Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικής 2020-2025 του ΕΕΣ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) έχει ξεκινήσει, τους τελευταίους δύο μήνες, τη διαδικασία ανάπτυξης της Στρατηγικής του για την πενταετία 2020-2025, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, τις προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας αλλά και τη Στρατηγική του διεθνούς Ερυθροσταυρικού Κινήματος.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΕΣ καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους εθελοντές, τα μέλη, τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων του, αλλά και όλη την ελληνική κοινωνία, με σκοπό τη συν-διαμόρφωση των στόχων της νέας Στρατηγικής του, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοκρατικότητα, η διαφάνεια, η εξωστρέφεια και, κυρίως, η συνάφεια των δράσεών του με τις σύγχρονες ανθρωπιστικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχέδιο των στρατηγικών στόχων και τις προτεινόμενες ανθρωπιστικές προκλήσεις που προτίθεται να αντιμετωπίσει ο ΕΕΣ τα επόμενα πέντε χρόνια, αν επισκεφτείτε το σχετικό blog: Strategy2020-25ees.blogspot.com

Όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της Στρατηγικής 2020-2025 του ΕΕΣ, μπορούν να στείλουν τα σχόλια και τις απόψεις τους στο email: Strategy2020-25.ees@redcross.gr ή να τα αναρτήσουν στο blog: Strategy2020-25ees.blogspot.com

Το σχέδιο των στρατηγικών στόχων & των προτεινόμενων ανθρωπιστικών προκλήσεων θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τ.ε.

 

<< Επιστροφή