Samarites.gr
 
         

         

         Αρχική σελίδαΤομείς & Διευθύνσεις Ε.Ε.Σ.   » Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ

 

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, από την ίδρυσή του το 1964, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, προκλήσεων και ανθρωπιστικών κρίσεων. Μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ολιστικής προσέγγισης παρέχεται υποστήριξη στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα και οικογένειες με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, άτομα με σοβαρά ή και χρόνια προβλήματα υγείας, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους, αστέγους, μετανάστες, ασυνόδευτους ανήλικους και άτομα που βιώνουν κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού.

 ΠΕΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 Α. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ

• Υποδοχή

• Πέντε (5) Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας 154 ανηλίκων, στο Βόλο, στην Αθήνα και τα Καλάβρυτα 

   
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
   • Στέγαση 
   • Σίτιση 
   • Παροχή ειδών ατομικής υγιεινής, ιματισμού/υπόδησης 
   • Βασικές υπηρεσίες υγείας
   • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
   • Συμβουλευτική/Νομική Συνδρομή 
   • Ενισχυτική διδασκαλία/ εκμάθηση ελληνικών, αγγλικών και Η/Υ 
   • Διερμηνεία

• Ένταξη και ενσωμάτωση 
• Πολυδύναμα Κέντρα Προσφύγων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

  • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη, κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών, σύνδεση με την αγορά εργασίας, συνεργασία με υπηρεσίες υγείας για κάλυψη ιατρονοσηλευτικών αναγκών, συμβουλευτική για ενταξιακά θέματα, υπηρεσίες διαμεσολάβησης.
   • Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής και τήλε-διερμηνείας.
  • Δραστηριότητες άτυπης εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.
   • Εκμάθηση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες.
   • Νομική συμβουλευτική σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών.

Β. ΑΣΤΕΓΙΑ

• Δράσεις ενεργητικής προσέγγισης και υποστήριξης αστέγων μέσω της εργασίας στο δρόμο (STREET WORK) για την παροχή άμεσης κοινωνικής βοήθειας, διανομή υλικού ενίσχυσης, παροχή υποστήριξης, φροντίδας και πληροφόρησης σε αστέγους που διαβιούν σε μεγάλα αστικά κέντρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Γ. ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

• Υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Αθήνα για την παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας στην κοινότητα σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, άτομα με  χρόνια ή σοβαρά  προβλήματα υγείας.
• Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στο Ηράκλειο Αττικής για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Δ. ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

• Yπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής ατόμων και οικογενειών στην Αθήνα, για τη στήριξη ευάλωτων ατόμων και ομάδων πληθυσμού, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών και άλλων δυσκολιών, μέσω της παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικών υπηρεσιών, υλικής ενίσχυσης, ενημέρωσης, κατεύθυνσης, καθώς και της ανάπτυξης δικτύου παραπομπών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.
• Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων και ομάδων του πληθυσμού (10205).


Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΕΣ

• 11 Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Περιφέρεια (Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Αγρίνιο, Άρτα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λαμία, Λάρισα).

  
Οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν την ευθύνη ανάπτυξης δράσεων και παροχής υπηρεσιών σε ωφελούμενους, μέσω της διασύνδεσής τους με τις υφιστάμενες δομές κοινωνικής φροντίδας. Ειδικότερα:  
   • Καταγραφή, αξιολόγηση και επικαιροποίηση κοινωνικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο.
   • Εξεύρεση πόρων και αξιοποίηση συνεργασιών για την κάλυψη αναγκών των πλέον ευάλωτων.  
 • Υποβολή προτάσεων και σχεδίων δράσης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών που διαπιστώνονται.
   • Διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

ΣΤ. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

• Παροχή Πρώτων Βοηθειών ψυχικής υγείας & υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης. 
• Διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.
• Οργάνωση χώρων καταφυγής και διαχείριση των καταυλισμών για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων.
• Παροχή πληροφόρησης & διασύνδεση με πηγές βοήθειας της κοινότητας.
• Δημιουργική απασχόληση ομάδων σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.
• Ενημέρωση και εκπαίδευση επαγγελματιών, εθελοντών, πολιτών, φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων & τοπικών αρχών σε θέματα: Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας (PFA), Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (PSS), Προστασίας (Protection), Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας & Δέσμευσης (CEA), Διανομή Υλικού Ενίσχυσης (Relief), με έμφαση στις ακριτικές περιοχές και στα σημεία εισόδου προσφύγων & μεταναστών.

Λειτουργία Κινητής  Ομάδας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Ε.Ε.Σ., η οποία στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εθελοντές του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. και δραστηριοποιείται στην κοινότητα.

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ διατηρεί ένα ευρύ εθελοντικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη του Σώματος Εθελοντών ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, καθώς και τη διαχείριση και κινητοποίησή του, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην υποστήριξη όλων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού όπως: ηλικιωμένοι, ασθενείς, άτομα με αναπηρίες, μετακινούμενοι πληθυσμοί,  άστεγοι, οικογένειες σε κρίση, άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και σε πληγέντες από φυσικές ή άλλες καταστροφές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

 ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

α. Μνημόνιο Συνεργασίας του ΕΕΣ με τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής.

Λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 10205 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των σωφρονιστικών υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας.

β. Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης Α’ Βοηθειών Ψυχικής Υγείας σε προσωπικό και κρατούμενους σωφρονιστικών καταστημάτων

Υλοποίηση εκπαιδεύσεων Α’ Βοηθειών Ψυχικής Υγείας τόσο για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, όσο και για τους κρατούμενους στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, στο πλαίσιο υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΕΣ και Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη.

γ. Συνεργασία με το Λαμπροπούλειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

Υποστήριξη της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» και της Υπηρεσίας «Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων και Οικογενειών» του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας μέσω της επιχορήγησης του Λαμπροπούλειου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος, για την οικονομική ενίσχυση των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω υπηρεσίες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, άνεργοι και άστεγοι.

δ. Συμμετοχή εθελοντικού δυναμικού ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας στα κλιμάκια θερμομέτρησης των εισερχομένων στα Δικαστικά κτήρια της Αθήνας στο πλαίσιο των δράσεων κατά της διασποράς του Covid – 19.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντικό δυναμικό ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ έχει αναλάβει τη θερμομέτρηση των εισερχομένων στα κτίρια των δικαστηρίων, στο πλαίσιο της  λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, για την αποφυγή διασποράς του Covid-19.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ διαθέτει τις κάτωθι πιστοποιήσεις:

Α) Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο Πεδίο Εφαρμογής «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στέγασης, φιλοξενίας και ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων», σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Η πιστοποίηση αφορά τη λειτουργία των πέντε (5) δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που λειτουργεί ο ΕΕΣ στην Αγριά Bόλου, την Αθήνα και τα Καλάβρυτα.

Β)  Ένταξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (αριθμός ένταξης: 800374-1).

Γ)  Ένταξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και πιστοποίηση  (αριθμός ένταξης- πιστοποίησης: 46/28.1.2021).