Αρχική σελίδαΤομείς & Διευθύνσεις Ε.Ε.Σ.   » Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Η πολύχρονη παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις πιο δύσκολες και έκρυθμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας είναι μια παρακαταθήκη εμπειρίας αλλά και ανάμνησης  του ανθρώπινου πόνου. Η ευαισθησία του Συλλόγου απέναντι στην αγωνία, την αρρώστια, την πείνα και την ανθρώπινη δυστυχία κινητοποιεί τη δράση του εντός και εκτός Ελλάδος όπου υπάρχει ανάγκη. 

Ως ενεργό μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, συμμετέχει στο διεθνές έργο του Κινήματος που στηρίζεται στην αλληλοϋποστήριξη και τη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Συλλόγων. Για να πραγματοποιηθεί ομαλά η συνεργασία και για να διασφαλίζεται η κατάλληλη και αποτελεσματική αποστολή βοήθειας, τις σημαντικές και πολύπλοκες διαδικασίες των διεθνών επαφών του Συλλόγου αναλαμβάνει η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα, η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει τις διαδικασίες συνεννόησης με τους Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών και με τα Διεθνή Όργανα του Κινήματος, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι πόροι του εξωτερικού. Παράλληλα, φροντίζει για την προβολή σε διεθνές επίπεδο της δράσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που επικρατούν σε πολλές χώρες του κόσμου αλλά και ότι οι ανθρώπινη ανάγκη δεν περιορίζεται εντός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επεκτείνει, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, την πολύπλευρη δράση του στο εξωτερικό και ενισχύει την ανθρωπιστική προσφορά των Εθνικών Συλλόγων άλλων χωρών.

Γνωρίζοντας ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει σύνορα, η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για την προώθηση των συνεργασιών του στο εξωτερικό και είναι παρών όσο υπάρχουν άνθρωποι, προσφέροντας επείγουσα ανθρωπιστική ή αναπτυξιακή βοήθεια.


Επιμέρους δράσεις:

• 
Διεθνείς Διασκέψεις και Ανθρωπιστικό Δίκαιο
Προετοιμασία της συμμετοχής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε Διεθνείς Διασκέψεις και Καταστατικές Συναντήσεις σε Παγκόσμιο ή Περιφερειακό επίπεδο ή διοργάνωση αντίστοιχων στην Ελλάδα. Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων εντός και εκτός του Κινήματος με σκοπό την εναρμόνιση των δομών και των δράσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τα διεθνή πρότυπα. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο οργανώνοντας εκπαιδευτικές ενότητες και φροντίζοντας για ειδικές εκδόσεις ενώ παράλληλα διαδίδει τις θεμελιώδεις αρχές του Κινήματος.

• Διμερείς  και Περιφερειακές Συνεργασίες
Προγράμματα σε διμερές ή περιφερειακό επίπεδο με Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και η φιλία πάνω στη βάση του κοινού ανθρωπιστικού σκοπού και οράματος. Συμμετοχή σε πανευρωπαϊκές εκστρατείες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως η Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία Ερυθρού Σταυρού για την Οδική Ασφάλεια, οργάνωση προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών ή ανταλλαγής επισκέψεων και απόψεων.

• Εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
Εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την αποστολή του σε αποστολές εξωτερικού. Πρόκειται για διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαραίτητο για όλους όσοι αναλαμβάνουν δράση εκτός της χώρας τους και εντός των πλαισίων του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου καθώς αυτά τα στελέχη αποτελούν τους «πρεσβευτές» του ελληνικού ανθρωπισμού.