Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Δικαιολογητικά για κατάθεση Υποψηφιότητας

Δικαιολογητικά για την κατάθεση Υποψηφιότητας για Κ.Δ.Σ./ Εξελεγκτική Επιτροπή/ Επιτροπή Δεοντολογίας:

- Αίτηση Υποψηφιότητας για Κ.Δ.Σ./ Εξελεγκτική Επιτροπή/ Επιτροπή Δεοντολογίας, πιέστε εδώ για αρχείο pdf, πιέστε εδώ για αρχείο word
- Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Υποψηφίου για το Κ.Δ.Σ., πιέστε εδώ για αρχείο pdf, πιέστε εδώ για αρχείο word
- Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Υποψηφίου για την Εξελεγκτική Επιτροπή, πιέστε εδώ για αρχείο pdf, πιέστε εδώ για αρχείο word
- Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Υποψηφίου για την Επιτροπή Δεοντολογίας, πιέστε εδώ για αρχείο pdf, πιέστε εδώ για αρχείο word
- Υπόδειγμα Παρουσίασης Υποψηφίου για το Κ.Δ.Σ., πιέστε εδώ για αρχείο pdf, πιέστε εδώ για αρχείο word

 

Δικαιολογητικά για την κατάθεση Υποψηφιότητας για τα Περιφερειακά Συμβούλια των Π.Τ. του ΕΕΣ:

- Αίτηση Υποψηφιότητας για Περιφερειακό Συμβούλιο, πιέστε εδώ για αρχείο pdf, πιέστε εδώ για αρχείο word
- Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Υποψηφίου για Περιφερειακό Συμβούλιο, πιέστε εδώ για αρχείο pdf, πιέστε εδώ για αρχείο word
- Υπόδειγμα Παρουσίασης Υποψηφίου για Περιφερειακό Συμβούλιο, πιέστε εδώ για αρχείο pdf, πιέστε εδώ για αρχείο word

 

 

<< Επιστροφή