Αρχική σελίδαΤομείς & Διευθύνσεις Ε.Ε.Σ.   » Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συστάθηκε το έτος 1964, με σκοπό την παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές και τη δεοντολογία της Κοινωνικής Εργασίας.

Οι Υπηρεσίες του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και τα προγράμματα που αναπτύσσει, στελεχώνονται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων καθώς και Εθελοντές  Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων του Τομέα είναι:

 -

Η μελέτη των κοινωνικών αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

 -

Η ανάληψη καινοτόμων στοχευμένων δράσεων που να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες κοινωνικές απαιτήσεις και προκλήσεις, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

 -

Η αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την εφαρμογή σύγχρονων   προγραμμάτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων ευάλωτων ομάδων και την ενδυνάμωσή τους για ομαλή κοινωνική ένταξη.

 -

Η ενδυνάμωση, λειτουργία και ενεργοποίηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια με στόχο την ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

 -

H εκπαίδευση Εθελοντών στον τομέα της Πρόνοιας και η αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς.

 -

Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των στελεχών του για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών (συμμετοχή σε σεμινάρια).

 -

Η ενεργός συμμετοχή σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών (οργάνωση και εποπτεία σχεδίων αντιμετώπισης, κινητοποίηση για άμεση παροχή βοήθειας, αποκατάσταση).

           


Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας και μορφές Κοινωνικής Παρέμβασης σε ευάλωτες ομάδες
Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις και τάσεις, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας αναπτύσσει και λειτουργεί καινοτόμα προγράμματα που αφορούν σε:

 -

Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Συμβουλευτικής για μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρίες, αστέγους, μετανάστες, πρόσφυγες, κλπ. (Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ατόμων και Οικογενειών, Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων (πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

 -

Υπηρεσίες κοινοτικής φροντίδας και παρέμβασης σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ε.Ε.Σ. (Κ.Α.Π.Η) στο Νέο Ηράκλειο, Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» (Εξαρχείων- Κυψέλης- Πατησίων & Κολωνού- Βοτανικού- Ακαδ. Πλάτωνος).

 -

Παρεμβάσεις σε καταστάσεις μαζικών αφίξεων αιτούντων άσυλο. (Κινητή Μονάδα Παρέμβασης σε σημεία Εισόδου της χώρας, Νομική Συνδρομή και Ψυχοκοινωνική Στήριξη σε αιτούντες άσυλο με προτεραιότητα σε ασυνόδευτους ανήλικους στην Πάτρα).

 -

Προγράμματα κοινωνικής ένταξης αιτούντων άσυλο και προσφύγων μέσω πολλαπλών δράσεων, όπως διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά προγράμματα, προώθηση στην απασχόληση, διαμεσολάβηση με κρατικές ή άλλες υπηρεσίες κλπ. (Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων, Διαπολιτισμικό Κέντρο Λαυρίου, Κοινοτική Πρωτοβουλία «Equal –Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ακτινεργία»).

      

 -

Οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων. (Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου*, Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου**).

 -

Προγράμματα για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε θύματα φυσικών και άλλων καταστροφών.

                   
 -

Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας αξιοποιεί πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικές πηγές χρηματοδότησης (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εσωτερικών).

 -

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασίας.  Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετέχει ως μέλος σε ομάδες εργασίας και διακρατικά δίκτυα συνεργασίας που λειτουργούν στα πλαίσια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ερυθρού Σταυρού. (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ανάπτυξη του Εθελοντισμού (ENDOV), Ευρωπαϊκό Δίκτυο συνεργασίας για την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη (ENPS), Πλατφόρμα συνεργασίας των Ερυθρών Σταυρών για συνεργασία σε θέματα Προσφύγων, αιτούντων άσυλο και προσφύγων (PERCO).

Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετέχει σε ευρύτερα σχήματα διακρατικών συνεργασιών που αφορούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και κοινών εργαλείων εργασίας.

Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Περιφέρεια
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ανά την Ελλάδα, αποτελούν φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια και στελεχώνονται με κοινωνικούς λειτουργούς. Το έργο τους υποστηρίζουν εκπαιδευμένοι Εθελοντές. Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης των Περιφερειακών Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι η προσέλκυση, εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντικών ομάδων, η κάλυψη επειγουσών κοινωνικών αναγκών και η ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων και οικογενειών, η παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης (φυσικές καταστροφές, μαζικές αφίξεις πληθυσμού κ.λ.π.), η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για υποστήριξη «ευάλωτων» ομάδων πληθυσμού, η οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων όπως Bazaar κ.λ.π.

                  


* Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο εξ' ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ειδικό Φορέα 33-220 ΚΑΕ 5216 "Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων").

** Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.