Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Προσχέδιο Κανονισμού Νέου Τομέα Εθελοντισμού ΕΕΣ

Διαβάστε το "Προσχέδιο Κανονισμού Νέου Τομέα Εθελοντισμού Ε.Ε.Σ." πιέζοντας εδώ.

Σας γνωρίζουμε ότι το Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ. αποφάσισε την παράταση της διαβούλευσης του Προσχεδίου Κανονισμού του Ενιαίου Τομέα Εθελοντών Ε.Ε.Σ. έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη σύνταξη του εν λόγω Κανονισμού. Για να διαβάσετε την σχετική απόφαση πιέστε εδώ.

Σημείο αναφοράς της διαβούλευσης και των παρατηρήσεων θα είναι ο νεοσυσταθής Ενιαίος Τομέας Εθελοντών Ε.Ε.Σ. Συνεπώς, μπορείτε να απευθύνετε τα σχόλιά σας στο volunteering@redcross.gr Στη συνέχεια, οι παρατηρήσεις σας θα προωθούνται στην Επιτροπή Σύνταξης του Ενιαίου Κανονισμού Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

<< Επιστροφή