Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Επιχορήγηση Ε.Ε.Σ.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενέκρινε την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 χρηματοδότηση ύψους 1.705.875,00 ευρώ προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των τριών (3) Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, στην Αγριά Βόλου και στα Καλάβρυτα, εντάσσοντάς τα στον Ειδικό Στόχο «'Aσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή /'Aσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Τα προαναφερθέντα Κέντρα, με δυνατότητα φιλοξενίας (30) ασυνόδευτων ανηλίκων το καθένα, δεν επικεντρώνονται μόνο στην ασφαλή διαβίωση και την εξασφάλιση κατοικίας σε ασυνόδευτους ανήλικους, αλλά και στην κάλυψη των ψυχοκοινωνικών και λοιπών αναγκών τους, με απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα, οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

-
Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, όπως στέγαση, σίτιση, ασφάλεια κ.ά.
-
Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
-
Νομική συμβουλευτική
-
Διερμηνεία για το σύνολο των υπηρεσιών
-
Διασφάλιση της πρόσβασης των ανηλίκων στο εκπαιδευτικό σύστημα και υποστηρικτική διδασκαλία εντός της δομής (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, κλπ)
-
Προαγωγή της υγείας και υπηρεσίες ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ενημέρωση - εκπαίδευση σε θέματα αγωγής υγείας, κάλυψη αναγκών πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας των φιλοξενουμένων ανηλίκων

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση των συγκεκριμένων Κέντρων, όπως επίσης και τη συνολικότερη παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, το χρονοδιάγραμμα του οποίου έχει ως εξής:

1.
Χρηματοδότηση λειτουργίας Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, από 1 Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 (αναδρομική ισχύς).
2.
Χρηματοδότηση λειτουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, από 1 Μαΐου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποκτά ιδιαίτερη σημασία τη δεδομένη χρονική συγκυρία, καθώς διασφαλίζει ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας και φροντίδας για τους ασυνόδευτους ανήλικους και τη σταδιακή προετοιμασία για την αυτονόμησή τους.


<< Επιστροφή