Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Απάντηση Κοινής Επιτροπής Καταστατικού

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2018

Απάντηση Κοινής Επιτροπής Καταστατικού προς τον Ε.Ε.Σ.  για το υποβληθέν σχέδιο Καταστατικού
 

Σας αποστέλλουμε τη μετάφραση και το πρωτότυπο κείμενο της Απάντησης της Κοινής Επιτροπής Καταστατικού προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Κύριε Πρόεδρε,

Εκ μέρους της Κοινής Επιτροπής Καταστατικών (Κ.Ε.Κ.) και του συνάδελφού μου κ. Stéphane Hankins επιβεβαιώνω ότι έλαβα το σχέδιο Καταστατικού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η Κ.Ε.Κ. έχει επεξεργαστεί το υποβληθέν σχέδιο και δηλώνει ότι:

(1) ελήφθησαν υπόψη όλες οι συστάσεις και οι προτάσεις της Κ.Ε.Κ. που κοινοποιήθηκαν στον Ε.Ε.Σ. με επιστολή της 6ης Νοεμβρίου 2018, και ότι
(2) το σχέδιο Καταστατικού είναι πλέον σε πλήρη συμφωνία με τα πρότυπα που ισχύουν για τα Καταστατικά των υπολοίπων Εθνικών Συλλόγων και τα οποία παρατίθενται στις "Οδηγίες περί Καταστατικών των Εθνικών Συλλόγων, 2018".

Η υπογεγραμμένη επιστολή της Επιτροπής θα αποσταλεί στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018.

Θερμούς χαιρετισμούς,

Stéphane J. Hankins
Νομικός Σύμβουλος
Τομέας Συνεργασίας και Συντονισμού
Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού

Drina Karahasanovic
Ανώτατο Στέλεχος Νομικού Τμήματος και Εποπτείας Πολιτικής
Υποστήριξη Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου
Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου


Πρωτότυπο
κείμενο

Dear Mr President,


On behalf of the Joint Statutes Commission (JSC) and my colleague Stéphane Hankins, this is to acknowledge receipt of the draft Statutes of the Hellenic Red Cross, as submitted through below attached your mail.

The JSC has analysed the submitted draft version and established that

(1) all JSC's recommendations and suggestion communicated to the Hellenic Red Cross in its letter dated 6 November 2018 were taken into account, and
(2) the draft Statutes are now in full conformity with the Standards for National Society Statutes, set forth in the Guidance for National Society Statutes, 2018.

The signed Commission's letter will be sent to you/Hellenic Red Cross on Monday 12 November 2018.

Kind regards,

Stéphane J. Hankins
Legal adviser
Cooperation and Coordination within the Movement
International Committee of the Red Cross

Drina Karahasanovic
Senior Officer Legal Base and Policy Oversight
Governance and Board Support
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

 

 

<< Επιστροφή