Δελτίο τύπου Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου

Για να διαβάσετε το Δελτίο πιέστε εδώ.

Δελτίο τύπου Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στα Καλάβρυτα

Για να διαβάσετε το Δελτίο πιέστε εδώ.

Δελτίο τύπου Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Α

Για να διαβάσετε το Δελτίο πιέστε εδώ.

Δελτίο τύπου Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Β

Για να διαβάσετε το Δελτίο πιέστε εδώ.

Δελτίο τύπου Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα, Δομή Φιλοξενίας Γ

Για να διαβάσετε το Δελτίο πιέστε εδώ.