Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Ανακοίνωση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Ε.Σ.

Σας γνωρίζουμε ότι η εγγραφή μελών για τις Αρχαιρεσίες της 29ης Μαΐου 2022, έχει καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00. 


Για την διευκόλυνσή σας θα υπάρχει διευρυμένο ωράριο στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ (Λυκαβηττού 1 ) και θα έχει ως εξής: 

Μ. Τρίτη 19/4/2022: 8:00 - 17:00 

Μ. Τετάρτη 19/4/2022: 8:00 - 17:00 

Μ. Πέμπτη 20/4/2022: 8:00 - 15:00 

Τρίτη 26/4/2022:  8:00 - 15:00 

Τετάρτη 27/4/2022: 8:00 - 17:00 

Πέμπτη 28/4/2022:  8:00 - 15:00 


Όσον αφορά τα Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ, εκτός Νομού Αττικής θα επικοινωνήσετε με αυτά προκειμένου να σας ενημερώσουν για το ωράριο λειτουργίας τους. 


Επίσης, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Σ της 14ης Απριλίου 2022, σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των Αρχαιρεσιών, θα ακολουθηθεί η πρακτική της επιβεβαίωσης ταυτοπροσωπίας με αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των μελών που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν εντός του έτους 2022. Η ταυτοπροσωπία των μελών που εγράφησαν από τις αρχές του έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ε.Ε.Σ (Λυκαβηττού 1) για όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του Νομού Αττικής. 

<< Επιστροφή