Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Ανακοίνωση Ενιαίου Τομέα Εθελοντισμού Ε.Ε.Σ.

Με τη στήριξη του Προέδρου, Dr. Αντώνιου Αυγερινού και του Κ.Δ.Σ, ο Ενιαίος Τομέας Εθελοντισμού κατάφερε να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες συνεννοήσεις με την Διεθνή Ομοσπονδία ΕΣ/ΕΗ (Δ.Ο.Ε.Σ.) και να επιτύχει την υπογραφή συμβολαίου για την ασφαλιστική κάλυψη των ενεργών εθελοντών του Ε.Ε.Σ, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τη Δ.Ο.Ε.Σ..

Χάρη στο εν λόγω ασφαλιστικό συμβόλαιο, το κόστος του οποίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Ε.Ε.Σ, οι 5.500 εθελοντές του σε όλη την Ελλάδα έχουν πλέον τη δυνατότητα  και καθ' όλο το τρέχον έτος, να παρέχουν με ασφάλεια τις υπηρεσίες τους αποτελώντας ασπίδα ανθρωπιστικής προστασίας και προσφοράς για τις κοινωνίες τους και τη χώρα. Αυτό βέβαια, δεν αποτελεί, παρά ένα πρώτο βήμα, στη διαρκή προσπάθεια του Εθνικού Συλλόγου και της Διοίκησής του να δημιουργήσει, σε αυτήν τη νέα εποχή για τον Ε.Ε.Σ, ένα δυναμικό και ικανό πλαίσιο δράσης, αντίστοιχο με εκείνο του Διεθνούς Κινήματος ΕΣ/ΕΗ, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη και ουσιαστική συμβολή των εθελοντών του, στην πραγματοποίηση του ανθρωπιστικού του Έργου.

Ο Ενιαίος Τομέας Εθελοντισμού, από την πρώτη στιγμή της σύστασής του, δεσμεύτηκε στην προαγωγή του εθελοντισμού, ο οποίος αποτελεί μία από τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος και πυλώνα της Ανθρωπιστικής Αποστολής του. Αυτό δεν σημαίνει, παρά τη διαρκή ενίσχυση και φροντίδα της εθελοντικής δύναμης και δυναμικής του Οργανισμού, τιμώντας το γεγονός ότι το ερυθροσταυρικό πνεύμα και δεν γνωρίζει σύνορα και έχει αποδέκτη τον κάθε άνθρωπο, με άλλα λόγια όλους εμάς!

<< Επιστροφή