίες συνοδείας
- Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής
- Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας
- Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
- Διασύνδεση με την αγορά εργασίας για ενηλίκους

Τη διαχείριση του Κέντρου Φιλοξενίας στην Αθήνα έχει αναλάβει η PRAKSIS, σε συνεργασία με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ (υπεύθυνο για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τη δημιουργική απασχόληση των φιλοξενουμένων). Στην Πάτρα, η PRAKSIS υλοποιεί τις δράσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τις αντίστοιχες δράσεις για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.stegiplus.com/
Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο, πιέστε εδώ.
Για μια σύντομη παρουσίαση των Κέντρων Φιλοξενίας, πιέστε εδώ,
Για το φωτογραφικό υλικό από τη σχετική Συνέντευξη Τύπου (Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Γκάζι 27 Μαρτίου 2014), πιέστε εδώ.

Επικοινωνία:
- Κέντρο Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ΣΤΕΓΗ PLUS (+) Σκιάθου 89, Τ.Κ. 11 255 Αθήνα, Τηλ: 210 2022388
- Κέντρο Φιλοξενίας ευάλωτων πληθυσμών και ασυνόδευτων ανηλίκων ΣΤΕΓΗ PLUS (+) Σατωβριάνδου 17 και Ρήγα Φεραίου 18, Τ.Κ. 26223 Πάτρα, Τηλ: 2610 277706

Μαργαρίτα Πετρόγγονα
Press Officer PRAKSIS
Τηλ.: 210 5205200 , 6934693215
Email:
presspraksis@gmail.com

<< Επιστροφή