Αρχική σελίδαΤομείς & Διευθύνσεις Ε.Ε.Σ.   » Τομέας Διεθνούς Συνεργασίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Προγραμμάτων Ε.Ε.Σ.

Ο Τομέας Διεθνούς Συνεργασίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Προγραμμάτων Ε.Ε.Σ. συστάθηκε τον Ιούνιο του 2019, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ε.Ε.Σ. και του εγκεκριμένου από το Κ.Δ.Σ. «Οδικού Χάρτη Ε.Ε.Σ.» προς τη ΔΟΕΣ.

Σύσταση Τομέα - Στόχος

Στόχος είναι αφενός, η ανάπτυξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τη χρήση νέων μεθόδων και εργαλείων, τα οποία μπορούν πλέον να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιούνται προς όφελος όλων των Τομέων και Διευθύνσεων του Ε.Ε.Σ. και αφετέρου η διευκόλυνση του συντονισμού και της ταχύτερης υλοποίησης του προ απαιτούμενου «Πλάνου Ανάκαμψης» του Ε.Ε.Σ. Σε αυτό περιλαμβάνεται η δημιουργία σειράς νέων δομών και συστημάτων που θεωρούμε ότι σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να εφαρμοστούν μέσω ενός νέου Τομέα του Ε.Ε.Σ, ήτοι του Τομέα Διεθνούς Συνεργασίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Προγραμμάτων Ε.Ε.Σ.

Αρμοδιότητες Τομέα

• η προσαρμογή και επικαιροποίηση διεθνών προτύπων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
• η σύσταση και εφαρμογή απαραίτητων Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας και Συντονισμού (SOPs), όπου αυτό είναι απαραίτητο
• η σύσταση και εφαρμογή συναφών εσωτερικών κανονισμών, όπου αυτό είναι απαραίτητο
• η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον Ε.Ε.Σ. σύμφωνα με την αποκτηθείσα έως σήμερα εμπειρία
• η οργάνωση απαραίτητων εκπαιδεύσεων για τη διάδοση νέων μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων στον Ε.Ε.Σ.
• η διαχείριση θεμάτων Διεθνών Σχέσεων, ειδικότερα σε σχέση με τα Καταστατικά Όργανα του Διεθνούς Κινήματος (ήτοι την Επιτροπή Συμμόρφωσης & Διαμεσολάβησης της ΔΟΕΣ) και τις Διεθνείς Διασκέψεις, αλλά και αναφορικά με τη συμμετοχή σε ή και διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων και Συσκέψεων, Συναντήσεις με Εταίρους Εθνικούς Συλλόγους (Partnership Meetings), διεθνή σεμινάρια & εργαστήρια. Η αρμοδιότητα διαχείρισης θεμάτων διεθνών σχέσεων ενσωματώνεται συνεπώς στο νέο Τομέα.

Μέλημα του Τομέα θα είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των Τομέων, Υπηρεσιών και Δ/νσεων του Ε.Ε.Σ. που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του αντικειμένου τους και η ταυτόχρονη αξιοποίηση νέων προγραμμάτων, μεθόδων εργαλείων και πρακτικών που αναπτύσσει το Διεθνές Κίνημα.

Ο Τομέας στελεχώνεται ως εξής:

• Τομέας Διεθνούς Συνεργασίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Προγραμμάτων Ε.Ε.Σ. - Τομεάρχης / Διευθύντρια: κα Αγγελική Φανάκη

• Δ/νση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Supply Chain / Logistics) - Διευθύντρια: κα Φανή Χρονοπούλου

• Δ/νση Προγραμμάτων Ε.Ε.Σ. (Προγράμματα Εκτάκτου Ανάγκης, Διεθνή, Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα) - Διευθύντρια: κα Σοφία Πεπόνη

• Δ/νση Συντονισμού Οργανωσιακής Ανάπτυξης Ε.Ε.Σ. - Διευθύντρια: κα Λίνα Τσίτσου

• Υπηρεσία Εξεύρεσης Πόρων (Resource Mobilization) - Προϊσταμένη: κα Στέλλα Μαλλιώρα

• Υπηρεσία Προετοιμασίας, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών - Υπεύθυνος: κ. Ιωάννης Βαλμάς (& Συντονιστής Εκτάκτου Ανάγκης Ε.Ε.Σ.)

• Προγραμματισμός, Παρακολούθηση, Αξιολόγηση, Εκθέσεις Ε.Ε.Σ. (Planning Monitoring, Evaluating & Reporting) - Υπεύθυνος: κ. Θανάσης - Μύρων Κρεμμύδας

• Τμήμα Γραμματείας/ Διοικητικής Υποστήριξης Τομέα - Προϊσταμένη: κα Στέλλα Κατσουλοπούλου

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση ως προς το νέο Τομέα ή /και τις επιμέρους Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τομέα
στο τηλέφωνο:
+30 210 36 44 969 και στο email: pm-rm@redcross.gr