Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Εξελικτικές Μεταρρυθμίσεις του Ε.Ε.Σ.

Αγαπητές ερυθροσταυρίτισσες,

Αγαπητοί ερυθροσταυρίτες,

Όπως είναι γνωστό σε όλους μας και έχει καταστεί σαφές προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, από τα Όργανα της Διεθνούς Ομοσπονδίας, είμαστε υποχρεωμένοι να εκσυγχρονίσουμε και να εναρμονίσουμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη λοιπόν είναι να πραγματοποιήσουμε τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε ο Ε.Ε.Σ. να επανέλθει το ταχύτερο δυνατόν στους κόλπους της Διεθνούς κοινότητας.

Δεσμευόμαστε λοιπόν να ακολουθήσουμε έναν «Οδικό Χάρτη» που συμφωνήθηκε με την ΔΟΕΣ και να αναπτύξουμε στον μέγιστο βαθμό την δύναμή μας, που είναι το ανθρωπιστικό εθελοντικό δίκτυο, συμβάλλοντας στη μείωση των τρωτών σημείων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την διοικητική υποστήριξη των εθελοντών, που οφείλει να είναι εναρμονισμένη με τα εκπαιδευτικά, συντονιστικά και επιχειρησιακά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας.

Οι τεράστιες αναπτυξιακές προκλήσεις μαζί με τις συστάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας υπαγορεύουν την δημιουργία ενιαίου εθελοντικού Τομέα δημιουργώντας ένα εθελοντικό σώμα που πρέπει να είναι σωστά δομημένο παρέχοντας συντονισμό, οικονομική και τεχνική υποστήριξη. Οικονομικοί, κοινωνικοί και λειτουργικοί λόγοι στοιχειοθετούν την εναρμόνιση με τα Διεθνή πρότυπα απαλλάσσοντας το Εθελοντικό σώμα από τις αγκυλώσεις που το ταλαιπωρούσαν κατά το παρελθόν.

Αυτή η «πολιτική» θα εφαρμοστεί και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την καλύτερη διανομή των στρατηγικά σημαντικών ρόλων, βελτιώνοντας την καθολική λειτουργία του Εθελοντικού σώματος σε ευρύτερα συναφή πλαίσια.

Η κατανόηση ενός σημαντικού σχεδίου μιας Εθελοντικής Ένωσης προσθέτει ευελιξία και σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να καθιερώσει βασικές αξίες και συμπεριφορές που θα ενισχύουν έμπρακτα την σημασία του εθελοντισμού στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Η Εθελοντική Ένωση είναι ένα μέσο που θέτει σε εφαρμογή τις θεμελιώδεις αρχές της εθελοντικής υπηρεσίας και το συλλογικό πεδίο δράσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προκλήσεων.

Η Ενότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές του κινήματός μας που δεν μπορούμε να απαξιούμε. Οφείλουμε λοιπόν να επιδεικνύουμε όλοι μας τον ανάλογο σεβασμό εναρμονίζοντας την δομή μας σε μια συνολική μονάδα που θα δρα από κοινού με τις ανάλογες για τον κάθε τομέα οριοθετημένες κατευθύνσεις και αρμοδιότητες προσφέροντας νέες δυνατότητες δράσεων.

Οφείλουμε να δημιουργήσουμε διαδικασίες και πρακτικές που θα διευκολύνουν την προβλεψιμότητα και θα αυξάνουν την αποτελεσματικότητά μας στην διαχείριση και στον συντονισμό παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειάς μας.

Αυτή η ενοποιητική διαδικασία δημιουργεί αυξημένες πιέσεις στην διαδικασία μεταρρύθμισης του συστήματος, μεταβάλλοντας τον τρόπο διαχείρισης των εσωτερικών μας σχέσεων. Αυτές όμως οι αλλαγές που προβλέπονται στις διαδικασίες και δομές που διαχειρίζονταν ο κάθε τομέας, δεν θα επηρεάσουν τον πυρήνα του διοικητικού συστήματός μας. Τούτο αποδεικνύεται από τα επιτυχημένα πρότυπα, των ήδη εναρμονισμένων με τις οδηγίες, των εθνικών συλλόγων Ε.Σ./Ε.Η. των άλλων κρατών.

Όσο πιο διασπασμένη είναι η παρεχόμενη εθελοντική δράση, τόσο πιο δύσκολη είναι η επίτευξη ομοφωνίας και η πραγματοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης. Η ύπαρξη πολλών θεσμικών δομών, εμποδίζει την διαδικασία προσαρμογής, μετριάζει την ενδυνάμωσή τους και περιορίζει την ικανότητά τους να επιτύχουν τις στοχευόμενες δράσεις.

Η δυνατότητα πραγματοποίησης μεταρρυθμίσεων δεν είναι μια στατική μεταβλητή. Αντίθετα, είναι μια δυναμική μεταβλητή που πρέπει να υιοθετήσουμε προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Υπερεθνικό επίπεδο που με την σειρά του θα μας βοηθήσει  να  ενισχύσουμε την θέση μας στο Διεθνές επίπεδο.

Το μέλλον απαιτεί να απαγκιστρωθούμε από τις πρακτικές που οδήγησαν τον Ε.Ε.Σ. στο αδιέξοδο όσο και αν αυτό ενοχλεί όσους είναι γαντζωμένοι σε αυτές κρατώντας όμηρο τον εθελοντικό κόσμο στις «ορέξεις» τους και τα συμφέροντά τους.

Σήμερα, όλοι είμαστε σε θέση να διακρίνουμε και να κρίνουμε τις πρακτικές που ελάμβαναν χώρα στον Οργανισμό οδηγώντας τον στην απομόνωση και στο περιθώριο μακριά από τους «κόλπους» της Διεθνούς Ομοσπονδίας και όλοι μας αναγνωρίζουμε πλέον τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν κάτω από την καθοδήγηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας ώστε να βρεθεί «χώρος» για ένα συλλογικό σχέδιο δράσης που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.


Με Ερυθροσταυρικούς Χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.

Dr. Aντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.


 

<< Επιστροφή