Αρχική σελίδαΤομείς & Διευθύνσεις Ε.Ε.Σ.Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας   » Προγράμματα Επιχορηγούμενα από Εθνικούς & Κοινοτικούς Πόρους

Προγράμματα Επιχορηγούμενα από Εθνικούς & Κοινοτικούς Πόρους

- Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων

- Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα