Αρχική σελίδαΤομείς & Διευθύνσεις Ε.Ε.Σ.Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας   » Προγράμματα Επιχορηγούμενα από Εθνικούς & Κοινοτικούς Πόρους

Προγράμματα Επιχορηγούμενα από Εθνικούς & Κοινοτικούς Πόρους

- Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων

- Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου